Stále chytřejší obaly

Stále chytřejší obaly

Smart packaging pokračuje v rychlém vývoji ve všech svých větvích: v systémech vysledovatelnosti, monitorování obsahu a rozšířené informovanosti (či zábavy) spotřebitelů, ale i v aktivních ekologických obalech.

Více se dočtete v eMagazínu 05– 06/2022.

Copacking: za pět let dvojnásobek

Copacking: za pět let dvojnásobek

Smluvní balení (contract packaging) je součástí tzv. 3PL logistiky neboli logistiky „třetích stran“, tedy mimo výrobce a odběratele. Zejména díky úspoře mzdových nákladů a rovněž údržby strojů může využití copackingu podle kvalifikovaných odhadů snížit výrobci náklady na balení v průměru o 7–9 %.

Více se dočtete v eMagazínu 05– 06/2022.

Jak učinit z obalů aristokraty

Jak učinit z obalů aristokraty

Snaha o zušlechťování obalů se dnes dostává do průsečíku dvou odlišných trendů a najít mezi nimi rovnováhu není jednoduché. Prvním trendem je hledání vizuálně co nejpůsobivějších efektů, druhým snaha o ekologičnost, zejména s ohledem na co největší bezproblémovost následné recyklace.

Více se dočtete v eMagazínu 05– 06/2022.

Lepení je často spojeno se skládáním

Lepení je často spojeno se skládáním

Lepenkové ani plastové obaly se obvykle neobejdou bez lepení. Jde především o slepení materiálu samotných krabic a krabiček, ale rovněž o jejich páskování či aplikaci etiket. Lepení krabic obstarávají nejčastěji stroje kombinující lepení se skládáním, do nichž vstupuje lepenkový či plastový přířez.

Více se dočtete v eMagazínu 05– 06/2022.

Henkel sází na systém Preferential Heating

Henkel sází na systém Preferential Heating

Nová technologie pro vyfukovací stroje od KHS přinesla společnosti Henkel energeticky úspornou výrobu oválných PET lahví s optimalizovanou hmotností. Vlastní výroba tak snižuje ekologickou stopu a zjednodušuje logistiku.

Více se dočtete v eMagazínu 03– 04/2022.

Digitálnímu výseku dominují lasery

Digitálnímu výseku dominují lasery

Na začátku upřesněme, že o digitálním výseku mluvíme rovněž v případě strojů s digitálním řízením klasického nože (tedy vlastně plotrech). Stále častěji se ale jako digitální výsek označují zejména stroje řezající laserovým paprskem, protože ty v konvenční verzi prakticky neexistují a jejich technologie poskytuje výhody, jakých nedokáže klasický nůž dosáhnout ani při digitálním řízení.

Více se dočtete v eMagazínu 01– 02/2022.

Výsek je ve formě

Výsek je ve formě

Klasický výsek ve výrobě obalů stále dominuje, proto se v následujících řádcích podíváme na novinky dvou hlavních výrobců výsekových forem v ČR: společnosti Karel Kaňák a české pobočky nadnárodní společnosti MARBACH. Jako „třešinku na dortu“ na závěr zmíníme českou premiéru italského výsekového stroje.

Více se dočtete v eMagazínu 01– 02/2022.

Automatizovaná linka označí 20 zkumavek za minutu

Automatizovaná linka označí 20 zkumavek za minutu

Brněnská společnost GeneProof, která se zabývá vyspělými řešeními pro molekulární diagnostiku, oslovila společnost Leonardo technology ohledně spolupráce na vývoji a následné výrobě nové linky značící zkumavky PCR testů na SARS-CoV-2. Nové automatizované zařízení obsahuje hned dvě „srdce“.

Více se dočtete v eMagazínu 01– 02/2022.

Konvenční a digitální tisk: boj i spojování sil

Konvenční a digitální tisk: boj i spojování sil

K zásadnímu průlomu nedošlo, situace je ovšem stále dynamická. Pro kratší zakázky etiket a fl exibilních obalů – a rovněž pro tiskárny, které chtějí s touto oblastí teprve začít a neplánují zakázky o velkých objemech – se digitální stroje stávají preferovanou volbou. A co další trendy a inovace?

Více se dočtete v eMagazínu 11– 12/2021.

 

Digitální tisk je pro výrobu obalů stále populárnější

Digitální tisk je pro výrobu obalů stále populárnější

Začíná se stávat trochu módou zmiňovat covid jako příčinu prakticky všeho dění kolem nás, ale v případě tisku obalů svoji roli zcela určitě sehrál. V článku přinášíme aktuální novinky společnosti HP Indigo, která je lídrem mezi výrobci digitálních tiskových strojů pro tisk obalů.

Více se dočtete v eMagazínu 09– 10/2021.

