zpět na archiv rubrik

Identifikace

GPC: Společný jazyk category managementu

GPC: Společný jazyk category managementu

Globální klasifikace produktů (Global Product Classification – GPC) je jedním ze stavebních kamenů Systému GS1. Podle tohoto standardu se seskupují produkty do kategorií výrobků s podobnými vlastnostmi. Každá kategorie má své nezaměnitelné, globálně platné označení.

Více se dočtete v eMagazínu 09–10/2023.

Značení naší doby

Značení naší doby

Průmyslové značení obalů prodělává změny: ekologické tlaky vedou k preferenci přímého tisku před etiketami, v samotném segmentu etiket pak častěji vznikají „bezlinerová“ řešení, která se obejdou bez odpadních podložek se silikonovaným povrchem. Stoupá rychlost značení a rozšiřuje se škála bezproblémově značených povrchů, mění se složení inkoustů, již často bez minerálních olejů, a dochází rovněž ke změně konstrukce značicích strojů, například směrem k vyšší modularitě.

Více se dočtete v eMagazínu 09–10/2023.

Bezpečnostní prvky obalů zahrnují ochranu i monitoring

Bezpečnostní prvky obalů zahrnují ochranu i monitoring

Slovo bezpečnost použité v souvislosti s obaly dnes označuje vskutku širokou škálu řešení na povrchu i uvnitř obalů. V první řadě jde o bezpečnost obalů ve smyslu ochrany baleného produktu před falšováním či neoprávněným znovunaplněním jiným obsahem. Dále se jedná například o bezpečnost spotřebitele při manipulaci s obalem, včetně ochrany před otevřením dětmi. A konečně i o ochranu baleného produktu zevnitř obalu.

Více se dočtete v eMagazínu 09–10/2023.

Značení lasery, inkjety i etiketami ve strojírenském průmyslu

Značení lasery, inkjety i etiketami ve strojírenském průmyslu

Průmyslovým značením bývá obvykle nazýváno vysokoprodukční značení, ať už je aplikováno v oblasti balení nápojů, potravin či jinde. Většina z nás si ale pod „průmyslem“ představí nejspíše strojírenství či automotive. I zde se – vedle jiných technologií – setkáme s laserovým a inkjetovým značením, případně aplikací potištěných etiket.

Více se dočtete v eMagazínu 07–08/2023.

Kolik číslic má GTIN?

Kolik číslic má GTIN?

Ani dobře vytištěný čárový kód nemusí snímače načíst, pokud má chybnou datovou strukturu. Jednou z příčin může být i nesprávně interpretovaná 14místná sekvence klíče GTIN, zkonvertovaná do čárového kódu EAN-13. Na vině bývají nekompatibilní formáty polí v databázi. Následky chyb mohou být drahé.

Více se dočtete v eMagazínu 07–08/2023.

Značení: mikroúder, inkjet, nebo laser? A jaký?

Značení: mikroúder, inkjet, nebo laser? A jaký?

Tentokrát se podíváme na několik novinek v přímém i etiketovém značení: laserovém, inkjetovém i mikroúderovém značení, dále v 3D a rPET etiketách. Pozornost věnujeme rovněž srovnání jednotlivých technologií: v případě laseru pak zkusíme porovnat i různé možnosti v rámci této technologie.

Více se dočtete v eMagazínu 05–06/2023.

Čtečky na cestě k prstenům

Čtečky na cestě k prstenům

Nezbytnou součástí řetězce vysledovatelnosti jsou čtecí zařízení. V posledních letech můžeme sledovat jak vývoj klasických čteček, tak dvě odstředivé tendence: vyšší využívání mobilních telefonů ke skenování a validaci kódů a rovněž miniaturizaci čtecích zařízení do podoby náramků či prstenů, které pracovníkovi uvolní obě ruce k jiné (obvykle manuální) práci. Další tendencí je pak rozvoj integrovaných systémů.

Více se dočtete v eMagazínu 05–06/2023.

Značení nápojů a potravin nejen z EmbaxPrintu

Značení nápojů a potravin nejen z EmbaxPrintu

Průmyslové značení obalů potravin a nápojů, ať již přímé, či prostřednictvím potištěných etiket, využívá téměř výlučně digitálních technologií: inkjetového a laserového tisku, ale i přímého značení laserem, ať již vláknovým, či CO2.

Více se dočtete v eMagazínu 03–04/2023.

Samoobslužné nakupování vyžaduje kvalitní čárové kódy

Samoobslužné nakupování vyžaduje kvalitní čárové kódy

Systém samoobslužného skenování zboží výrazně zkracuje čekací dobu u pokladen a získal si velký počet příznivců. Trendem poslední doby jsou selfscanningové mobilní aplikace, které se v době protiinfekčních opatření staly ještě populárnějšími (zákazníci se nemusejí dotýkat zapůjčeného skeneru). Úspěch by byl nemyslitelný bez vysoké kvality čárových kódů. Jejímu zlepšování se maloobchodní řetězce systematicky věnují ve spolupráci se standardizační organizací GS1 Czech Republic.

Více se dočtete v eMagazínu 03–04/2023.

Internet věcí adoptoval digitální dvojčata

Internet věcí adoptoval digitální dvojčata

IoT, čili Internet věcí, je stále skloňovanějším i v obalovém průmyslu a logistice. V poslední době dochází k jeho zajímavému propojení s vývojem „digitálních dvojčat“. Podívejme se na několik příkladů.

