zpět na novinky

Obalový odpad jako (nejen) marketingová výzva

Obalový odpad jako (nejen) marketingová výzva

Pro spotřebitele jsou obaly samozřejmost – a to zpravidla ani neví, jak důležitá je jejich role v celém výrobním a dodavatelském řetězci. I přes svou nezastupitelnost se zdá, že se obaly v posledních letech staly výrazným symbolem velké části znečištění životního prostředí. Boj proti obalům a obalovému odpadu se v rámci širšího tématu udržitelnosti stal významným tématem v médiích, marketingové komunikaci a na sociálních sítích.

Výzkum společnosti Ipsos ukazuje, že mezi TOP 3 ekologické problémy v České republice spotřebitelé řadí množství produkovaného odpadu (největší problém) a přemíru obalů, ve kterých je baleno zboží (třetí největší problém). Mezi tyto dva problémy se na druhé místo vtěsnalo téma odlesňování.

Zároveň platí, že přemíra obalů, ve kterých je baleno zboží, je tématem důležitějším pro mladší spotřebitele než pro starší. Mezi členy generací Y a Z, tedy mezi spotřebiteli do 41 let věku, je hned na druhém místě. Mezi staršími generacemi bylo s výrazně nižšími procenty až na místě třetím.

Z výsledků Ipsos studie Generace XYZ (nejen) v době krize však plyne, že reálné chování mladších spotřebitelů často úplně neodpovídá jejich proklamacím o důležitosti boje proti nadměrnému množství obalů a obalových materiálů. Polovina spotřebitelů z nejmladší generace Z deklaruje ochotu vyhýbat se příští rok výrobkům, které mají hodně obalů (což je zároveň výrazně více než v případě starších generací).  Avšak reálně tak činí pouze pětina z nich, což je přibližně stejně jako u ostatních generací. Je zde tedy velký rozdíl mezi tím, co říkají, že budou dělat, a tím, co skutečně dělají („say-do gap“).

Mladší spotřebitelé tak nejsou v praxi příliš ochotni redukovat svůj komfort, který je s využíváním obalů spojen. Čekají spíše na inovace ze strany výrobců, které jim požadovanou redukci obalového materiálu přinesou, nebo jim nabídnou nějaké či zcela bezobalové řešení. Takové řešení, dobře marketingově podpořené, pak nabízenému produktu může při srovnatelné ceně přinést důležitou konkurenční výhodu.

AUTOR: Martin Volek, Ipsos