Ve Vysočanech třídí i hliníkové kávové kapsle

Ve Vysočanech třídí i hliníkové kávové kapsle

Moderní poloautomatická linka na třídění kovových obalů byla v areálu Pražských služeb ve Vysočanech spuštěna v roce 2019. Packaging Herald byl u toho. Separátory fungující na bázi vířivých proudů zde umějí oddělit například hliník nebo zinek. Od letošního roku zde třídí i použité hliníkové kávové kapsle, které mohou Pražané nově odevzdávat do šedých kontejnerů na kovové obaly.

Více se dočtete v eMagazínu 07– 08/2021.

Co brání recyklovatelnosti obalů

Co brání recyklovatelnosti obalů

Recyklovatelnost je jeden z aktuálně nejfrekventovanějších termínů v obalové branži. Na některé vlastnosti vybraných obalů, které zhoršují jejich recyklovatelnost, jsme se proto zaměřili s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. Právě ona ve spolupráci se zpracovateli odpadů zjišťuje, které úpravy obalů způsobují, že je obalový odpad obtížně recyklovatelný.

Více se dočtete v eMagazínu 07– 08/2021.

Mattoni a Košík uzavřely cirkulární smyčku

Mattoni a Košík uzavřely cirkulární smyčku

Zástupci společností Mattoni 1873 a Košík.cz hovořili na on-line tiskovém briefingu konaném 28. dubna o zkušenostech z pilotního projektu zálohovaných PET lahví. Ten firmy spustily před rokem. Samotná příprava však začala již v červnu 2019. Pokus se zálohováním zaujal více než polovinu zákazníků internetového obchodu.

Více se dočtete v eMagazínu 05 – 06/2021.

Evropský trh trpí dramatickým nedostatkem plastu

Evropský trh trpí dramatickým nedostatkem plastu

Začátkem března vydala Evropská asociace zpracovatelů plastů (EuPC), zastupující 50 tisíc společností, znepokojivou tiskovou zprávu o nedostatku materiálu pro zpracování. Za dobu svého 42letého působení v Kaučuku Kralupy (dnes Synthos), kde jsem 10 let zodpovídal za obchod s plasty a kaučuky, nepamatuji na tak dramatickou změnu na trhu z hlediska dostupnosti a růstu cen, jako se stala letos.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2021.

Výroba skla ze střepů šetří přírodní zdroje

Výroba skla ze střepů šetří přírodní zdroje

Podobně jako v plastikářském průmyslu trpí i současný sklářský nedostatkem suroviny. Střepy se musí přikupovat ze zahraničí. Řešením je také vyšší míra recyklace. Například VETROPACK MORAVIA GLASS z Kyjova má recyklační linku, která zpracuje kolem 110 000 tun střepů ročně.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2021.

Třídění a recyklace za časů pandemie

Třídění a recyklace za časů pandemie

Souhrnné výsledky třídění a recyklace za celý rok 2020 nemáme zatím k dispozici, budou známé až na konci dubna po veškerých kontrolách a auditu, tak jako každoročně. Meziroční vývoj třídění odpadů je ale velmi dobře patrný i z porovnání předběžných výsledků za 2. a 3. čtvrtletí roků 2019 a 2020, které ukazují dynamiku růstu vytříděného množství odpadů na obyvatele.

Více se dočtete v eMagazínu 01 – 02/2021.

Poplatek za nerecyklované plasty z obalů

Poplatek za nerecyklované plasty z obalů

Současné hnutí proti obalům, včetně plastových, poškozuje obalářské aktivity. Plastové obaly mají řadu předností v aplikacích, kdy chrání zboží před poškozením, znečištěním a znehodnocením. Podle průzkumu německé agvu je v současnosti 93 % potravin baleno. Přitom podle jiného průzkumu (denkstatt) zastává 36 % spotřebitelů názor, že obaly nejsou pro potraviny nutné.

Více se dočtete v eMagazínu 01 – 02/2021.

