zpět na archiv rubrik

Identifikace

Software na balicí lince zlepšil vysledovatelnost produktů

Software na balicí lince zlepšil vysledovatelnost produktů

Společnost Adama, jeden z největších dodavatelů přípravků na ochranu plodin na světě, si vybrala společnost Zetes s cílem zlepšit vysledovatelnost vlastních konečných produktů v jejím výrobním závodě v Izraeli a tím zamezit jejich zneužití padělateli.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2019.

Tabáková směrnice z pohledu globálních standardů GS1

Tabáková směrnice z pohledu globálních standardů GS1

Globální standardizační organizace GS1 se od roku 2015 aktivně zapojuje do příprav evropské směrnice pro sledovatelnost tabákových výrobků. Zdálo by se tedy logické, že se standardy GS1 budou pro jedinečnou identifikaci tabákových výrobků v rámci nově zaváděného systému využívat. Přesněji řečeno i nadále využívat. Standardy Systému GS1 jsou totiž aktuálně zcela rutinně využívány
jako externí identifikace veškeré produkce v celé šíři sortimentu i hierarchie balení, tedy od jednotlivých krabiček přes skupinová balení a obchodní balení až po palety.

Více se dočtete v eMagazínu 01- 02/2019.

GS1 DataMatrix versus GS1 QR Code

GS1 DataMatrix versus GS1 QR Code

Praxe ukazuje, že 2D kódy GS1 DataMatrix a GS1 QR Code jsou často vnímány jako jediný datový nosič. Zobecnělým, nesprávným názvem pro 2D kódy se stal „QR kód“. Skutečné QR kódy jsou díky svému využití v oblasti marketingu pro běžného spotřebitele viditelnější a pro své charakteristické poziční znaky snáze zapamatovatelné. Správné rozlišení, pojmenování a technické možnosti obou datových nosičů jsou v následujícím textu podrobněji rozvedeny.

Více se dočtete v eMagazínu 11- 12/2018.

Obaly léčivých přípravků ponesou 2D kód GS1 DataMatrix

Obaly léčivých přípravků ponesou 2D kód GS1 DataMatrix

V roce 2011 vstoupila v platnost tzv. protipadělková směrnice 2011/62/EU, jejímž hlavním cílem je zabránit vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce. Směrnice zavádí povinné ochranné prvky zabezpečující obaly léčivých přípravků proti neoprávněné manipulaci, tzv. ATD (Anti-Tampering Device), a značení léků pomocí jedinečného identifikátoru (UI, Unique Identifier).

Více se dočtete v eMagazínu 09- 10/2018.

Jak vyzrát na padělatele

Jak vyzrát na padělatele

Ochranná funkce je základní funkcí každého obalu. Ještě před pár lety si však většina spotřebitelů představila především ochranu produktu před okolím či sebou samým. V současném světě pokročilých technologií je často od obalu či etikety požadována ochrana proti padělání.

Více se dočtete v eMagazínu 09- 10/2018.

RFID inlay chrání léky proti padělkům

RFID inlay chrání léky proti padělkům

Společnost Avery Dennison rozšířila svou nabídku RFID inlayí určených pro označování skleněných lékovek, ale také kosmetiky. Novinka může pomoci v boji proti padělkům.

Více se dočtete v eMagazínu 09- 10/2018.

Palety s cukrem pod dohledem

Palety s cukrem pod dohledem

Implementace systému vysledovatelnosti produktů a obalů společnosti Tereos TTD vycházela z platnosti nového právního předpisu. Získaná data mohou být navíc také používána pro elektronickou komunikaci EDI s odběrateli.

Více se dočtete v eMagazínu 07- 08/2018.

„Čtverečky“ na POS a v logistice

„Čtverečky“ na POS a v logistice

Vývoj na trhu, především v sektorech zdravotnictví a farmacie, které stále více ovlivňuje legislativa EU, rychle směřuje k masivnímu využívání dvoudimenzionálních (2D) datových nosičů. A to téměř výhradně kódů GS1 DataMatrix.

