zpět na novinky

Nový termochromatický inkoust indikuje správnou teplotu sterilace

Nový termochromatický inkoust indikuje správnou teplotu sterilace

Bezpečnost a nezávadnost potravin patří mezi klíčové požadavky spotřebitelů. Společnost Markem-Imaje proto uvedla na trh nový termochromatický inkoust měnící barvu při vysokých teplotách. Novinka je navržena pro retortovou sterilaci produktů v plechovkách nebo plastových sáčcích. Při dosažení správné teploty balení v rozmezí 115 – 125 ° C dochází ke změně barvy inkoustu použitého pro značení obalu z černé na modrou.

Vládní regulační požadavky na značení vařených potravinářských produktů mají rostoucí tendenci. Společnost Markem-Imaje se domnívá, že jejich důsledkem je zvýšený zájem o řešení zajišťující kvalitu a autenticitu produktu. Výrobci hledají vysoce spolehlivou metodu značení, která by zlepšila bezpečnost potravin a zároveň vyhověla požadavkům na vysokou efektivitu a přesnost výrobních linek.

Jednou z možností může být použití termochromatických inkoustů, které změní barvu při dosažení požadované teploty produktu. Nemohou sice zaručit, že ke sterilaci skutečně došlo, ale jsou pro výrobce indikátorem, že proces proběhl.

Termochromatický inkoust MS596 lze použít k potisku kovových plechovek i plastové fólie. Díky vynikající přilnavosti k polyolefinovým sáčkům není podle Markem-Imaje nutná žádná úprava obalového materiálu před ani po značení. Doba zasychání na všech materiálech je pouze jedna sekunda, což je v souladu s požadavky na maximální výrobní kapacitu. Tisk na vyhrazenou bílou oblast zajišťuje dobrý kontrast povrchu a inkoustu při změně barvy z černé na modrou. Provozní teplotu má od 5 do 40 °C, čímž je zaručena efektivní funkčnost v širokém rozsahu podmínek prostředí.

Inkoust používaný v tiskárně Markem-Imaje 9450 také přispívá ke spolehlivosti tisku