Recyklace elektra je na vzestupu

Recyklace elektra je na vzestupu

Společnosti REMA v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií, akumulátorů a solárních panelů. Například za rok 2019  vůbec poprvé překonaly hranici 20 tisíc tun sběru elektrozařízení odeslaného k recyklaci. V souvislosti s bezpečnou balíkovou přepravou vysloužilých baterií a pro podporu jejich sběru uvedly na trh obal FamilyBox. Je vyrobený z pevné laminované lepenky a nabízí se bezplatně občanům.

Více se dočtete v eMagazínu 11 – 12/2020.

Plasty a recyklace nejen v době pandemie

Plasty a recyklace nejen v době pandemie

Na celém světě pociťuje plastikářský průmysl drastické důsledky koronavirové pandemie. Výrobci plastů a jejich zpracovatelé hlásí klesající data o produkci a tržbách, recyklační průmysl se potýká s problémy. Podle agentury ICIS poklesly za 1. pololetí 2020 v důsledku opatření k první vlně pandemie prodeje nápojů v PET lahvích ve 20 zemí EU o 25–30 %. Za zmínku stojí také nejednotné legislativní definice pro různé plasty a způsoby recyklace a aktivity výrobců a retailu.

Více se dočtete v eMagazínu 11 – 12/2020.

REWE zkouší opakovaně použitelné misky

REWE zkouší opakovaně použitelné misky

Německý obchodní řetězec REWE nabízí jako první v Německu svým zákazníkům ve vybraných supermarketech bezplatné zapůjčení odnosných nádob pro salátový bar. Obchodník se chce tímto způsobem vypořádat s problematikou odpadu z obalů na jídla s sebou.

Více se dočtete v eMagazínu 11 – 12/2020.

Greenwashing, anebo dobrá praxe?

Greenwashing, anebo dobrá praxe?

Odborníci na obaly se domnívají, že snaha o dosažení cílů trvalé udržitelnosti vyvolává nejasnosti kolem toho, co je a co není ekologické. Nebezpečné je, že greenwashing prosazuje jednoduché odpovědi na složité otázky.

Více se dočtete v eMagazínu 09 – 10/2020.

Chemická recyklace PET

Chemická recyklace PET

V návaznosti na srpnový článek Chemická recyklace plastů depolymerizací vás nejdříve seznámíme s výsledky analýzy LCA pro depolymerizační projekt polystyrenových odpadů na styren firmy Ineos, nazvaný ResolVe. Podle expertů z University v Manchesteru došlo ve srovnání s klasickou výrobou styrenu z etylbenzenu ke snížení emisí CO2 o 50 %.

Více se dočtete v eMagazínu 09 – 10/2020.

Chemická recyklace plastů depolymerizaci

Chemická recyklace plastů depolymerizaci

Navrhování udržitelných obalů vyžaduje mnohostrannou strategii, která řeší i řadu environmentálních aspektů v celém životním cyklu obalu. Klíčovým prvkem takové strategie je zajistit, aby materiály po skončení životnosti byly efektivně využity. Jedním ze způsobů využití plastových odpadů je chemická recyklace depolymerizací.

Více se dočtete v eMagazínu 07 – 08/2020.

Ekodesign obalu aneb Jak na obal příznivý životnímu prostředí

Ekodesign obalu aneb Jak na obal příznivý životnímu prostředí

Dalo by se říci, že obaly to nemají v poslední době jednoduché – jsou na ně kladeny stále nové a nové požadavky. Některé z nich primárně přicházejí v podobě směrnic EU, které jsou posléze implementovány do národních legislativ. Obal by měl lépe chránit výrobek, mělo by se s ním dobře manipulovat a měl by spotřebitele natolik zaujmout, aby pomohl prodat výrobek. A v neposlední řadě by měl být navržen takovým způsobem, aby byl tzv. udržitelný, a to jak při jeho výrobě, tak i ve chvíli, kdy již přestane plnit svoji funkci.

Více se dočtete v eMagazínu 07 – 08/2020.

Design ekologických potravinářských obalů vs. právní předpisy

Design ekologických potravinářských obalů vs. právní předpisy

Ekologické obaly používané v potravinářském průmyslu jsou sice šetrné k životnímu prostředí, ale pro spotřebitele mohou představovat určitá zdravotní rizika. Bohužel nejde pouze o teoretickou úvahu, ale častou praxi.