Více se dočtete v eMagazínu 01–02/2023.

Značení obalů může být i trvalé

Značení obalů může být i trvalé

Značení obalů plní dvě hlavní funkce. Společnosti, které do nich balí své produkty, chtějí kódy umožňující vysledovatelnost a nabízející příležitosti k brandingu, zatímco jejich zákazníci vyžadují informace o produktech a čárové kódy pro snadnou identifikaci. Trvalé značení je obvykle vyžadováno buď z bezpečnostních důvodů, nebo jako ochrana proti padělání výrobků, například v potravinářství, nápojovém či farmaceutickém průmyslu.

Více se dočtete v eMagazínu 01–02/2023.

(r)Evoluce v čárových kódech

(r)Evoluce v čárových kódech

Historie čárových kódů v obchodní praxi trvá úžasných 45 let. Ještě více neuvěřitelné je, že na POS se stále v drtivé většině používá lineární kód EAN-13, který obsahuje pouze GTIN, tj. jednoznačné identifikační číslo produktu. Důvod? Je to jednoduché, zažité, výhodné pro výrobce i obchodníky a zatím to zkrátka stačilo. Ale…

Více se dočtete v eMagazínu 01–02/2023.

Identifikace potřebuje čtečky i databáze

Identifikace potřebuje čtečky i databáze

Stoupající požadavky na identifikaci a sledování výrobků vedou k vývoji jak v technologiích čteček kódů, RFID identifikace a inteligentních sledovacích zařízení, tak i souvisejícího softwaru a identifikačních systémů jako celku.

Více se dočtete v eMagazínu 11–12/2022.

Ferrero: verifikace čárových kódů pro globální trh

Ferrero: verifikace čárových kódů pro globální trh

Světoznámé čokoládové vajíčko s překvapením: Kinder Surprise! Před více než dvaceti lety výrobce Ferrero vytvořil další úspěšnou variaci na téma vajíček s hračkou – Kinder Joy. K bezproblémovému snímání oblíbených cukrovinek na pokladnách celého světa nyní přispěla GS1 Czech Republic.

Více se dočtete v eMagazínu 11–12/2022.

Zvolen byl inkjet a print & apply

Zvolen byl inkjet a print & apply

Významný hráč na poli FMCG průmyslu požadoval označení primárního a následně i skupinového balení produktu. Úkolem byl pověřen specialista v oblasti průmyslového značení, automatizace a kamerových systémů, společnost LIFTEC.

Více se dočtete v eMagazínu 11–12/2022.

Hlídací psi obalové logistiky

Hlídací psi obalové logistiky

Vývoj v oblasti identifikace a vysledovatelnosti v rámci dodavatelského řetězce přes všechny současné problémy pokračuje, ba dokonce s nejrůznějšími koronavirovými i válečnými překážkami nabývá na důležitosti. Ilustrujme si to na několika příkladech.

Více se dočtete v eMagazínu 09–10/2022.

Paletové aplikátory drží krok s dobou

Paletové aplikátory drží krok s dobou

Čárové kódy GS1-128 existují od roku 1989. Jejich rostoucí popularita je však nyní způsobena zvýšeným tlakem a očekáváním ze strany vládních a spotřebitelských skupin ohledně vysledovatelnosti zboží a rychlosti reakce, když se něco pokazí.

Více se dočtete v eMagazínu 07– 08/2022.

Souboj v paletové aplikaci

Souboj v paletové aplikaci

Každý den je stále více průmyslových odvětví nuceno sledovat své výrobky. Řada odvětví, jako je potravinářský, farmaceutický nebo logistický průmysl, potřebuje zajistit integritu, spolehlivost a bezpečnost svých výrobků. Toho všeho lze docílit prostřednictvím označování palet pomocí logistických etiket s čárovým kódem GS1-128.

Více se dočtete v eMagazínu 07– 08/2022.

Kvalitní čárové kódy jsou kritickou podmínkou

Kvalitní čárové kódy jsou kritickou podmínkou

Systém samoobslužného skenování zboží výrazně zkracuje čekací dobu u pokladen a získal si velký počet příznivců. Trendem poslední doby jsou selfscanningové mobilní aplikace, které se v době protiinfekčních opatření staly ještě populárnějšími (zákazníci se nemusejí dotýkat zapůjčeného skeneru). Úspěch by byl nemyslitelný bez vysoké kvality čárových kódů. Jejímu zlepšování se maloobchodní řetězce systematicky věnují ve spolupráci se standardizační organizací GS1 Czech Republic.

Více se dočtete v eMagazínu 07– 08/2022.

Úspory může přinést inkoust i laser

Úspory může přinést inkoust i laser

Také v oblasti průmyslového značení je v současné době znát snaha zákazníků minimalizovat náklady a hledat úspory. Kýžené ušetření prostředků mohou přinést například inkoustové technologie. Při jejich používání si zákazník pořizuje „pouze“ kapaliny (cartridge) a dochází ke snížení celkové ceny ve srovnání s tiskem a aplikací etiket. Dlouhodobé úspory nákladů přináší také značení laserem.

Více se dočtete v eMagazínu 05– 06/2022.

Vše začíná správným kódem

Vše začíná správným kódem

Provoz více balicích linek v režimu 24/7 vyžaduje velké úsilí, aby se jejich vlastník vyhnul prostojům a problémům. Používání odlišných zařízení a softwarů v různých fázích balicích operací zvyšuje riziko, že data nebudou konzistentní a systémy nebudou efektivně komunikovat.