Více se dočtete v eMagazínu 05- 06/2018.

Jak výrobek ochránit před padělateli

Jak výrobek ochránit před padělateli

Výzkum společnosti MarkMonitor ukázal, že manažeři více než 86 % výrobců značkových produktů jsou přesvědčeni o významném poškozování aktivitami padělatelů. Nejvíce dotázaných se domnívá, že jim padělatelé snižují tržby o 11 až 50  %. Vedle poklesu tržeb dochází na trhu i k pohybu produktů mizerné kvality, které jsou často i zdravotně závadné.

Více se dočtete v eMagazínu 03- 04/2018.

IKEA vyzývá k inovacím tištěné elektroniky

IKEA vyzývá k inovacím tištěné elektroniky

Nábytkářská firma IKEA hledá nápady v oblasti tištěné elektroniky, které by pomohly změnit její provoz a zlepšit identifikaci produktů. Jako první krok společnost oznámila hledání elektronické etikety a digitálních nosičů informací.

Více se dočtete v eMagazínu 01- 02/2018.

Potenciál průmyslového inkoustového tisku vzrůstá

Potenciál průmyslového inkoustového tisku vzrůstá

Digitální tisk je obecně neustále na vzestupu nejenom díky řadě benefitů, které poskytují produkční komerční tiskárny, ale i díky neustále se zvyšující kvalitě tiskáren, které jsou využívány v oblasti značení a průmyslového tisku.

Více se dočtete v eMagazínu 01- 02/2018.

Ve světě IOT

Ve světě IOT

Rok 2018 bude pravděpodobně dalším rokem bouřlivých technických změn, které s sebou přináší probíhající 4. průmyslová revoluce. Progrese technologických a technických změn, které se dotýkají především optimalizované automatizace a robotizace, se týkají prakticky jakéhokoli odvětví. K dalším pokračujícím technologickým změnám patří i sbližování reálného a digitálního (někdy dokonce virtuálního) světa prostřednictvím IoT.

Více se dočtete v eMagazínu 01- 02/2018.

Scan & Go: nakupování bez čekání

Scan & Go: nakupování bez čekání

Maloobchodní řetězec Globus se v roce 2013 rozhodl nabídnout v pilotním programu svým zákazníkům bezplatnou službu samoobslužného nakupování Scan & Go. V současné době mohou tuto službu využívat zákazníci ve všech 15 hypermarketech Globus, kde je pro ně připraveno 2600 skenerů a 83 samoobslužných platebních terminálů.

Více se dočtete v eMagazínu 11-12/2017.

WMS: podpora expanze společnosti Nutrend

WMS: podpora expanze společnosti Nutrend

Přední český výrobce sportovních doplňků, výživy a potravin pro aktivní životní styl, společnost NUTREND, radikálně navyšuje výrobní a skladovací kapacity tak, aby mohla uspokojit rostoucí poptávku. Tato expanze by byla nemyslitelná bez robustního systému řízeného skladu – řešení dodaného společností Kodys, akreditovaným partnerem GS1 Czech Republic. Systém využívá výhod automatické identifikace pomocí čárového kódu GS1-128 s aplikačními identifikátory GS1 AI pro kódování šarže, exspirace a jazykové mutace zboží.

Více se dočtete v eMagazínu 09-10/2017.

Obliba značení laserem roste

Obliba značení laserem roste

Automobilky i jejich subdodavatelé musí pečlivě označit každý vyrobený díl. Nejčastějším způsobem je značení pomocí 2D kódů DataMatrix, které uchovávají informace o vyrobeném díle, jako je například sériové číslo, datum, čas, směna, číslo výkresu atd. Mezi nejpřesnější a nejrychlejší způsoby značení patří laserové systémy, jejichž míra využívání roste.

Více se dočtete v eMagazínu 07-08/2017.