Obalový tisk: technické novinky, ale i ohrožení drahotou

Obalový tisk: technické novinky, ale i ohrožení drahotou

Zásadní novinkou posledních týdnů a měsíců v obalovém tisku je značné zdražování (běžně o desítky procent, u lodní kontejnerové dopravy ale až na pětinásobek) papíru, barev i dalších chemikálií potřebných k tisku a nedostatek tiskových substrátů, zejména papíru. Pokud bude trvalejšího charakteru, nemůže neovlivnit výslednou cenu obalů. Pozitivnější zprávou jsou technické novinky na všech frontách.

Více se dočtete v eMagazínu 09– 10/2021.

Pribináčky v moci multi-line paletizačního systému

Pribináčky v moci multi-line paletizačního systému

Společnost Scott Automation instalovala v roce 2019 v závodě Savencia Fromage & Dairy kompletní automatický paletizační systém. Určený je k manipulaci s plastovými kelímky se sýrařskými a mléčnými produkty v lepenkových trayích a k jejich paletizaci.

Více se dočtete v eMagazínu 09– 10/2021.

Obalové barvy vsadily na tažení proti migraci

Obalové barvy vsadily na tažení proti migraci

Vývoj barev pro tisk obalů se dnes ubírá jednak směrem ke zlepšování jejich barevných charakteristik (přesnější reprodukci grafického návrhu, širšímu gamutu, lepší přilnavosti a celkové potiskovatelnosti více substrátů) a jednak směrem k ekologii. To znamená k nízké migraci, nízkému zápachu, nižší spotřebě barvy na jednotku plochy. Nezanedbatelná je podobně jako v jiných oborech stále intenzivnější spolupráce firem na společných produktech.

Více se dočtete v eMagazínu 07– 08/2021.

Hmotní i nehmotní správci barev

Hmotní i nehmotní správci barev

Color management potištěných obalů zahrnuje dvě hlavní oblasti. Jednak jde o hardwarová zařízení, jako jsou spektrofotometry, a jednak mnohé další měřicí a jiné přístroje (ještě o nich bude řeč). Na druhé straně se jedná o specializovaný software: zejména přímo v oblasti kontroly barev, ale i jejich recepturování. Jak je patrné, obě oblasti jsou velmi úzce propojeny.

Více se dočtete v eMagazínu 07– 08/2021.

Vzorkovací a produkční plotry opět v akci

Vzorkovací a produkční plotry opět v akci

Zatímco původ slova plotr sahá k jednoduchému čárovému tisku velkoplošných technických výkresů, dnes se již tento výraz přestává pro výhradně tisková zařízení používat. Označuje buď řezací, nebo kombinovaná (řezací a tisková) velkoplošná zařízení.

Více se dočtete v eMagazínu 05 – 06/2021.

Automatizace se prosazuje…

Automatizace se prosazuje…

Dodavatelé sofistikovaných technologií se předhánějí v nabídce inteligentních řešení. Ta lze aplikovat například v podobě nezávislých vozíků pro primární balení v potravinářském či nápojářském průmyslu. V automotive už zase běžně pomáhají roboty.

Více se dočtete v eMagazínu 05 – 06/2021.

Výrobce těstovin investuje do balení a automatizace

Výrobce těstovin investuje do balení a automatizace

Společnost Europasta SE, která má ve svém portfoliu například značky Adriana pasta, Zátkovy nebo Rosické těstoviny, plánuje v roce 2021 pokračovat v investicích především do balení a automatizace ve svém provozu v Litovli. S paletizací by měly brzy pomáhat roboty.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2021.

Robotizaci se daří v Brazílii i Bulharsku

Robotizaci se daří v Brazílii i Bulharsku

O tom, že automatizace představuje budoucnost ve výrobě, snad nikdo nepochybuje. Určitým mezníkem se stává pandemie covidu-19, která urychluje plánované investice do robotizace. Průzkumy ukazují, že počet firem, které plánují do robotické automatizace investovat, roste.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2021.

Jak zušlechtit obal

Jak zušlechtit obal

Definice zušlechťování je poměrně pružná: obvykle se do ní řadí některé konvertingové a dokončovací operace, jako je plošné a parciální lakování, laminace a aplikace horké či studené ražby. V oblasti obalů se zušlechťování uplatňuje jak na lepenkových, tak na plastových obalech, a samozřejmě i na etiketách. Zaměříme se na zajímavé příklady z poslední doby.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2021.

Personalizace obalů digitálním tiskem

Personalizace obalů digitálním tiskem

Personalizací obalů se obvykle myslí personalizace v oblasti potisku, proto se v tomto článku budeme věnovat právě jí. Podle společnosti HP vzroste světový trh s personalizovanými dárky, včetně dárků v personalizovaných obalech, v roce 2021 o 55 % na 31 miliard USD. Podívejme se na některé ze strojů z poslední doby, které přitom lze s úspěchem použít.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2021.