Více se dočtete v eMagazínu 05– 06/2022.

Dánsko: úspory a vyšší bezpečnost pacientů

Dánsko: úspory a vyšší bezpečnost pacientů

Celkem 34 000 eur – tolik činí roční úspora ve skladovém hospodářství na jediném oddělení dánské nemocnice v Severním Jutsku. Pomohla k tomu implementace standardů GS1!

Více se dočtete v eMagazínu 05– 06/2022.

EDI ve světě sportovní módy

EDI ve světě sportovní módy

Standardní EDI proniká do nového sektoru. Využít benefity bezpapírové komunikace transakčních dat v odvětví módy a sportovního zboží se rozhodla společnost Sportisimo.

Více se dočtete v eMagazínu 03– 04/2022.

Průmyslové značení, „pupeční šňůra“ packagingu

Průmyslové značení, „pupeční šňůra“ packagingu

Značení v automobilovém a strojírenském průmyslu, ale i v dalších průmyslových odvětvích nespadásice plně pod značení obalů v těchto oblastech, ale má s ním leccos společného – mimo jiné samotné technologie značení a jejich výrobce či distributory. Dnes proto z oblasti značení obalů vykročíme trochu více než obvykle.

Více se dočtete v eMagazínu 03– 04/2022.

Nové aplikátory logistických etiket GS1 v Plzeňském Prazdroji.

Nové aplikátory logistických etiket GS1 v Plzeňském Prazdroji.

Zvýšení produktivity až na 90 palet za hodinu při snížení nákladů a větší dostupnosti servisních služeb. Takového výsledku dosáhl Plzeňský Prazdroj implementací aplikátorů paletových etiket od společnosti KODYS, akreditovaného partnera GS1 Czech Republic.

Více se dočtete v eMagazínu 01– 02/2022.

Úkolem bylo aplikovat etikety na různé krabičky

Úkolem bylo aplikovat etikety na různé krabičky

Společnost BOTTLING PRINTING byla pověřena ve fi rmě Personna International CZ instalací nové linky s dopravníkem na značení lepenkových krabiček s holicími strojky. Volba padla na automatizované zařízení s aplikátorem etiket a tiskárnou.

 Více se dočtete v eMagazínu 11– 12/2021.

Logistika palet pod kontrolou

Logistika palet pod kontrolou

Společnost Norbord vyrábí denně ve svém výrobním závodě v belgickém Genku více než 1 200 metrů čtverečních OSB desek. Pracovníci logistiky na palety každodenně aplikují 1 400 etiket, na základě kterých jsou řízeny distribuce a skladování. Proces byl automatizován pomocí aplikátorů Zetes a řešení ZetesAtlas.

 Více se dočtete v eMagazínu 11– 12/2021.

SSCC: „Rodné číslo“ logistické jednotky

SSCC: „Rodné číslo“ logistické jednotky

Pomocí GS1 identifikačního klíče SSCC firmy jednoznačně identifikují logistické a přepravní jednotky a jejich obsah. Označené palety (ale také krabice, kontejnery aj.) poté mohou sledovat při pohybu dodavatelskými řetězci po celém světě a přitom sdílet s partnery informace o zásilce pomocí EDI zpráv.

Více se dočtete v eMagazínu 09– 10/2021.

Čtecím zařízením dominují ruční skenery

Čtecím zařízením dominují ruční skenery

Skenování čárových kódů, ale také snímání RFID tagů je dnes neodmyslitelnou součástí obalové logistiky. Loni bylo podle výzkumu Trendy v české logistice 2020, uskutečněného agenturou Ipsos pro spolek Sklad, vybaveno čtečkami (ručními skenery) čárových kódů 94 % pracovníků skladů, celkem 75 % pracovníků disponovalo mobilními telefony se skenovací funkcí. Využívání a čtení RFID čipů bylo sice rozšířeno jen v 60 % skladů, ale dynamicky rostlo. Podívejte se proto na některé novinky ve zmíněných oblastech.

Více se dočtete v eMagazínu 09– 10/2021.

Identifikace obalů: označit i vysledovat

Identifikace obalů: označit i vysledovat

Pokroky ve značení obalů se týkají zejména vyšších rychlostí různých tiskových technologií, ale i širšího sortimentu specializovaných inkoustů v kontinuálním inkjetu (CIJ). Novinky se ovšem objevují i v aplikátorech etiket a etiketovacích technologiích vůbec. V identifikaci jde pak zejména o vysledovatelnost: posuny v ní jsou iniciovány mimo jiné přísnější legislativou.

Více se dočtete v eMagazínu 07– 08/2021.

Internet věcí je i internetem jejich obalů

Internet věcí je i internetem jejich obalů

Používání prvků IoT (internetu věcí) při výrobě obalů a v jejich logistice významně redukuje náklady i ztráty. Podle celosvětových údajů například až 30 % všech zásilek nedorazí do svého cíle včas a celá desetina se ztratí. Náklady a ztráty mohou významně eliminovat novinky uvedené společnostmi Adastra, Stabilplastik a Zebra Technologies.

Více se dočtete v eMagazínu 07– 08/2021.

