Příprava na plnění cílů cirkulární ekonomiky

Příprava na plnění cílů cirkulární ekonomiky

Česká republika musí v nejbližších letech splnit vyšší cíle nastavené obalovou a odpadovou směrnicí (CEP) a směrnicí o omezení jednorázových plastů (SUP). V praxi to znamená zajistit vyšší recyklaci obalových odpadů, zajistit odklon komunálních odpadů od skládkování, a také splnit cíle směrnice o omezení jednorázových plastů, tedy povinnost sběru 90 % plastových nápojových obalů a zajištění 30% obsahu recyklátu v plastových nápojových obalech.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2019.

Není sklo jako sklo

Není sklo jako sklo

Recyklace skla má svá přísná pravidla. Pokud je svou neznalostí nebo nedbalostí porušujeme, můžeme tím způsobit velké problémy závodům, které sklo zpracovávají, a dokonce můžeme ohrozit bezpečnost jejich zaměstnanců. Dalším problémem je nedostatek skla pro recyklaci.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2019.

Zálohový systém by měl snížit littering

Zálohový systém by měl snížit littering

Zveřejněné studie pracovní skupiny Zálohujme? vyhodnotily zavedení depozitního systému v České republice jako výhodné. Tříkorunové vratné zálohy by se mohly týkat PET lahví a plechovek.

Více se dočtete v eMagazínu 01- 02/2019.

Voda Share nově v PET lahvi ze 100% recyklátu

Voda Share nově v PET lahvi ze 100% recyklátu

Berlínský start-up Share je prvním výrobcem nápojů v Německu, který bude svou balenou vodu prodávat v PET lahvích ze 100% recyklátu. Svými zkušenostmi z poradenského programu Bottles & Shapes mu při návrhu a vývoji lahve pomáhala skupina KHS.

Více se dočtete v eMagazínu 11- 12/2018.

Oxodegradabilní plasty dostaly od roku 2020 stopku!

Oxodegradabilní plasty dostaly od roku 2020 stopku!

Europarlament rozhoduje o rozložitelných a kompostovatelných bioplastech. Například oxoplasty vyřadil ze hry kvůli údajnému znečištění životního prostředí mikroplasty. V případě plastů s předponou bio- je důležité si ujasnit základní pojmy a faktory.
http://emagazin.packagingherald.cz/2018-11-12/flipviewerxpress.html?pn=32

Více se dočtete v eMagazínu 11- 12/2018.

Čínské omezení s druhotnými surovinami se nás dotýká jen částečně

Čínské omezení s druhotnými surovinami se nás dotýká jen částečně

V řadě médií se objevují zprávy o tom, že Česká republika má kvůli omezení dovozu odpadů do Číny vážné problémy s odbytem druhotných surovin. Tyto informace je však třeba posuzovat detailněji.

Více se dočtete v eMagazínu 03- 04/2018.

Lean & Green – společně ke snižování CO2

Lean & Green – společně ke snižování CO2

Před deseti lety byl v Nizozemsku odstartován nejvýznamnější evropský program pro snižování emisí CO2 v logistice s názvem Lean & Green. Projekt byl nedávno spuštěn i v České republice. Cílem programu Lean & Green je komunikovat problematiku snižování CO2 a skleníkových plynů v sektoru logistiky.

Více se dočtete v eMagazínu 01- 02/2018.

Snížit uhlíkovou stopu může i vhodný obal

Snížit uhlíkovou stopu může i vhodný obal

Uhlíková stopa může mít dvě podoby. První z nich je uhlíková stopa firmy (CCF). Druhá pak uhlíková stopa výrobku (PCF), která zahrnuje celý životní cyklus konkrétního výrobku nebo služby, včetně dodavatelského řetězce, použití a likvidace. V následujících řádcích se zaměříme na snížení uhlíkové stopy v dodavatelském řetězci.

Více se dočtete v eMagazínu 01- 02/2018.

Poptávka po bioplastech roste

Poptávka po bioplastech roste

Podle Evropského svazu bioplastů použití takzvaných bioplastů vyrobených z cukrové třtiny, otrub, škrobu, dřeva či kukuřice v příštích pěti letech vzroste nejméně o 50 %. Do této oblasti totiž vstupují firmy, jako je německý chemický gigant BASF či finský výrobce papíru Stora Enso.

Více se dočtete v eMagazínu 01- 02/2018.

Tři ukázky „zelených“ obalových řešení

Tři ukázky „zelených“ obalových řešení

Koncepce Twenty se zaměřuje na snížení hmotnosti čisticích prostředků. Voda je v nich nahrazena prášky a tabletami s cílem maximálně snížit jejich hmotnost, což přináší při přepravě nižší emise CO2. Výrobky jsou navíc distribuovány v recyklovatelných obalech a opakovaně použitelných lahvích.

Více se dočtete v eMagazínu 11-12/2017.

Snižování uhlíkové stopy s designovou koncepcí Twenty

Snižování uhlíkové stopy s designovou koncepcí Twenty

Koncepce Twenty se zaměřuje na snížení hmotnosti čisticích prostředků. Voda je v nich nahrazena prášky a tabletami s cílem maximálně snížit jejich hmotnost, což přináší při přepravě nižší emise CO2. Výrobky jsou navíc distribuovány v recyklovatelných obalech a opakovaně použitelných lahvích. 

