zpět na novinky

Greiner Packaging představil první prototypy kelímků vyrobené ze surovin druhé generace

Greiner Packaging představil první prototypy kelímků vyrobené ze surovin druhé generace

Společnost Greiner Packaging poprvé uplatnila ve výrobě potravinářských polypropylenových kelímků s in-mold etiketou (IML) také obnovitelné zdroje. Nové polyolefiny Bornewables, které vyvinula společnost Borealis s ohledem na oběhové hospodářství, se vyrábějí ze surovin druhé generace.

Na rozdíl od obnovitelných surovin pocházejících ze zemědělských plodin pěstovaných jinak jako potraviny a krmivo pro hospodářská zvířata jsou produkty Bornewables vyráběny ze surovin druhé generace. Vyrobeny jsou tak z obnovitelných zdrojů, které vznikají výhradně z odpadů a zbytků. Může jít o odpady a zbytky z rostlinných olejů, z dřevařského průmyslu nebo potravinářství – například použitého kuchyňského oleje.

Využití materiálu Bornewables na obaly může vést dle výrobce k omezení uhlíkové stopy až o 120 % (při započítání všech kroků od získávání surovin až po výrobky, které opouštějí výrobní závod Borealis). Nový materiál má osvědčení ISCC Plus (Mezinárodní systém certifikace biomasy a biopaliv). Certifikace zaručuje, že surovina použitá v materiálu je obnovitelná a udržitelně vyrobená a lze ji vysledovat až k místu původu.

Nové prototypy IML kelímků na mléčné výrobky jsou vyrobeny z jednodruhového materiálu Bornewables a byly vyvinuty takovým způsobem, aby se daly běžně recyklovat v konvenčních zařízeních. Chemická struktura polypropylenu použitého na kelímky je podobná standardnímu plastu, a proto ho lze recyklovat ve stejném cyklu jako běžné polymery.