Více se dočtete v eMagazínu 07 – 08/2020.

Zdravotní nezávadnost musí být vždy na prvním místě

Zdravotní nezávadnost musí být vždy na prvním místě

Green packaging a cena obalů nesmějí mít přednost před ochranou lidského zdraví. Důležité je nezapomínat, že ochrana životního prostředí a ochrana lidského zdraví musejí být při návrhu jakéhokoliv ekologického řešení ve vzájemné symbióze.

Více se dočtete v eMagazínu 05 – 06/2020.

Chemická recyklace začíná nastupovat

Chemická recyklace začíná nastupovat

V návaznosti na dva po odborné stránce kvalitní články o recyklacích odpadních plastů v dubnovém vydání magazínu bych chtěl připojit několik informací o tzv. chemické recyklaci. Ve Strategii EK k cirkulární ekonomice plastů se v souvislosti s využitím plastových odpadů, s důrazem na obalové aplikace, hovoří převážně o mechanických recyklacích. Ty sice dominují ve způsobech využití, potýkají se však s několika problémy.

Více se dočtete v eMagazínu 05 – 06/2020.

Vyšší míře recyklace pomohou monomateriály

Vyšší míře recyklace pomohou monomateriály

Diskutovaným tématem je míra třídění a následná míra recyklace odpadů z obalů. V třídění patří Česká republika k evropské špičce. Jsme ale stejně úspěšní také v recyklaci? Odpovědi jsme se pokoušeli dobrat ve spolupráci s AOS EKO-KOM.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2020.

Místo skládkování odpadu je třeba recyklovat

Místo skládkování odpadu je třeba recyklovat

Virginijus Sinkevicius, nový eurokomisař pro oblast životního prostředí, se v rozhovoru pro německý deník Die Welt kladně vyjadřuje k zamýšlenému zákazu výroby plastových obalů na území evropských států. Asociace IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen (dále IK) naproti tomu považuje takový krok za kontraproduktivní a snaží se svými podněty přimět eurokomisaře k opatřením a dohledu spíše nad tím, aby plastové obaly nekončily na skládkách, nýbrž byly recyklovány.

Více se dočtete v eMagazínu 01 – 02/2020.

Vratné, nebo jednocestné? Hledání bodu zvratu

Vratné, nebo jednocestné? Hledání bodu zvratu

Vratné obaly jsou v kurzu. Ne vždy ale musí být jejich použití vhodné. Vždy je třeba zohlednit i náklady na zpětný odběr, převoz a vyčištění a jejich ekologickou stopu. Obecně platí, že zejména v intralogistice se prosazují nejsnáze a nejsilněji, naopak při prodeji konečným spotřebitelům jde zatím spíše jen o ojedinělé vlaštovky.

Více se dočtete v eMagazínu 11 – 12/2019.

Ekodesign: Nutnost i poslání

Ekodesign: Nutnost i poslání

Svět obalového designu ovládla v poslední době řada trendů. Praktických i estetických. Ve finále ale stále vítězí staré dobré pravidlo, že méně je více. Táhne minimalismus a čistota. Právě ta je pro zákazníka také zárukou, že výrobce myslí na přírodu a záchranu planety. Obaláři se proto v souvislosti s tím stále častěji setkávají s pojmem ekodesign. Podívejme se mu na kloub.

Více se dočtete v eMagazínu 09 – 10/2019.

 

Velkými tématy jsou redukce a recyklace

Velkými tématy jsou redukce a recyklace

Nevyhnutelnost. Toto jediné slovo dokonale vystihuje udržitelné obaly, tedy takové, které jsou ekologické a šetrné k životnímu prostředí. Dnes už zkrátka obaláři ani výrobci nemají na výběr. Udržitelnost světu vládne. A zejména tomu obalovému. Nešetří ani marketing.

Více se dočtete v eMagazínu 07 – 08/2019.

Balení pod taktovkou udržitelnosti

Balení pod taktovkou udržitelnosti

Nevyhnutelnost. Toto jediné slovo dokonale vystihuje udržitelné obaly, tedy takové, které jsou ekologické a šetrné k životnímu prostředí. Dnes už zkrátka obaláři ani výrobci nemají na výběr. Udržitelnost světu vládne. A zejména tomu obalovému. Nešetří ani marketing.