RFID významně urychlí expedici

RFID významně urychlí expedici

Využití technologie RFID v logistice může ušetřit peníze a usnadnit práci ve skladech. Podobné přínosy ukazuje spolupráce společnosti Geis CZ a závodu Siemens v Mohelnici při expedici elektromotorů. V Mohelnici logistická firma zajišťuje pro výrobce skladovou logistiku, intralogistiku a službu balení (motorů) pro transport. Spolupráce trvá již téměř 20 let.

Více se dočtete v eMagazínu 05 – 06/2021.

Hierarchie balení v GDSN

Hierarchie balení v GDSN

Pojďme se podívat, jak je správné pochopení hierarchie balení důležité pro kvalitu a úplnost dat v GDSN – globální datové synchronizaci. GDSN – řešení pro sdílení produktových kmenových dat s dodavatelem – se věnujeme i v rozhovorech s uživateli na stranách 22 a 23.

Více se dočtete v eMagazínu 05 – 06/2021.

Automatizace značení palet v praxi

Automatizace značení palet v praxi

Společnost Smurfit Kappa vybudovala ve svém olomouckém provozu automatizované pracoviště určené pro značení a lepení paletových štítků. Nové zařízení od dodavatele BOTTLING PRINTING dokáže detekovat rozměry palety a následně na ni přesně aplikovat etiketu.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2021.

Identifikační bezpečnostní prvky na obalech

Identifikační bezpečnostní prvky na obalech

Rychlý rozvoj možností identifikace a protipadělatelských řešení na obalech pokračuje několika směry. Jeden z nich představují použité speciální barvy a případně i další materiály, včetně samotných obalových substrátů. Druhým jsou chytré etikety a kódy integrované přímo do obalu. A dalším, který ovšem na předchozí těsně navazuje, jsou datová řešení, povětšinou v podobě cloudu (tedy primárně umístěná na internetu). Podívejme se na několik příkladů.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2021.

Vysledovatelnost se stává standardem

Vysledovatelnost se stává standardem

Vysledovatelnost neodmyslitelně patří například k logistice léčiv nebo náhradních dílů. V praxi se můžeme setkat s digitálními tagy určenými k monitorování času a teploty v distribučním řetězci. V oblasti náhradních dílů se uplatňují hologramy proti padělání, které usnadňují ověřování a sledování pomocí qr kódů.

Více se dočtete v eMagazínu 01 – 02/2021.

Verifikace: významná podpora pro obchodníky

Verifikace: významná podpora pro obchodníky

Opakované kontroly kvality čárových kódů v prodejnách řetězce Kaufland se zaměřily mj. také na čerstvé zboží a importované produkty. Ukazuje se, že nedodržení standardů GS1 pro identifikaci způsobuje vznik úzkých hrdel nejen na POS, ale také v intralogistice.

Více se dočtete v eMagazínu 01 – 02/2021.

Vypalovačku nahradila kompaktní tiskárna

Vypalovačku nahradila kompaktní tiskárna

Ve firmě Stavounie byla nedávno úspěšně instalována inkoustová tiskárna LIMITAG V5 COMPACT společnosti Ondrášek Ink-Jet System. Ta nahradila tradiční vypalování, například IPPC značek, na dřevěné palety.

Více se dočtete v eMagazínu 11 – 12/2020.

Trojí značení v automobilovém průmyslu

Trojí značení v automobilovém průmyslu

V automobilovém průmyslu se dnes značení využívá ve třech hlavních oblastech s odlišnými požadavky. Jde o trvalé značení samotných dílů, dále o značení dílů (a v menší míře i jejich obalů) v interní logistice a nakonec o značení obalů, v nichž jsou díly zabaleny.

Více se dočtete v eMagazínu 11 – 12/2020.

WMS řídí sklad plný prémiové čokolády

WMS řídí sklad plný prémiové čokolády

Rychlá příprava objednávek, dokonalý přehled o pohybu zboží a garance jeho dohledání. To jsou hlavní výhody, které přinesl systém řízeného skladu průkopníkovi v obchodu s prémiovou čokoládou, firmě Procházka – čokoládové speciality. WMS funguje na bázi standardů GS1 a dodala ho společnost Codeware.

Více se dočtete v eMagazínu 09 – 10/2020.

Samoobslužné nakupovaní vyžaduje kvalitní čarové kódy

Samoobslužné nakupovaní vyžaduje kvalitní čarové kódy

Systém samoobslužného skenování zboží výrazně zkracuje čekací dobu u pokladen a získal si velký počet příznivců. Trendem poslední doby jsou selfscanningové mobilní aplikace, které se v době protiinfekčních opatření staly ještě populárnějšími, protože se zákazníci nemusejí dotýkat zapůjčeného skeneru. Úspěch by byl nemyslitelný bez vysoké kvality čárových kódů. Jejímu zlepšování se maloobchodní řetězce systematicky věnují ve spolupráci se standardizační organizací GS1 Czech Republic.

Více se dočtete v eMagazínu 07 – 08/2020.

Kamerové čtečky vytlačují laserové

Kamerové čtečky vytlačují laserové

V oblasti ručních čtecích zařízení čárových kódů jsou již nějakou dobu na ústupu ruční laserové skenery, které nahrazují digitální kamerové technologie. Jejich výhodou je možnost snímání i poškozených či nekorektně vytištěných kódů, ale také čtení z mobilních telefonů, tabletů a počítačů. Trendem jsou také například battery free čtečky. Klíčovými výrobci snímačů jsou společnosti Zebra, Honeywell, Datalogic nebo Denso.

