zpět na novinky

Paleta pomáhá sv. Anně v Brně

Paleta pomáhá sv. Anně v Brně

S ohledem a k přihlédnutí ke stávající mimořádné situaci se společnost HERUS rozhodla iniciovat akci PALETA POMÁHÁ SV. ANNĚ V BRNĚ. Jak už název napovídá, cílem projektu je podpořit Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.

Proč tuto nemocnici? Právě Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně byla určena vládou jako specializované pracoviště pro boj s koronavirem pro pacienty s nejtěžším průběhem této nemoci, kteří musí být napojeni na ventilátory a potřebují akutní péči. „Cítím to jako skoro povinnost, abychom společně zkusili každý nějak pomoci v této nelehké situaci. Vím, že všichni budeme bojovat o holé podnikatelské přežití, že každý z nás dělá opatření, jak udržet naše firmy v chodu. Ovšem veškeré tyto naše kroky budou zbytečné, pokud se nepodaří společnými silami zajistit pomoc, aby naše společnost tento boj zvládla, a to co možná nejdříve, aby omezení a restrikce pro naše podnikání byly co nejkratší a abychom se všichni mohli co nejdříve vrátit k normálu a dohadovat se o cenách, splatnostech, kvalitě – zkrátka o normálním podnikání,“ apeluje jednatel společnosti HERUS Robert Háp a pokračuje: „Ředitele této nemocnice osobně znám a zcela mu lidsky důvěřuji, proto jsme si dovolili přijít s touto iniciativou. Peníze budou transparentně využity na konkrétní nezbytné věci pro boj s nemocí, který nás všechny čeká.“

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně má zřízen bankovní účet, na který společnost HERUS jako první okamžitě poukázala finanční dar. Základní informace k poukázání vašeho daru jsou k dispozici dole.

Robert Háp: „Děkujeme všem, kteří situaci cítí stejně a připojí se jakýmkoliv finančním darem k naší iniciativě – ať vy jako firmy nebo jednotlivci.“ 

Vyjádření a poděkování ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Vlastimila Vajdáka:
„Musím říci, že zatím nám nikdo nic podobného nenabídl a jsem za to opravdu rád. Doba není jednoduchá pro nikoho z nás, naši zdravotníci se teď ocitají v „první linii“. Sháníme, kde můžeme ochranné pomůcky a další relativně drobnosti pro veškerý zdravotnický personál, ale budeme potřebovat řadu dalších věcí. Například pomůcky sloužící ke zkrácení času při zajištění dýchacích cest pacienta (z hlediska kontaminace okolí a přenosu infekce na personál je to nejrizikovější anesteziologický výkon), kdy jedna stojí přes 30 tisíc korun, nebo plicní ventilátory za 150 tisíc korun. A tak bych mohl pokračovat… Je mi jasné, že situace, ve které jsme se ocitli, je těžká pro všechny v jejich profesích a moc děkuji vám všem, že se zapojíte do jakékoliv aktivity. Přeji nám, ať tohle těžké období zvládneme ve zdraví a se ctí.“