Více se dočtete v eMagazínu 07 – 08/2019.

Odpovědné chování zvyšuje loajalitu zákazníků

Odpovědné chování zvyšuje loajalitu zákazníků

Odpovědné chování může firmám přinést nejen dobrý pocit, ale pomáhá jim udržet si zákazníky. Mnozí z nich totiž slyší na ekologickou notu, takže pokud se firma nechová odpovědně, utratí zákazníci peníze tam, kde se chovají v souladu s jejich přesvědčením.

Více se dočtete v eMagazínu 05 – 06/2019.

Bioplasty a obaly

Bioplasty a obaly

V říjnu 2018 byla provedena aktualizace Strategie EU Bioekonomika pro Evropu se zaměřením na udržitelnost a cirkulární bioekonomiku do roku 2030. Realizací by mělo vzniknout obrovské množství „zelených“ pracovních míst a 300 nových biorafinerií, potravinářské odpady by se měly snížit o polovinu a výrazně by se měl snížit výskyt plastových odpadů v mořích.

Více se dočtete v eMagazínu 05 – 06/2019.

Nestlé vsadilo na modré palety

Nestlé vsadilo na modré palety

Výrobce cukrovinek Nestlé již sedmnáctým rokem úspěšně využívá službu pronájmu palet od společnosti CHEP v České republice i na Slovensku. Paletový pooling modrých palet nyní představuje majoritní část veškerých paletových toků v Nestlé.

Více se dočtete v eMagazínu 05 – 06/2019.

Příprava na plnění cílů cirkulární ekonomiky

Příprava na plnění cílů cirkulární ekonomiky

Česká republika musí v nejbližších letech splnit vyšší cíle nastavené obalovou a odpadovou směrnicí (CEP) a směrnicí o omezení jednorázových plastů (SUP). V praxi to znamená zajistit vyšší recyklaci obalových odpadů, zajistit odklon komunálních odpadů od skládkování, a také splnit cíle směrnice o omezení jednorázových plastů, tedy povinnost sběru 90 % plastových nápojových obalů a zajištění 30% obsahu recyklátu v plastových nápojových obalech.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2019.

Není sklo jako sklo

Není sklo jako sklo

Recyklace skla má svá přísná pravidla. Pokud je svou neznalostí nebo nedbalostí porušujeme, můžeme tím způsobit velké problémy závodům, které sklo zpracovávají, a dokonce můžeme ohrozit bezpečnost jejich zaměstnanců. Dalším problémem je nedostatek skla pro recyklaci.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2019.

Zálohový systém by měl snížit littering

Zálohový systém by měl snížit littering

Zveřejněné studie pracovní skupiny Zálohujme? vyhodnotily zavedení depozitního systému v České republice jako výhodné. Tříkorunové vratné zálohy by se mohly týkat PET lahví a plechovek.

Více se dočtete v eMagazínu 01- 02/2019.

Voda Share nově v PET lahvi ze 100% recyklátu

Voda Share nově v PET lahvi ze 100% recyklátu

Berlínský start-up Share je prvním výrobcem nápojů v Německu, který bude svou balenou vodu prodávat v PET lahvích ze 100% recyklátu. Svými zkušenostmi z poradenského programu Bottles & Shapes mu při návrhu a vývoji lahve pomáhala skupina KHS.

Více se dočtete v eMagazínu 11- 12/2018.

Oxodegradabilní plasty dostaly od roku 2020 stopku!

Oxodegradabilní plasty dostaly od roku 2020 stopku!

Europarlament rozhoduje o rozložitelných a kompostovatelných bioplastech. Například oxoplasty vyřadil ze hry kvůli údajnému znečištění životního prostředí mikroplasty. V případě plastů s předponou bio- je důležité si ujasnit základní pojmy a faktory.
http://emagazin.packagingherald.cz/2018-11-12/flipviewerxpress.html?pn=32

Více se dočtete v eMagazínu 11- 12/2018.

