zpět na novinky

Flexibilní obal pro přepravu nabíjecích stojanů

Flexibilní obal pro přepravu nabíjecích stojanů

Společnost THIMM Packaging Systems dodává komplexní obalové řešení výrobci nabíjecích stanic pro elektromobily firmě Plug’n Charge.

Systém dobíjecí parkovací stanice od firmy Plug’n Charge se skládá z jednoho hlavního a dvou vedlejších nabíjecích sloupů, z nichž lze dobít elektromobily i elektrokola. Pro menší zákazníky nabízí firma hlavní nabíjecí sloup i jako samostatně stojící jednotku. Na základě výkresů produktu pořízených při návštěvách přímo na místě byl pro obě varianty vyvinut jeden obalový systém. Ten se testováním postupně vylepšoval, až bylo dosaženo finálního výsledku.

Řešení tvoří europaleta, dno, víko a plášť z vlnité lepenky. Čelní strany nabíjecích sloupů slouží k prezentaci značky zákazníka a jsou opatřeny speciální fólií. Sloupy se musí intenzivně chránit proti oděru. K tomu slouží pěnová PE fólie umístěná mezi nabíjecími stanicemi a vlnitou lepenkou. Speciální ochranu potřebují i ocelové trubky, které spojují jednotlivé stanice parkovacího systému. Zde byl použit kryt z vlnité lepenky, který se dá rychle a snadno natáhnout přes trubku.

„Firma THIMM Packaging Systems nás nadchla svými rychlými, nekomplikovanými, ale současně velmi individuálními řešeními,“ potvrzuje Christian Kahl, jednatel Plug‘n Charge. „Přidaná hodnota obalu spočívá zejména ve flexibilním pojetí, které zároveň zohledňuje i budoucí požadavky naší nabíjecí infrastruktury. Přesvědčila nás i maximální standardizace obalů na principu stavebnicového systému.“

Kromě tohoto projektu již společnost THIMM Packaging Systems zrealizovala zakázky týkající se baterií, elektromobilů a elektro fun mobilů.