Množství zpracovaných plastů v Německu roste

Množství zpracovaných plastů v Německu roste

Na tiskové konferenci Německé asociace zpracovatelů plastů (GKV) pořádané 6. března zazněla informace o příznivých výsledcích za rok 2018. Téměř 3000 jejích členů s 335 tisíci zaměstnanci zpracovalo 14,8 milionu tun plastů, což bylo o 2,6 % více než v roce 2017. Výrobci plastových obalů zpracovali 4,5 mil. tun plastů. Globálně by se však lidstvo mělo zamyslet nad škodlivostí jejich skládkování.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2019.

Flexibilní obaly ovládla udržitelnost a pohodlí

Flexibilní obaly ovládla udržitelnost a pohodlí

Flexibilní obaly mají zelenou. V řeči čísel roste globální trh s tímto druhem balení ročně v průměru o 3,4 % a očekává se, že do roku 2020 dosáhne 248 miliard dolarů. Usnout na vavřínech by ale výrobci neměli. Zabrat by mohli zejména v oblasti udržitelnosti. A v neposlední řadě i na prémiovém vzhledu a spotřebitelském pohodlí.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2019.

Antikorozní balení představuje ekonomicky výhodné řešení

Antikorozní balení představuje ekonomicky výhodné řešení

V antikorozní ochraně se využívají například inhibitory koroze, tedy látky, které v minimálním množství maximálně zpomalují nežádoucí proces koroze. V následujícím článku se zaměříme na těkavé inhibitory koroze VCI a tkaninu INDUTEX.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2019.

Ve spotřebě plastů patříme mezi lídry

Ve spotřebě plastů patříme mezi lídry

Evropa se v roce 2017 podílela 18,5 % na světové spotřebě plastů, přičemž obchodní bilance export/import byla v přebytku. Bylo spotřebováno 51,5 milionu tun plastů, což je 102 kg na hlavu. Spotřeba plastů v České republice je uváděna ve výši 1,25 milionu tun, což je 119 kg na hlavu a více, než je průměr Evropské unie. Bezmála 40 % spotřebovaných plastů končí v obalových aplikacích.

Více se dočtete v eMagazínu 01- 02/2019.

Vlnitá lepenka nabízí univerzální řešení

Vlnitá lepenka nabízí univerzální řešení

Pokračující nárůst nakupování v e-shopech nahrává výrobcům obalů z vlnité lepenky. Jedním z trendů jsou obaly na míru, které šetří materiál a zcela eliminují nebo alespoň omezují vnitřní výplně. V oblibě jsou také snadno a rychle složitelné obaly. Prosazuje se i digitální potisk umožňující rychlou změnu tiskového motivu či personalizaci. Vlnitá lepenka našla své uplatnění dokonce i v aquaparku.

Více se dočtete v eMagazínu 01- 02/2019.

Spotřeba plastových obalů na vzestupu

Spotřeba plastových obalů na vzestupu

Tématu plastových obalů v cirkulární ekonomice jsme se věnovali v článku pod stejným titulkem v srpnovém vydání Packaging Herald a na tuto problematiku navážeme i v následujícím redakčním textu. Zaměříme se zejména na informace z Německa.

Více se dočtete v eMagazínu 11- 12/2018.

Etikety na „trendy“ materiálech

Etikety na „trendy“ materiálech

Etikety jsou často nezbytnou součástí obalu a vedle jejich primárně užitné informačně-označovací funkce jsou i atraktivním reklamním nástrojem se silným marketingovým potenciálem. Tak, jak se mění potřeby trhu, dochází i k typovým a designovým změnám etiket a s tím i k proměnám požadavků na jejich materiál.

Více se dočtete v eMagazínu 11- 12/2018.

Neomezené možnosti lepenky u balení pro potraviny a nápoje

Neomezené možnosti lepenky u balení pro potraviny a nápoje

Obaly z hladkých a vlnitých lepenek patří k nejvíce využívaným způsobům balení. Spotřebitelé u nich obvykle velmi pozitivně hodnotí nízkou hmotnost i funkční, uživatelsky přátelskou konstrukci ve spojení s atraktivní grafikou. Se zajímavými neotřelými konstrukcemi se lze setkat jak u balení potravin, tak i obecně ve spotřebitelském sektoru.

Více se dočtete v eMagazínu 09- 10/2018.