Více se dočtete v eMagazínu 07 – 08/2020.

Harmonie ve sdílení produktových dat

Harmonie ve sdílení produktových dat

Jednoduché ovládání a přehledné prostředí, snazší integrace do IS a zvýhodněné podmínky do roku 2021. To vše a mnohem víc přináší nový e-katalog GDSN s názvem SYNFONY od společnosti GS1 Czech Republic. Certifikovaný e-katalog poskytuje služby pro efektivní sdílení produktových dat a k jeho cloudovému řešení se jednoduše připojíte odkudkoli.

Více se dočtete v eMagazínu 05 – 06/2020.

IoT v obalovém průmyslu

IoT v obalovém průmyslu

Internet věcí (IoT) je systém vzájemně propojených zařízení vybavených jedinečnými identifikátory (UID) a schopných přenášet data přes sítě bez potřeby interakce s člověkem. Pod IoT ale řadíme i případy, které s touto potřebou pracují, jako je tomu právě v obalovém průmyslu.

Více se dočtete v eMagazínu 05 – 06/2020.

Zalistování produktů stojí stovky hodin ročně

Zalistování produktů stojí stovky hodin ročně

GS1 Czech Republic ve spolupráci s poradenskou společností EY Česká republika v loňském roce zmapovala proces zalistování nového rychloobrátkového zboží v ČR se zvláštním zřetelem na související výměnu produktových kmenových dat. Zástupci osmi významných dodavatelů a obchodních řetězců odpovídali v detailním osobním rozhovoru a 175 dodavatelů ze sektoru potraviny, nápoje a drogerie vyplnilo online dotazník.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2020.

Léčiva vyžadují více bezpečnostních prvků

Léčiva vyžadují více bezpečnostních prvků

Výrobci by si měli hlídat své produkty před kopírováním. Ti velcí vyvíjejí vlastní bezpečnostní prvky, které jsou sofistikované a jedinečné. Mají vyvinutou i technologii, která falzifikát na trhu bezpečně a rychle odhalí. Přísná pravidla platí zvlášť pro léčivé přípravky. Ty by měly nabízet například možnost ověření jejich pravosti více bezpečnostními prvky na obalech.

Více se dočtete v eMagazínu 01 – 02/2020.

Značení produktů s proměnnými jednotkami

Značení produktů s proměnnými jednotkami

Sortiment fresh food je typický výrobou mnoha produktů, které jsou jednoznačně kvalitativně definovány interním technickým předpisem, nemohou však být deklarovány a standardně identifikovány jako kalibrované položky. Proměnnou jednotkou bývá v naprosté většině případů hmotnost, výjimečně cena produktu, tj. každý balíček konkrétního druhu sýra, masa, zeleniny atd. je odlišný originál. Jak správně postupovat při identifikaci uvedeného sortimentu? Jaké jsou reálné možnosti řešení problematiky
do budoucna?

Více se dočtete v eMagazínu 11 – 12/2019.

RFID pomáhá odstranit i špatné návyky pracovníků

RFID pomáhá odstranit i špatné návyky pracovníků

Globální konkurence mezi jednotlivými firmami představuje hnací motor pro podnikatele na celém světě. Firmy usilují jednak o co nejlevnější, ale na druhé straně také o co nejefektivnější výrobu. Zástupci a vlastníci firem hledají nová řešení a přístupy, jak nejlépe optimalizovat výrobní procesy. Jednou z mnoha možností je RFID technologie umožňující rychlou automatickou identifikaci objektů a napomáhající tak ke zvýšení efektivity výrobních i logistických procesů.

Více se dočtete v eMagazínu 11 – 12/2019.

Novinky ve standardech GS1 (nejen) pro logistiku

Novinky ve standardech GS1 (nejen) pro logistiku

Publikace GS1 GenSpecs (GS1 General Specifications) představuje „bibli“ standardizační organizace GS1. Každý rok vychází vydání doplněné o nové standardy, které vycházejí vstříc vývoji na trhu. Co zajímavého pro svět logistiky a maloobchodu přinesla letošní edice?

Více se dočtete v eMagazínu 09 – 10/2019.

Chytré teploměry chrání zboží během přepravy i skladování

Chytré teploměry chrání zboží během přepravy i skladování

Často pracujeme se zbožím, které je citlivé na teplotu. Ta musí být monitorována během celého distribučního řetězce. Teplotu mohou ohlídat například IoT teploměry od společnosti T-Mobile.

Více se dočtete v eMagazínu 09 – 10/2019.

DotCode: tabák pod kontrolou

DotCode: tabák pod kontrolou

V červnovém vydání magazínu jsme se zaměřili na čtečky čárových kódů. Zmíněny byly především digitální snímače. V následujících řádcích se budeme věnovat žhavé novince  – terminálům na tzv. DotCode. Ty se začaly používat na základě nové legislativy týkající se značení tabákových výrobků. Své uplatnění nacházejí také v oborech, jako jsou farmaceutický průmysl či výroba nebo prodej potravin a nápojů.

Více se dočtete v eMagazínu 07 – 08/2019.

Laserové snímače ustupují digitálním

Laserové snímače ustupují digitálním

Technologie snímání 1D a 2D kódů procházejí neustálým vývojem a mimo jiné přispívají k rostoucí popularitě čárových kódů v porovnání s jinými způsoby identifikace. Například s technologií RFID, od které se očekávalo, že převezme dominantní roli a výrazně je nahradí. Nestalo se tak a čárové kódy představují doposud nepřekonanou metodu identifikace.