 

Průmyslové značení z několika úhlů

Průmyslové značení z několika úhlů

Průmyslové značení patří ke stěžejním oblastem jak v průmyslu, tak v obalařině. A jako většina odvětví prochází neustálým vývojem. V současné době mohou být etikety nahrazovány přímým laserovým potiskem. Naopak jsou obory, kde to bez etiket nejde. I v těžkém průmyslu se prosazují sofistikovaná řešení.

Více se dočtete v eMagazínu 05-06/2017.

 

fTRACE a udržitelný obchod

fTRACE a udržitelný obchod

Dne 22. března proběhl seminář o udržitelnosti pro výrobu a obchod organizovaný kolektivem vydavatelství odborných titulů Press 21 – Více na straně 8. Jedna z prezentací byla věnována často skloňované problematice sledovatelnosti zboží a připravilo ji sdružení GS1 Czech Republic. A nešlo o abstraktní teoretickou přednášku, prezentaci doplnila demonstrace řešení pro sledovatelnost fTRACE, které funguje na bázi standardů GS1 a s úspěchem je implementováno v Evropě i mimo ni.

Více se dočtete v eMagazínu 03-04/2017.

Australští exportéři bojují proti padělkům

Australští exportéři bojují proti padělkům

Světové trhy jsou zavaleny padělky. Různé studie navíc varují před jejich růstem. Mistrem v napodobování především prémiových výrobků je Čína, která je zároveň atraktivním trhem pro australské exportéry. Proto se australská potravinářská společnost Beston rozhodla investovat do řešení pro ochranu svých výrobků proti padělání.

Více se dočtete v eMagazínu 01-02/2017.

Nově také pravidla pro přiřazování GLN

Nově také pravidla pro přiřazování GLN

Po představení nových Pravidel pro přiřazování GTIN (globální číslo obchodní položky), kterým jsme se věnovali v minulém vydání Packaging Herald, se nyní zaměříme na nová pravidla pro přiřazování GLN – globální lokalizační číslo.

Více se dočtete v eMagazínu 01-02/2017.

Nová pravidla pro přiřazován GTIN

Nová pravidla pro přiřazován GTIN

Po delším časovém odstupu se vracíme k tématu, které je stále aktuální, neboť představuje pro většinu uživatelů Systému GS1 jednu ze základních činností, jíž je emise GTIN, jednoho ze základních kmenových dat.

Více se dočtete v eMagazínu 11-12/2016.

Laserové značení v komplexním řešení

Laserové značení v komplexním řešení

Variabilní značení výrobků a dílů se v poslední době stalo standardem. Je zcela běžné značit sériové číslo, název šarže, číslo výkresu nebo označení části vyššího celku, do kterého daný díl patří. Jedinečný popis není vztažen jen na typ výrobku nebo výrobní sérii, ale běžné je jedinečné označení každého výrobku. Často nesou jedinečné označení i významné komponenty, z nichž se výsledný výrobek skládá. Proto do popředí značicích technologií vstupují právě ty technologie, které variabilní značení snadno umožňují. Pro strojní čtení jsou výrobky nebo díly opatřovány kódem, nejčastěji viditelným čárovým 1D nebo 2D.

Více se dočtete v eMagazínu 09-10/2016.

Na boom RFID se stále čeká

Na boom RFID se stále čeká

Logistické operace si dnes lze bez automatické identifikace těžko představit. Trendem jsou nosiče schopné nést širokou škálu informací. Na druhou stranu se na slibovaný boom v používání například ambiciózní technologie RFID stále čeká.

Více se dočtete v eMagazínu 07-08/2016.

Více než 72 % Čechů nepozná padělaný lék

Více než 72 % Čechů nepozná padělaný lék

Každý měsíc hlásí Státní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL) nový výskyt padělků léků a počet odhalených případů narůstá. Často se jedná o specializované přípravky na předpis, jako jsou antibiotika nebo cytostatika. Nelegální léčiva jsou klamná v tom, že se tváří jako originální. K jejich odhalení by lékárníkům měl pomoci 2D kód.