POP/POS: hlavní je lišit se od ostatních

POP/POS: hlavní je lišit se od ostatních

V červnovém vydání magazínu Packaging Herald jsme se u tématu věnujícímu se
POP/POS prostředkům zaměřili na trendy, mezi něž patří například propojování více brandů, růst počtu permanentního vystavení, ale také obliba kombinací různých materiálů. Zmíněna byla také nutná užší spolupráce zadavatelů s výrobci POP/POS. A právě na výrobce in-store komunikačních prostředků se v následujících řádcích zaměříme.

Více se dočtete v eMagazínu 09- 10/2018.

Aktivní, nebo smart?

Aktivní, nebo smart?

Aktivní obaly jsou často diskutovaným tématem – a není divu. Akcelerovaný životní styl klade na balení vyšší nároky nejen z hlediska primární ochrany či marketingových funkcí, ale vyžaduje od něho i aktivní působení směrem k produktu – prodloužení trvanlivosti či životnosti. Nechybějí ani požadavky monitoringu prostředí pro spotřebitele, což je úkolem inteligentních etiket, materiálů či celých obalů.

Více se dočtete v eMagazínu 07- 08/2018.

Plastové obaly a cirkulární ekonomika

Plastové obaly a cirkulární ekonomika

Syntetické polymery, mezi které patří například termoplasty, se staly fenoménem druhé poloviny minulého a začátku tohoto století, když jejich světová výroba a spotřeba vzrostly mezi léty 1950 až 2017 z 1,5 na 348 mil. tun, což znamená průměrný roční růst o neuvěřitelných 8,5 %. V těchto hodnotách jsou zahrnuty pouze termoplasty, termosety a elastomery. Samotné termoplasty představují 291 mil. tun. Není zahrnuta produkce a spotřeba syntetických vláken a aditiv do kompozitů.

Více se dočtete v eMagazínu 07- 08/2018.

I obaly z lepenky musí jít s dobou

I obaly z lepenky musí jít s dobou

Obaly z vlnité lepenky nacházejí uplatnění v mnoha oborech. Ať už jde o spotřební zboží nebo těžký či chemický průmysl. V průmyslu roste obliba vícevrstvých lepenek. Populární jsou snadno otevíratelné a uzavíratelné krabice.

Více se dočtete v eMagazínu 05- 06/2018.

Investice do POP rostou

Investice do POP rostou

Někteří zadavatelé v současné době zvyšují investice do POP či POS. Na druhé straně občas zapomínají na soulad mezi prémiovostí značky a reklamním prostředkem, když drahý produkt prezentují v levném nosiči. V oblasti komunikačních médií v místě prodeje by se také neměla podceňovat spolupráce s obaláři.

Více se dočtete v eMagazínu 05- 06/2018.

Vlnitá lepenka: klíčový obalový materiál, na který nám chybějí suroviny

Vlnitá lepenka: klíčový obalový materiál, na který nám chybějí suroviny

Obalové druhy papírů, kartonů a lepenek v současnosti tvoří největší podíl z celkové spotřeby papírenských materiálů v České republice. Prim v papírenských obalových materiálech pak hraje svým objemem vlnitá lepenka (VL), na jejíž výrobu u nás chybějí základní suroviny. Těch bylo v roce 2017 vyrobeno 181 000 tun a spotřebováno 637 538 tun!

Více se dočtete v eMagazínu 03- 04/2018.

V potravinových obalech je z čeho vybírat

V potravinových obalech je z čeho vybírat

Požadavky na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, tedy i na obaly, určuje řada vyhlášek, norem a dalších legislativních ustanovení. Bezpečnost je u obalu zaručena nejen výběrem obalového materiálu a odpovídající konstrukcí, ale pochopitelně je vztažena i na všechny případné zušlechťovací procesy, včetně potisku. K nejpoužívanějším materiálům patří plasty.

Více se dočtete v eMagazínu 03- 04/2018.

Zájem o antistatické obaly stoupá!

Zájem o antistatické obaly stoupá!

Současná doba je ve znamení pokročilé automatizace a s ní souvisejících inteligentních technologií. Vzhledem k těmto aspektům dochází k velkým proměnám i v obalovém průmyslu, a to nejenom z hlediska výroby, ale i z hlediska procesu balení. Rostoucí potenciál je zaznamenáván u balení produktů citlivých na statický náboj.

Více se dočtete v eMagazínu 01- 02/2018.

Účinná ochrana před korozí

Účinná ochrana před korozí

Při přepravě i skladování je nutné u baleného kovového strojního zařízení, součástek či materiálů zabránit poškození povrchu kovů. Běžný obal či fixace obvykle produkt účinně chrání a eliminuje především mechanická rizika. Při chemické či elektrochemické reakci povrchu s okolím však často hrozí i korozivní poškození. Současné systémy balení v boji proti korozi používají pasivní a aktivní metody.