Více se dočtete v eMagazínu 05 – 06/2019.

Implementace UDI zvýší bezpečnost pacienta

Implementace UDI zvýší bezpečnost pacienta

UDI (Unique Device Identification) je globálně používaný standard pro jedinečnou identifikaci zdravotnického prostředku v rámci celého dodavatelského řetězce a pro jeho použití poskytovateli zdravotní péče po celou dobu životnosti produktu. Cílem této identifikace je optimalizace zdravotní péče a zvýšení bezpečnosti pacienta.

Více se dočtete v eMagazínu 05 – 06/2019.

Software na balicí lince zlepšil vysledovatelnost produktů

Software na balicí lince zlepšil vysledovatelnost produktů

Společnost Adama, jeden z největších dodavatelů přípravků na ochranu plodin na světě, si vybrala společnost Zetes s cílem zlepšit vysledovatelnost vlastních konečných produktů v jejím výrobním závodě v Izraeli a tím zamezit jejich zneužití padělateli.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2019.

Tabáková směrnice z pohledu globálních standardů GS1

Tabáková směrnice z pohledu globálních standardů GS1

Globální standardizační organizace GS1 se od roku 2015 aktivně zapojuje do příprav evropské směrnice pro sledovatelnost tabákových výrobků. Zdálo by se tedy logické, že se standardy GS1 budou pro jedinečnou identifikaci tabákových výrobků v rámci nově zaváděného systému využívat. Přesněji řečeno i nadále využívat. Standardy Systému GS1 jsou totiž aktuálně zcela rutinně využívány
jako externí identifikace veškeré produkce v celé šíři sortimentu i hierarchie balení, tedy od jednotlivých krabiček přes skupinová balení a obchodní balení až po palety.

Více se dočtete v eMagazínu 01- 02/2019.

GS1 DataMatrix versus GS1 QR Code

GS1 DataMatrix versus GS1 QR Code

Praxe ukazuje, že 2D kódy GS1 DataMatrix a GS1 QR Code jsou často vnímány jako jediný datový nosič. Zobecnělým, nesprávným názvem pro 2D kódy se stal „QR kód“. Skutečné QR kódy jsou díky svému využití v oblasti marketingu pro běžného spotřebitele viditelnější a pro své charakteristické poziční znaky snáze zapamatovatelné. Správné rozlišení, pojmenování a technické možnosti obou datových nosičů jsou v následujícím textu podrobněji rozvedeny.

Více se dočtete v eMagazínu 11- 12/2018.

Obaly léčivých přípravků ponesou 2D kód GS1 DataMatrix

Obaly léčivých přípravků ponesou 2D kód GS1 DataMatrix

V roce 2011 vstoupila v platnost tzv. protipadělková směrnice 2011/62/EU, jejímž hlavním cílem je zabránit vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce. Směrnice zavádí povinné ochranné prvky zabezpečující obaly léčivých přípravků proti neoprávněné manipulaci, tzv. ATD (Anti-Tampering Device), a značení léků pomocí jedinečného identifikátoru (UI, Unique Identifier).

Více se dočtete v eMagazínu 09- 10/2018.

Jak vyzrát na padělatele

Jak vyzrát na padělatele

Ochranná funkce je základní funkcí každého obalu. Ještě před pár lety si však většina spotřebitelů představila především ochranu produktu před okolím či sebou samým. V současném světě pokročilých technologií je často od obalu či etikety požadována ochrana proti padělání.

Více se dočtete v eMagazínu 09- 10/2018.

RFID inlay chrání léky proti padělkům

RFID inlay chrání léky proti padělkům

Společnost Avery Dennison rozšířila svou nabídku RFID inlayí určených pro označování skleněných lékovek, ale také kosmetiky. Novinka může pomoci v boji proti padělkům.

Více se dočtete v eMagazínu 09- 10/2018.

Palety s cukrem pod dohledem

Palety s cukrem pod dohledem

Implementace systému vysledovatelnosti produktů a obalů společnosti Tereos TTD vycházela z platnosti nového právního předpisu. Získaná data mohou být navíc také používána pro elektronickou komunikaci EDI s odběrateli.

Více se dočtete v eMagazínu 07- 08/2018.

„Čtverečky“ na POS a v logistice

„Čtverečky“ na POS a v logistice

Vývoj na trhu, především v sektorech zdravotnictví a farmacie, které stále více ovlivňuje legislativa EU, rychle směřuje k masivnímu využívání dvoudimenzionálních (2D) datových nosičů. A to téměř výhradně kódů GS1 DataMatrix.

Více se dočtete v eMagazínu 05- 06/2018.

Jak výrobek ochránit před padělateli

Jak výrobek ochránit před padělateli

Výzkum společnosti MarkMonitor ukázal, že manažeři více než 86 % výrobců značkových produktů jsou přesvědčeni o významném poškozování aktivitami padělatelů. Nejvíce dotázaných se domnívá, že jim padělatelé snižují tržby o 11 až 50  %. Vedle poklesu tržeb dochází na trhu i k pohybu produktů mizerné kvality, které jsou často i zdravotně závadné.

Více se dočtete v eMagazínu 03- 04/2018.