Více se dočtete v eMagazínu 05-06/2016.

Globální standard ve zdravotnictví se osvědčil

Globální standard ve zdravotnictví se osvědčil

Mezinárodni organizace GS1 již více než deset let pořádá celosvětové zdravotnické konference. Za tu dobu se podařilo vybudovat rozsáhlou komunitu, která je dnes aktivní v široké adopci standardu GS1, a to od farmaceutického průmyslu přes lékarny, nemocnice, zdravotní pojišťovny a regulační instituce až po regionální a celosvětové asociace. Jedna z doprovodných sekci byla věnována problematice značení vícejazyčných balení.

Více se dočtete v eMagazínu 05-06/2016.

Označování palet etiketou v neobvyklém formátu

Označování palet etiketou v neobvyklém formátu

Společnost Bramac, jeden z předních výrobců ve stavebnictví, chtěla ve svém výrobním procesu plně zautomatizovat označování europalet samolepicí etiketou. Úkolem firmy Eprin bylo vyřešit dva specifické požadavky: aplikaci etikety na paletu z přední strany a neobvyklou velikost etikety ve formátu A4. Výsledkem je vyvinutí speciálního etiketovacího systému, který etiketu na paletu nejen nanáší, ale také ji tiskne v on-line režimu.

Více se dočtete v eMagazínu 03-04/2016.

Značení ložisek trvanlivým kódem

Značení ložisek trvanlivým kódem

Společnost ZKL Brno se zabývá výrobou kovových litinových ložisek různých velikostí. Své produkty vysoké kvality expeduje do celého světa pro použití v různých odvětvích, zejména pak pro další strojírenské využití. A to se neobejde bez přesného identifikačního kódu na výrobku.

Více se dočtete v eMagazínu 03-04/2016.

GDSN: Kvalitní kmenová data v ČR již letos

GDSN: Kvalitní kmenová data v ČR již letos

Sektor maloobchodu se vyznačuje vysokou mírou interakce mezi velkým počtem obchodních partnerů. Tato vzájemná spolupráce zajišťuje, že je koncovým zákazníkům dodáváno požadované zboží od dodavatelů přes logistická centra po prodejny obchodníků. Jak různorodost, tak objem rychloobrátkového zboží jsou přitom obrovské. Používání společných standardů je proto nezbytnou podmínkou fungování takového dodavatelského řetězce.

Více se dočtete v eMagazínu 01-02/2016.

Využití chytrých obalů při výrobě aut

Využití chytrých obalů při výrobě aut

Mezinárodní vědecký tým pod vedením ostravské společnosti GABEN vyvíjí nové řešení pro logistické řetězce v automobilovém průmyslu. Výzkumníci testují technologie založené na využití radiofrekvenční identifikace (RFID). Řešení projektu bylo iniciováno korejskými firmami z automobilového průmyslu, jichž jsou na severu Moravy a Slovenska více než dvě stovky. Na projektu spolupracují dvě desítky firem a univerzit z Česka, Slovenska a Koreje. 

Více se dočtete v eMagazínu 10-11/2015.

 

GS1 DataBar ZNOVU STŘEDEM POZORNOSTI

GS1 DataBar ZNOVU STŘEDEM POZORNOSTI

Zatímco ve všech sousedních státech čárový kód GS1 DATABAR přestává být raritou a více než rok slouží zákazníkům např. slovenského řetězce COOP, rakouské BILLY nebo polské BIEDRONKY, u nás evidujeme jen několik aplikací. Situace se však může radikálně změnit: první z obchodníků ohlásil záměr využívat vedle symbolů EAN–13 také GS1 DATABAR, aby mohl důsledně plnit zpřísňující se nároky na vysledovatelnost produktů.

Více se dočtete v eMagazínu 07-08/2015.