Čínské omezení s druhotnými surovinami se nás dotýká jen částečně

Čínské omezení s druhotnými surovinami se nás dotýká jen částečně

V řadě médií se objevují zprávy o tom, že Česká republika má kvůli omezení dovozu odpadů do Číny vážné problémy s odbytem druhotných surovin. Tyto informace je však třeba posuzovat detailněji.

Více se dočtete v eMagazínu 03- 04/2018.

Lean & Green – společně ke snižování CO2

Lean & Green – společně ke snižování CO2

Před deseti lety byl v Nizozemsku odstartován nejvýznamnější evropský program pro snižování emisí CO2 v logistice s názvem Lean & Green. Projekt byl nedávno spuštěn i v České republice. Cílem programu Lean & Green je komunikovat problematiku snižování CO2 a skleníkových plynů v sektoru logistiky.

Více se dočtete v eMagazínu 01- 02/2018.

Snížit uhlíkovou stopu může i vhodný obal

Snížit uhlíkovou stopu může i vhodný obal

Uhlíková stopa může mít dvě podoby. První z nich je uhlíková stopa firmy (CCF). Druhá pak uhlíková stopa výrobku (PCF), která zahrnuje celý životní cyklus konkrétního výrobku nebo služby, včetně dodavatelského řetězce, použití a likvidace. V následujících řádcích se zaměříme na snížení uhlíkové stopy v dodavatelském řetězci.

Více se dočtete v eMagazínu 01- 02/2018.

Poptávka po bioplastech roste

Poptávka po bioplastech roste

Podle Evropského svazu bioplastů použití takzvaných bioplastů vyrobených z cukrové třtiny, otrub, škrobu, dřeva či kukuřice v příštích pěti letech vzroste nejméně o 50 %. Do této oblasti totiž vstupují firmy, jako je německý chemický gigant BASF či finský výrobce papíru Stora Enso.

Více se dočtete v eMagazínu 01- 02/2018.

Tři ukázky „zelených“ obalových řešení

Tři ukázky „zelených“ obalových řešení

Koncepce Twenty se zaměřuje na snížení hmotnosti čisticích prostředků. Voda je v nich nahrazena prášky a tabletami s cílem maximálně snížit jejich hmotnost, což přináší při přepravě nižší emise CO2. Výrobky jsou navíc distribuovány v recyklovatelných obalech a opakovaně použitelných lahvích.

Více se dočtete v eMagazínu 11-12/2017.

Snižování uhlíkové stopy s designovou koncepcí Twenty

Snižování uhlíkové stopy s designovou koncepcí Twenty

Koncepce Twenty se zaměřuje na snížení hmotnosti čisticích prostředků. Voda je v nich nahrazena prášky a tabletami s cílem maximálně snížit jejich hmotnost, což přináší při přepravě nižší emise CO2. Výrobky jsou navíc distribuovány v recyklovatelných obalech a opakovaně použitelných lahvích. 

Více se dočtete v eMagazínu 11-12/2017.

Chytré obalové řešení na vodní melouny

Chytré obalové řešení na vodní melouny

Na světě dochází ročně k obrovskému plýtvání potravinami, odhadem jde až o 1,3 miliardy tun. Ve společnosti proto roste poptávka po řešeních, která by potravinový odpad snížila. Jedním z nich je obal na vodní melouny, který dokáže snížit potravinový odpad až o 13 %.

Více se dočtete v eMagazínu 07-08/2017.

 

Recyklace PET je pouze špička pomyslného ledovce

Recyklace PET je pouze špička pomyslného ledovce

O situaci v oboru materiálové recyklace plastových odpadů u nás i v zahraničí hovořil s magazínem Packaging Herald Tomáš Rudle, prokurista společnosti Jelinek-Trading.

Více se dočtete v eMagazínu 01-02/2017.

Pojem udržitelnost je mezi obaláři in

Pojem udržitelnost je mezi obaláři in

Zdá se, že společnost stále slyší na ekologický aspekt obalů. V obalové branži jde o velmi frekventovaný termín. Snad žádné případové studie, především ty zahraniční, nezapomenou zmínit udržitelnost a podobné pojmy, které máme spojeny s ochranou životního prostředí. Obaly vyrobené z recyklovatelných materiálů jsou oceňovány i v obalových soutěžích.