IKEA vyzývá k inovacím tištěné elektroniky

IKEA vyzývá k inovacím tištěné elektroniky

Nábytkářská firma IKEA hledá nápady v oblasti tištěné elektroniky, které by pomohly změnit její provoz a zlepšit identifikaci produktů. Jako první krok společnost oznámila hledání elektronické etikety a digitálních nosičů informací.

Více se dočtete v eMagazínu 01- 02/2018.

Potenciál průmyslového inkoustového tisku vzrůstá

Potenciál průmyslového inkoustového tisku vzrůstá

Digitální tisk je obecně neustále na vzestupu nejenom díky řadě benefitů, které poskytují produkční komerční tiskárny, ale i díky neustále se zvyšující kvalitě tiskáren, které jsou využívány v oblasti značení a průmyslového tisku.

Více se dočtete v eMagazínu 01- 02/2018.

Ve světě IOT

Ve světě IOT

Rok 2018 bude pravděpodobně dalším rokem bouřlivých technických změn, které s sebou přináší probíhající 4. průmyslová revoluce. Progrese technologických a technických změn, které se dotýkají především optimalizované automatizace a robotizace, se týkají prakticky jakéhokoli odvětví. K dalším pokračujícím technologickým změnám patří i sbližování reálného a digitálního (někdy dokonce virtuálního) světa prostřednictvím IoT.

Více se dočtete v eMagazínu 01- 02/2018.

Scan & Go: nakupování bez čekání

Scan & Go: nakupování bez čekání

Maloobchodní řetězec Globus se v roce 2013 rozhodl nabídnout v pilotním programu svým zákazníkům bezplatnou službu samoobslužného nakupování Scan & Go. V současné době mohou tuto službu využívat zákazníci ve všech 15 hypermarketech Globus, kde je pro ně připraveno 2600 skenerů a 83 samoobslužných platebních terminálů.

Více se dočtete v eMagazínu 11-12/2017.

WMS: podpora expanze společnosti Nutrend

WMS: podpora expanze společnosti Nutrend

Přední český výrobce sportovních doplňků, výživy a potravin pro aktivní životní styl, společnost NUTREND, radikálně navyšuje výrobní a skladovací kapacity tak, aby mohla uspokojit rostoucí poptávku. Tato expanze by byla nemyslitelná bez robustního systému řízeného skladu – řešení dodaného společností Kodys, akreditovaným partnerem GS1 Czech Republic. Systém využívá výhod automatické identifikace pomocí čárového kódu GS1-128 s aplikačními identifikátory GS1 AI pro kódování šarže, exspirace a jazykové mutace zboží.

Více se dočtete v eMagazínu 09-10/2017.

Obliba značení laserem roste

Obliba značení laserem roste

Automobilky i jejich subdodavatelé musí pečlivě označit každý vyrobený díl. Nejčastějším způsobem je značení pomocí 2D kódů DataMatrix, které uchovávají informace o vyrobeném díle, jako je například sériové číslo, datum, čas, směna, číslo výkresu atd. Mezi nejpřesnější a nejrychlejší způsoby značení patří laserové systémy, jejichž míra využívání roste.

Více se dočtete v eMagazínu 07-08/2017.

 

Průmyslové značení z několika úhlů

Průmyslové značení z několika úhlů

Průmyslové značení patří ke stěžejním oblastem jak v průmyslu, tak v obalařině. A jako většina odvětví prochází neustálým vývojem. V současné době mohou být etikety nahrazovány přímým laserovým potiskem. Naopak jsou obory, kde to bez etiket nejde. I v těžkém průmyslu se prosazují sofistikovaná řešení.

Více se dočtete v eMagazínu 05-06/2017.

 

fTRACE a udržitelný obchod

fTRACE a udržitelný obchod

Dne 22. března proběhl seminář o udržitelnosti pro výrobu a obchod organizovaný kolektivem vydavatelství odborných titulů Press 21 – Více na straně 8. Jedna z prezentací byla věnována často skloňované problematice sledovatelnosti zboží a připravilo ji sdružení GS1 Czech Republic. A nešlo o abstraktní teoretickou přednášku, prezentaci doplnila demonstrace řešení pro sledovatelnost fTRACE, které funguje na bázi standardů GS1 a s úspěchem je implementováno v Evropě i mimo ni.

Více se dočtete v eMagazínu 03-04/2017.

Australští exportéři bojují proti padělkům

Australští exportéři bojují proti padělkům

Světové trhy jsou zavaleny padělky. Různé studie navíc varují před jejich růstem. Mistrem v napodobování především prémiových výrobků je Čína, která je zároveň atraktivním trhem pro australské exportéry. Proto se australská potravinářská společnost Beston rozhodla investovat do řešení pro ochranu svých výrobků proti padělání.

Více se dočtete v eMagazínu 01-02/2017.

Nově také pravidla pro přiřazování GLN

Nově také pravidla pro přiřazování GLN

Po představení nových Pravidel pro přiřazování GTIN (globální číslo obchodní položky), kterým jsme se věnovali v minulém vydání Packaging Herald, se nyní zaměříme na nová pravidla pro přiřazování GLN – globální lokalizační číslo.

Více se dočtete v eMagazínu 01-02/2017.

Nová pravidla pro přiřazován GTIN

Nová pravidla pro přiřazován GTIN

Po delším časovém odstupu se vracíme k tématu, které je stále aktuální, neboť představuje pro většinu uživatelů Systému GS1 jednu ze základních činností, jíž je emise GTIN, jednoho ze základních kmenových dat.