Více se dočtete v eMagazínu 01- 02/2018.

Různé úhly pohledu na flexibilní obaly

Různé úhly pohledu na flexibilní obaly

Flexibilní obaly se změnou objemu mění nebo mohou měnit svůj tvar při zachování stejné úrovně ochranných vlastností. Zažitou představou je, že se jedná o spotřebitelské obaly z plastové fólie, což je však pohled naprosto zúžený. Svět flexibilního balení je mnohem širší a má nejen materiálový přesah, ale vedle primárních obalů je jeho místo i v balení sekundárního charakteru.

Více se dočtete v eMagazínu 01- 02/2018.

Chytré nejsou jen mobily

Chytré nejsou jen mobily

Dvacáté první století je ve znamení slova smart. Setkáváme se s chytrými telefony, technologiemi, ale i materiály. Nechybějí ani chytré obaly a etikety. V této oblasti je vlastně slovo smart synonymem hned pro dva výrazy, které však v našem sortimentu totožné nejsou – aktivní a inteligentní.

Více se dočtete v eMagazínu 11-12/2017.

Papírové materiály vhodné pro balení potravin

Papírové materiály vhodné pro balení potravin

Legislativní úprava požadavků na obaly a obalové materiály zohledňuje nároky, které jsou na materiály kladeny, ať již jsou v přímém kontaktu s potravinou či nikoli. Nařízení a předpisy vztahující se k problematice balení potravin zahrnují nejenom obecné požadavky, ale i řadu zdravotních, různé typy norem či dalších předpisů. Na českém trhu výrobci i dodavatelé materiálů pro potraviny přes veškerá náročná opatření svou nabídku neustále zvyšují.

Více se dočtete v eMagazínu 09-10/2017.

Doba Průmyslu 4.0 si žádá více antistatických obalů

Doba Průmyslu 4.0 si žádá více antistatických obalů

Současnost je stále více zaměřena na pokročilou automatizaci a robotizaci a s tím vším souvisí i velký vývoj elektroniky a elektrotechniky, tedy zařízení, komponentů a materiálů, které jsou velmi citlivé na statickou energii. Tento problém je potřeba řešit i v případě balení.

Více se dočtete v eMagazínu 07-08/2017.

 

Proti korozi se bojuje aktivně i pomocnými prostředky

Proti korozi se bojuje aktivně i pomocnými prostředky

V případě přepravního balení je vedle vhodného výběru obalového materiálu či konstrukce a zafixování nutné často upravovat i vnitřní klima v obalu. K nejběžnějším typům ochrany produktu uvnitř obalu patří antikorozní úprava, které lze dosáhnout jak pomocnými prostředky, tak i aktivním způsobem balení.

Více se dočtete v eMagazínu 07-08/2017.

 

Sklo: materiál prémiový, luxusní a dekorativní

Sklo: materiál prémiový, luxusní a dekorativní

Sklo zaujímá v obalových materiálech naprosto výsostné postavení. Z dlouhodobého sledování vyplývá, že většina respondentů vnímá sklo jako prémiový materiál s unikátními vlastnostmi, který vizuální vjem obalu posouvá automaticky do kvalitativně vyšší kategorie.

Více se dočtete v eMagazínu 05-06/2017.

 

Z lepenky se dá vyrobit ledacos

Z lepenky se dá vyrobit ledacos

Možnosti využití lepenky se zdají být neomezené. S trochou nadsázky se z nich vyrábějí pokojíčky, zbrojnice nebo zámky pro princezny. Lepenky se také využívají pro výrobu SRP, kde se běžně kombinuje několik druhů vlnité lepenky. U SRP dále rostou například požadavky na obaly strojově lepené u zákazníka.

Více se dočtete v eMagazínu 03-04/2017.

Neomezené možnosti flexibilních obalů

Neomezené možnosti flexibilních obalů

Flexibilní obaly se již dávno prosadily v obalovém průmyslu a v mnoha případech nahrazují klasická obalová řešení. Dokonce jde o jednu z nejrychleji rostoucích oblastí balení. Vzhledem k jejich vlastnostem se jim předpovídá budoucnost i v e-commerce, jak potvrzuje v rozhovoru i Pavel Komůrka ze společnosti Orkla ASA na straně 22.

Více se dočtete v eMagazínu 01-02/2017.

Přepravní balení v plastu: čisté a lehké

Přepravní balení v plastu: čisté a lehké

I když se u přepravního balení uplatňují prakticky všechny typy obalových materiálů, především u vratných typů se obaly hojně vyrábějí z plastů. Výrobci i distributoři oceňují jejich nižší hmotnost, obvykle dobrou skladovatelnost a vysokou hygieničnost. S plastovými přepravními obaly se lze setkat jak v podobě beden, tak i kontejnerů či cisteren.

