zpět na novinky

SPEEDCHAIN 2019 propojí logistiku, packaging a retail

SPEEDCHAIN 2019 propojí logistiku, packaging a retail

Každý ročník konference SpeedCHAIN přináší řadu myšlenek, jak obohatit ten nadcházející. To inspirovalo představitele jednotlivých dílčích logistických oborů k myšlence v programu čtrnáctého ročníku více akcentovat nutnost propojení logistiky s packagingem a retailem. Nově tak proběhne v Břevnovském klášteře například sekce věnovaná obalům a souvisejícím technologiím.

A na co se v ní můžete těšit?

Dostatečné zajištění stability palet (nákladu) i ze strany odesílatele se stane nutností každé společnosti, nově zakotví v legislativě. Připravovaná harmonizace předpisů Evropské unie se zákonem o silničním provozu nově obsahuje objektivní odpovědnost odesílatele za zajištění nákladu při přepravě a stane se tak součástí Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Jak se připravit a nic nepodcenit? Pokud chcete získat odpověď, přijďte si poslechnout vystoupení Renaty Dobešové ze společnosti EKOBAL, které proběhne první konferenční den (6. 11. 2019) v rámci SEKCE B.

Na palety, i když trochu z jiného úhlu pohledu, se zaměří Milan Kovařík, výkonný ředitel Zemského výboru EPAL pro ČR a SR. Prezentace Kvalita palet a jejich propojení s moderními technologiemi představí hlavní druhy palet a připomene jejich hlavní kvalitativní parametry. Posluchačům nastíní systém kontroly kvality palet včetně používaných ochranných znaků. V závěru prezentace pak bude představena vize EPAL na propojení moderních technologií s klasickou dřevěnou paletou.

Udržitelnost…to je pojem, který zaznívá v souvislosti (nejen) s packagingem čím dál častěji. V souladu s tímto trendem představí Bohuslav Černý ze společnosti Schoeller Allibert Czech Republic skládací plastové kontejnery, které šetří logistické náklady i přírodu.

A to není zdaleka vše! Další novinky prozradíme již v dalším newsletteru Packaging Herald.

Registrovat se ale můžete již nyní na http://www.speedchain.eu/registrace/