Více se dočtete v eMagazínu 11-12/2016.

Laserové značení v komplexním řešení

Laserové značení v komplexním řešení

Variabilní značení výrobků a dílů se v poslední době stalo standardem. Je zcela běžné značit sériové číslo, název šarže, číslo výkresu nebo označení části vyššího celku, do kterého daný díl patří. Jedinečný popis není vztažen jen na typ výrobku nebo výrobní sérii, ale běžné je jedinečné označení každého výrobku. Často nesou jedinečné označení i významné komponenty, z nichž se výsledný výrobek skládá. Proto do popředí značicích technologií vstupují právě ty technologie, které variabilní značení snadno umožňují. Pro strojní čtení jsou výrobky nebo díly opatřovány kódem, nejčastěji viditelným čárovým 1D nebo 2D.

Více se dočtete v eMagazínu 09-10/2016.

Na boom RFID se stále čeká

Na boom RFID se stále čeká

Logistické operace si dnes lze bez automatické identifikace těžko představit. Trendem jsou nosiče schopné nést širokou škálu informací. Na druhou stranu se na slibovaný boom v používání například ambiciózní technologie RFID stále čeká.

Více se dočtete v eMagazínu 07-08/2016.

Více než 72 % Čechů nepozná padělaný lék

Více než 72 % Čechů nepozná padělaný lék

Každý měsíc hlásí Státní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL) nový výskyt padělků léků a počet odhalených případů narůstá. Často se jedná o specializované přípravky na předpis, jako jsou antibiotika nebo cytostatika. Nelegální léčiva jsou klamná v tom, že se tváří jako originální. K jejich odhalení by lékárníkům měl pomoci 2D kód.

Více se dočtete v eMagazínu 05-06/2016.

Globální standard ve zdravotnictví se osvědčil

Globální standard ve zdravotnictví se osvědčil

Mezinárodni organizace GS1 již více než deset let pořádá celosvětové zdravotnické konference. Za tu dobu se podařilo vybudovat rozsáhlou komunitu, která je dnes aktivní v široké adopci standardu GS1, a to od farmaceutického průmyslu přes lékarny, nemocnice, zdravotní pojišťovny a regulační instituce až po regionální a celosvětové asociace. Jedna z doprovodných sekci byla věnována problematice značení vícejazyčných balení.

Více se dočtete v eMagazínu 05-06/2016.

Označování palet etiketou v neobvyklém formátu

Označování palet etiketou v neobvyklém formátu

Společnost Bramac, jeden z předních výrobců ve stavebnictví, chtěla ve svém výrobním procesu plně zautomatizovat označování europalet samolepicí etiketou. Úkolem firmy Eprin bylo vyřešit dva specifické požadavky: aplikaci etikety na paletu z přední strany a neobvyklou velikost etikety ve formátu A4. Výsledkem je vyvinutí speciálního etiketovacího systému, který etiketu na paletu nejen nanáší, ale také ji tiskne v on-line režimu.

Více se dočtete v eMagazínu 03-04/2016.

Značení ložisek trvanlivým kódem

Značení ložisek trvanlivým kódem

Společnost ZKL Brno se zabývá výrobou kovových litinových ložisek různých velikostí. Své produkty vysoké kvality expeduje do celého světa pro použití v různých odvětvích, zejména pak pro další strojírenské využití. A to se neobejde bez přesného identifikačního kódu na výrobku.

Více se dočtete v eMagazínu 03-04/2016.

GDSN: Kvalitní kmenová data v ČR již letos

GDSN: Kvalitní kmenová data v ČR již letos

Sektor maloobchodu se vyznačuje vysokou mírou interakce mezi velkým počtem obchodních partnerů. Tato vzájemná spolupráce zajišťuje, že je koncovým zákazníkům dodáváno požadované zboží od dodavatelů přes logistická centra po prodejny obchodníků. Jak různorodost, tak objem rychloobrátkového zboží jsou přitom obrovské. Používání společných standardů je proto nezbytnou podmínkou fungování takového dodavatelského řetězce.

Více se dočtete v eMagazínu 01-02/2016.

Využití chytrých obalů při výrobě aut

Využití chytrých obalů při výrobě aut

Mezinárodní vědecký tým pod vedením ostravské společnosti GABEN vyvíjí nové řešení pro logistické řetězce v automobilovém průmyslu. Výzkumníci testují technologie založené na využití radiofrekvenční identifikace (RFID). Řešení projektu bylo iniciováno korejskými firmami z automobilového průmyslu, jichž jsou na severu Moravy a Slovenska více než dvě stovky. Na projektu spolupracují dvě desítky firem a univerzit z Česka, Slovenska a Koreje. 

Více se dočtete v eMagazínu 10-11/2015.

 

GS1 DataBar ZNOVU STŘEDEM POZORNOSTI

GS1 DataBar ZNOVU STŘEDEM POZORNOSTI

Zatímco ve všech sousedních státech čárový kód GS1 DATABAR přestává být raritou a více než rok slouží zákazníkům např. slovenského řetězce COOP, rakouské BILLY nebo polské BIEDRONKY, u nás evidujeme jen několik aplikací. Situace se však může radikálně změnit: první z obchodníků ohlásil záměr využívat vedle symbolů EAN–13 také GS1 DATABAR, aby mohl důsledně plnit zpřísňující se nároky na vysledovatelnost produktů.

Více se dočtete v eMagazínu 07-08/2015.