zpět na novinky

Praha bojuje proti jednorázovým plastům

Praha bojuje proti jednorázovým plastům

Rada hlavního města Prahy schválila 16. prosince usnesení, ve kterém se zavazuje, že hlavní město neuzavře žádnou formu partnerství nebo spolupráce a neposkytne žádnou podporu, grant ani záštitu nikomu, kdo se nezaváže eliminovat používání jednorázových, především plastových, obalů a výrobků.

„Pořadatelé a organizátoři akcí, kteří se nebudou chovat šetrně k životnímu prostředí a nezamezí používání jednorázových plastových obalů a nádobí, již nedostanou od Prahy žádnou formu podpory,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Opatření omezující používání jednorázových plastů se týká i magistrátu a například městských částí, kde je voda v PET lahvích nahrazena džbánky a karafami.

Také pražské Letiště Václava Havla nedávno spustilo ekologický program Plasty už neletí. Vést má k omezení spotřeby jednorázových plastů v prostředí letiště v Ruzyni. To má proto na Terminálu 2 systém výlevek a pítek. Před bezpečnostní kontrolou lze tekutinu z lahve jednoduše vylít do výlevky a po průchodu přes rentgeny si prázdnou lahev mohou pasažéři opět zdarma naplnit pitnou vodou z jednoho ze třinácti dostupných pítek. Vedení pražského letiště chce v budoucnu systém rozšířit.

Podobná řešení již fungují také v jiných evropských letištích.