zpět na novinky

Tržby Universal Robots vzrostly v loňském roce o 72 %

Tržby Universal Robots vzrostly v loňském roce o 72 %

Vyšší poptávka po dostupných, bezpečných a uživatelsky přívětivých kolaborativních robotech (cobotech) zvýšila tržby společnosti Universal Robots.

Tento globální dodavatel kolaborativních robotů ohlásil finanční výsledky za rok 2017, ve kterém dosáhl tržeb ve výši 170 milionů dolarů. Rekordních výsledků bylo dosaženo zejména díky čtvrtému čtvrtletí 2017, které bylo s 54 miliony dolarů tržeb a jejich 61% nárůstem oproti stejnému období roku 2016 nejlepším kvartálem v historii firmy. Míra provozního zisku se v loňském roce zdvojnásobila na 19 % oproti 9 % v roce 2016.

„Náš 72% meziroční růst přičítáme stále se zvyšujícímu povědomí o ekonomických výhodách kolaborativní robotiky v širokém spektru aplikací, ale také schopnostem pracovníků Universal Robots a jejich partnerů představit coboty jako ideální technologii,“ řekl Jürgen von Hollen, prezident společnosti Universal Robots.

V roce 2018 společnost očekává další nárůst nejméně o 50 %. K dosažení tohoto cíle se zaměří na zvýraznění svého technologického náskoku, rozšiřování platformy Universal Robots+ a další geografické rozšíření svého obchodu a služeb.