zpět na novinky

Maximální synergie materiálu a technologie

Maximální synergie materiálu a technologie

Tři inkousty, dva MEK-Free a jeden one-ink-fits-all stříbrný inkoust společně s rychloupínacím držákem tiskové hlavy pomáhají maximalizovat výrobcům dostupnost, výkon a kvalitu (OEE).

Stejně jako ve většině průmyslových odvětví chtějí výrobci v procesu extruze zlepšit svou produktivitu, měřenou podle celkové efektivnost zařízení. OEE je standardní metoda měření produktivity výroby, složená ze tří klíčových ukazatelů: dostupnosti, výkonu a kvality.

Dostupnost: Jeden inkoust pro všechny aplikace

Pro zajištění čitelnosti kódů je často nutné použít různé barvy inkoustu na odlišné materiály. Právě v odvětví jako je extruze, které je charakteristické vysokými náklady na prostoje, je nákladově nejefektivnější mít jednu tiskárnu na jeden druh / barvu inkoustu.

Stříbrný inkoust MC469 lze použít na všechny extrudované produkty – bez ohledu na barvu. Díky tomu mohou výrobci optimalizovat správu zásob, maximalizovat produkci, a to s nižším počtem tiskáren a množstvím spotřebního materiálu.

Výkon: MEK – free inkousty pro bezpečnější značení a snazší export

MEK-free inkousty snižují emise těkavých organických sloučenin (VOC) a zvyšují bezpečnost zaměstnanců. Jejich použití na označování produktů také zjednodušuje import a export, protože inkousty na bázi MEK jsou v mnoha zemích regulovány.

K pokrytí široké škály extrudovaných produktů jsou k dispozici dvě barvy: bílá, EW581 a žlutá, EC582. Navíc mají tu výhodu, že snižují spotřebu ředidel až o 40 % ve srovnání se standardním spotřebním materiálem na bázi MEK.

Kvalita: Přesné umístění kódu vždy a během 1 sekundy

Kódy je často nutné umístit na velmi malé plochy. Pokud při údržbě nebude tisková hlava vrácená přesně na danou pozici, může dojít k absenci tiskové zprávy a tím ke zvýšení nákladů na odpad.

Princip Intelli’Swap použitý při konstrukci držáků tiskových hlav zařízení 9450 E zajistí, že operátor přemístí tiskovou hlavu přesně tam, kam patří, během okamžiku a jednou rukou.