zpět na novinky

PENAM rozváží mouku na paletách CHEP

PENAM rozváží mouku na paletách CHEP

Společnost Penam začala využívat pro distribuci svých pekárenských výrobků palety společnosti CHEP. K této spolupráci v oblasti outsourcingového poolingu palet vedlo Penam, konkrétně Mlýn Znojmo, především hledání kvalitních a spolehlivých přepravních palet po předchozích negativních zkušenostech.

Penam využívá paletový pooling po České republice pro rozvoz do předních obchodních řetězců. V oběhu je nyní několik desítek tisíc půl palet ročně.

Hlavním důvodem spolupráce s CHEP, byla záruka kvality při rozvážení mouky. Do této doby jsme prakticky neměli jistotu, v jakém stavu a množství se nám palety vrátí,“ říká ke spolupráci ředitel závodu Penamu – Mlýn Znojmo, Jaroslav Faika a dodává: „Spokojenost se službami CHEP a růst našich zakázek vedl postupně k využití poolingu pro distribuci dalších mlýnských produktů.“

V rámci paletového poolingu lze palety pronajmout na určitou dobu, během které daný výrobce dopraví své zboží do maloobchodních prodejen. CHEP následně využité palety sesbírá, odešle ke kontrole stavu, v případě potřeby opraví a vrátí zpět do poolu k dalšímu použití. Paletový pooling je nákladově efektivní alternativa k výměně bílých palet. K dispozici jsou vedle menších verzí i tradiční europalety.