Více se dočtete v eMagazínu 11-12/2017.

Chytré obalové řešení na vodní melouny

Chytré obalové řešení na vodní melouny

Na světě dochází ročně k obrovskému plýtvání potravinami, odhadem jde až o 1,3 miliardy tun. Ve společnosti proto roste poptávka po řešeních, která by potravinový odpad snížila. Jedním z nich je obal na vodní melouny, který dokáže snížit potravinový odpad až o 13 %.

Více se dočtete v eMagazínu 07-08/2017.

 

Recyklace PET je pouze špička pomyslného ledovce

Recyklace PET je pouze špička pomyslného ledovce

O situaci v oboru materiálové recyklace plastových odpadů u nás i v zahraničí hovořil s magazínem Packaging Herald Tomáš Rudle, prokurista společnosti Jelinek-Trading.

Více se dočtete v eMagazínu 01-02/2017.

Pojem udržitelnost je mezi obaláři in

Pojem udržitelnost je mezi obaláři in

Zdá se, že společnost stále slyší na ekologický aspekt obalů. V obalové branži jde o velmi frekventovaný termín. Snad žádné případové studie, především ty zahraniční, nezapomenou zmínit udržitelnost a podobné pojmy, které máme spojeny s ochranou životního prostředí. Obaly vyrobené z recyklovatelných materiálů jsou oceňovány i v obalových soutěžích.

Více se dočtete v eMagazínu 09-10/2016.

Oblíbené jsou polyetylen a vlnitá lepenka

Oblíbené jsou polyetylen a vlnitá lepenka

Slovo recyklace je v obalové branži čím dál častěji zmiňovaným termínem. Všichni víme, že celková míra recyklace v České republice každoročně roste. V loňském roce se dokonce podle údajů EKO-KOM podařilo zrecyklovat 90 % papírových obalů, 75 % skleněných a 69 % plastových obalů. I obalové firmy se činí a čím dál častěji se snaží vybírat materiály s ohledem na jejich možnou recyklovatelnost.

Více se dočtete v eMagazínu 07-08/2016.

Češi loni vytřídili skoro čtyřikrát více odpadu než před 15 lety!

Češi loni vytřídili skoro čtyřikrát více odpadu než před 15 lety!

Papír, sklo, plasty a nápojové kartony už s naprostou samozřejmostí třídí tři čtvrtiny obyvatel České republiky. A zatímco před 15 lety vytřídil každý Čech v průměru 12 kilogramů odpadů za rok, loni se už průměrné množství na jednoho obyvatele pohybovalo okolo 54 kilogramů. Od roku 2000 tak obyvatele České republiky společně vytřídili přes 8,3 milionu tun obalového odpadu.

Více se dočtete v eMagazínu 05-06/2016.

Obaly mohou snížit podíl vyhozených potravin

Obaly mohou snížit podíl vyhozených potravin

Vlivem rostoucí globální populace je zabezpečení dostatku potravin stále důležitější problém. Obavy z nedostatku potravin jsou v některých částech světa neustálou hrozbou a očekává se, že tyto hrozby porostou. Tento článek zkoumá různé body ve výrobním a spotřebním cyklu, kde dochází k plýtvání, a nastiňuje několik technologií zpracování a balení, které by mohly problém alespoň zčásti omezit.

Více se dočtete v eMagazínu 01-02/2016

 

Češi vytřídili osm milionů tun obalového odpadu

Češi vytřídili osm milionů tun obalového odpadu

Současný konzumní způsob života si žádá potřebu řešit negativní dopady lidského počínání, takže pojmy jako sběr a recyklace odpadů nejsou v civilizované společnosti ničím výjimečným. Češi nezůstávají pozadu – třídění odpadů je samozřejmou součástí každodenního života již pro bezmála tři čtvrtiny z nich. Tuzemský systém byl navíc vyhodnocen jako velmi efektivní, kdy náklady na třídění na obyvatele dosahují výrazně nižších hodnot než v řadě vyspělých zemí Evropy.

Více se dočtete v eMagazínu 01-02/2016.

Česko se drží na evropské špičce ve třídění odpadů

Česko se drží na evropské špičce ve třídění odpadů

Třídění odpadů se stalo běžnou součástí každodenního života již pro téměř tři čtvrtiny obyvatel České republiky – své odpady aktivně třídí 72 % z nás. Díky tomu se Česká republika v celoevropském srovnání pohybuje na předních příčkách. Nadprůměrní jsme hlavně ve třídění a recyklaci plastových obalů.

Více se dočtete v eMagazínu 10-11/2015.

Green packaging, nebo ekomarketing?

Green packaging, nebo ekomarketing?

GREEN PACKAGING je módní směr. Dokonce má vlastní soutěž Green Packaging Star Award. Cílem soutěže je výroba obalů šetrných k životnímu prostředí. Do green packagingu se zapojují i výrobci balených vod. Jak největší tuzemský producent balených vod, Karlovarské minerální vody, tak největší světový nápojářský koncern, Coca-Cola, začínají své vody dodávat v PET lahvích, které jsou zčásti vyrobeny z rostlin. Coca-Cola dokonce představila PET lahev vyrobenou ze 100% z obnovitelných zdrojů. Zda jde pouze o marketingový tah, nám ukáže budoucnost.

Více se dočtete v eMagazínu 07-08/2015.