Více se dočtete v eMagazínu 09-10/2016.

Oblíbené jsou polyetylen a vlnitá lepenka

Oblíbené jsou polyetylen a vlnitá lepenka

Slovo recyklace je v obalové branži čím dál častěji zmiňovaným termínem. Všichni víme, že celková míra recyklace v České republice každoročně roste. V loňském roce se dokonce podle údajů EKO-KOM podařilo zrecyklovat 90 % papírových obalů, 75 % skleněných a 69 % plastových obalů. I obalové firmy se činí a čím dál častěji se snaží vybírat materiály s ohledem na jejich možnou recyklovatelnost.

Více se dočtete v eMagazínu 07-08/2016.

Češi loni vytřídili skoro čtyřikrát více odpadu než před 15 lety!

Češi loni vytřídili skoro čtyřikrát více odpadu než před 15 lety!

Papír, sklo, plasty a nápojové kartony už s naprostou samozřejmostí třídí tři čtvrtiny obyvatel České republiky. A zatímco před 15 lety vytřídil každý Čech v průměru 12 kilogramů odpadů za rok, loni se už průměrné množství na jednoho obyvatele pohybovalo okolo 54 kilogramů. Od roku 2000 tak obyvatele České republiky společně vytřídili přes 8,3 milionu tun obalového odpadu.

Více se dočtete v eMagazínu 05-06/2016.

Obaly mohou snížit podíl vyhozených potravin

Obaly mohou snížit podíl vyhozených potravin

Vlivem rostoucí globální populace je zabezpečení dostatku potravin stále důležitější problém. Obavy z nedostatku potravin jsou v některých částech světa neustálou hrozbou a očekává se, že tyto hrozby porostou. Tento článek zkoumá různé body ve výrobním a spotřebním cyklu, kde dochází k plýtvání, a nastiňuje několik technologií zpracování a balení, které by mohly problém alespoň zčásti omezit.

Více se dočtete v eMagazínu 01-02/2016

 

Češi vytřídili osm milionů tun obalového odpadu

Češi vytřídili osm milionů tun obalového odpadu

Současný konzumní způsob života si žádá potřebu řešit negativní dopady lidského počínání, takže pojmy jako sběr a recyklace odpadů nejsou v civilizované společnosti ničím výjimečným. Češi nezůstávají pozadu – třídění odpadů je samozřejmou součástí každodenního života již pro bezmála tři čtvrtiny z nich. Tuzemský systém byl navíc vyhodnocen jako velmi efektivní, kdy náklady na třídění na obyvatele dosahují výrazně nižších hodnot než v řadě vyspělých zemí Evropy.

Více se dočtete v eMagazínu 01-02/2016.

Česko se drží na evropské špičce ve třídění odpadů

Česko se drží na evropské špičce ve třídění odpadů

Třídění odpadů se stalo běžnou součástí každodenního života již pro téměř tři čtvrtiny obyvatel České republiky – své odpady aktivně třídí 72 % z nás. Díky tomu se Česká republika v celoevropském srovnání pohybuje na předních příčkách. Nadprůměrní jsme hlavně ve třídění a recyklaci plastových obalů.

Více se dočtete v eMagazínu 10-11/2015.

Green packaging, nebo ekomarketing?

Green packaging, nebo ekomarketing?

GREEN PACKAGING je módní směr. Dokonce má vlastní soutěž Green Packaging Star Award. Cílem soutěže je výroba obalů šetrných k životnímu prostředí. Do green packagingu se zapojují i výrobci balených vod. Jak největší tuzemský producent balených vod, Karlovarské minerální vody, tak největší světový nápojářský koncern, Coca-Cola, začínají své vody dodávat v PET lahvích, které jsou zčásti vyrobeny z rostlin. Coca-Cola dokonce představila PET lahev vyrobenou ze 100% z obnovitelných zdrojů. Zda jde pouze o marketingový tah, nám ukáže budoucnost.

Více se dočtete v eMagazínu 07-08/2015.