Více se dočtete v eMagazínu 11-12/2016.

Žádaná je špičková kvalita za dostupnou cenu

Žádaná je špičková kvalita za dostupnou cenu

Svět tisku i výroby obalů je neustále v pohybu. Požadavky zákazníků se zvyšují, a proto, aby mohl tento segment všem nárokům dobře dostát, je často vyvíjen i tlak na výrobce používaných materiálů. Rozporem je, že klient chce sice špičkovou kvalitu, ale zároveň chce dostupnou cenu. Obecnými trendy je využívání recyklátu, snižování tloušťky, hmotnosti či počtu vrstev. Tyto trendy však zdaleka neplatí u všech zakázek.

Více se dočtete v eMagazínu 09-10/2016.

Bezpečné papírové obaly na potraviny

Bezpečné papírové obaly na potraviny

Primární funkce obalu je poskytování ochrany balenému produktu. Tato ochrana se však netýká jen případných mechanických rizik. Obal nesmí potravinu kontaminovat materiálem, tiskovou barvou ani lepidlem. Z rámcových předpisů vyplývá, že každý výrobce potravinářských obalů je zodpověd-ný za to, že jeho výrobek odpovídá určenému standardu a že je zabráněno migraci chemických látek do potraviny.

Více se dočtete v eMagazínu 07-08/2016.

Smrštitelné etikety: čeká nás boom

Smrštitelné etikety: čeká nás boom

Termín shrink sleeve již na českém trhu víceméně zdomácněl a úspěšně koexistuje vedle českého ekvivalentu smrštitelná etiketa. S etiketami tohoto typu se setkáváme na nápojových lahvích i plastových dózách na drogistické zboží. Významným sortimentem jsou i potraviny a farmacie. Smrštitelné etikety mají ve světě i u nás stále vzrůstající tendenci, i když se mnozí odbornici shoduji na tom, že v České republice – i přes jejich současný nesporný růst – se boom u tohoto sortimentu v nejbližší době teprve očekává.

Více se dočtete v eMagazínu 05-06/2016.

Do skla patří tradiční i luxusní výrobky

Do skla patří tradiční i luxusní výrobky

Skleněné obaly ve srovnání s dalšími materiály jsou tradičně u spotřebitelů vnímány jako prémiové produkty. Vyšší hodnotu tomuto materiálu nedodává jen vizuální vjem, ale jsou oceňovány i jeho mechanicko-fyzikální vlastnosti. Dalším benefitem je i pohled na skleněné obaly z hlediska environmentálnosti.

Více se dočtete v eMagazínu 03-04/2016.

Displeje mohou být originální, ale i standardní

Displeje mohou být originální, ale i standardní

Průzkumy ukazují vysokou míru nákupního rozhodnutí v místě prodeje, která dosahuje v České republice až 87 %. Možnost ovlivňovat české zákazníky přímo v prodejních místech, například nápaditým POP prostředkem, je tedy značná. Originální displeje najdeme i na farmářských trzích a hudebních festivalech.

Více se dočtete v eMagazínu 01-02/2016.

 

Vlnitá lepenka s brilantním potiskem

Vlnitá lepenka s brilantním potiskem

Samostatnou kapitolou je u moderních obalů z vlnité lepenky možnost potisku. Moderní technologie poskytují vysokou kvalitu dokonce i u přímého potisku flexotiskem. Ke zpracovatelským vícebarevným flexotiskovým strojům nejvyšší kvality patří především zařízení od renomovaných výrobců BOBST či Göpfert.

Více se dočtete v eMagazínu 01-02/2016.

Vlnitá lepenka: JEDEN Z LÍDRŮ V OBALECH

Vlnitá lepenka: JEDEN Z LÍDRŮ V OBALECH

Vlnitá lepenka patří k nejpopulárnějším obalovým materiálům. Setkat se s ní lze ve všech typech spotřebitelského, skupinového i přepravního balení. Často alternuje jiné materiály, zvláště v oblasti přepravního balení. Tento materiál s nízkou hmotností, dobrými mechanickými vlastnostmi i dobrou potiskovatelností, ať již přímo při výrobě či pomocí předtiskové technologie, navíc působí na spotřebitele velice environmentálně. To všechno, ale i mnohé další aspekty potvrzují, že bude patřit k lídrům v obalových materiálech i v následujících letech.

Více se dočtete v eMagazínu 01-02/2016.