Příběh obalu na brandy

Příběh obalu na brandy

Nedávno jsme se dozvěděli o úspěchu slovenské tiskárny TBB, která zvítězila v celosvětové soutěži pořádané společností Scodix v kategorii GCP se svým obalem na knihu Šelma. Nebyl to ale jediný úspěch, protože navíc obdržela ještě zvláštní ocenění v kategorii obalů. A právě tento obal nás velmi zaujal nejen svým netradičním vzhledem, ale také svým příběhem, a tak vám ho nyní přinášíme.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2021.

Rondo posiluje v digitálním tisku

Rondo posiluje v digitálním tisku

Společnost Rondo Ganahl odtajnila plány v oblasti digitálního tisku. Investice do stroje Delta SPC 130 společnosti Koenig & Bauer Durst přinesla významný nárůst obratu a udává směr. Plánem výrobce obalů z vlnité lepenky je otevření nového závodu v rakouském St. Ruprecht an der Raab. Digitální stroj prověřila také pandemie covidu-19.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2021.

 

Před českými potravináři je rok plný výzev

Před českými potravináři je rok plný výzev

Nové výzvy v potravinářském průmyslu spojené s probíhající krizí si žádají sofistikovaná a chytrá řešení a větší míru transparentnosti. Jen tak mohou být naplněny nové standardy v potravinářství pro rok 2021. Moderní technologie hrají mnohem důležitější roli než kdykoli dřív.

Více se dočtete v eMagazínu 01 – 02/2021.

Pivovar Eder & Heylands se přesunul na zelenou louku

Pivovar Eder & Heylands se přesunul na zelenou louku

Bavorský pivovar Eder & Heylands přesunul svou výrobu z historického centra Grossostheimu nedaleko Aschaffenburgu na zelenou louku za městem. Úspěšný projekt tohoto podniku s dlouhou tradicí je úzce spojen s firmou KHS.

Více se dočtete v eMagazínu 01 – 02/2021.

Logistický systém usnadňuje let knížek k zákazníkům

Logistický systém usnadňuje let knížek k zákazníkům

Kdo by neznal lovce mamutů, kocoura Mikeše, Dášeňku nebo Harryho Pottera? Nakladatelství Albatros, to je naše dětství, součást našeho života. Je to knižní nakladatelství s více než 70letou historií, za kterou vydalo přes 13 000 titulů v celkovém nákladu přes 350 000 výtisků. Jenže jenom z minulosti se žít nedá, a tak se ve společnosti albatros media, která dnes provozuje i dalších 16 nakladatelství, rozhodli výrazně inovovat svůj provoz investicí do dopravníkového systému z dílen TMT Chrudim.

Více se dočtete v eMagazínu 01 – 02/2021.

Digitální laserový výsek již i v průmyslové podobě

Digitální laserový výsek již i v průmyslové podobě

Laserový výsek není vlastně ze svého principu výsekem, ale řezáním či ještě přesněji vypalováním laserem. Malonákladové zařízení k této činnosti je obvykle nazýváno laserovým plotrem (ten ale nesmíme zaměňovat s digitálním řezacím plotrem s laserovým zaměřováním). V poslední době ale některé z těchto strojů „přerostly samy sebe“ a ve smyslu výkonu je již můžeme směle označit za průmyslová zařízení.

Více se dočtete v eMagazínu 01 – 02/2021.

Výsekové nástroje vstupují do roku 2021

Výsekové nástroje vstupují do roku 2021

Dvěma hlavními výrobci výsekových nástrojů na českém trhu jsou už dlouhá léta dvě společnosti: domácí společnost Karel Kaňák a nadnárodní společnost Marbach s pobočkou v Rajhradě u Brně. podívejme se proto na jejich poslední loňské novinky a nejbližší výhled.

Více se dočtete v eMagazínu 01 – 02/2021.

 

V Rosicích roste továrna na recyklaci PET

V Rosicích roste továrna na recyklaci PET

Společnost rPet InWaste buduje v Rosicích u Brna závod, ve kterém plánuje výrobu regranulátu rPET. Získaný materiál bude sloužit k výrobě obalů pro potraviny. Nový závod bude mít jako jediný v České republice tzv. certifikaci EFSA. Unikátní linka na zušlechtění PET vloček pocházejících z vytříděných PET lahví by měla být spuštěna v druhé polovině příštího roku.

Více se dočtete v eMagazínu 11 – 12/2020.

Cloud a AI: Technologické příležitosti pro potravináře

Cloud a AI: Technologické příležitosti pro potravináře

Výroba potravin a nápojů byla vždy specifickým odvětvím s řadou unikátních okolností, jako například výroba produktů rychlé spotřeby, variabilita ingrediencí, přísné regulační standardy, nutnost stahování produktů z trhu apod. Vyžaduje vysokou míru flexibility při výrobě a v dodavatelském řetězci i během normálního provozu, natož v situaci současné pandemie. Jak se vyrovnat s celou záplavou změn na trhu i rychle se měnícím prostředím, a přitom zůstat ziskovou organizací? Odpovědí mohou být nejnovější technologie.

Více se dočtete v eMagazínu 11 – 12/2020.

Konvenční versus digitální potisk obalů: další kolo

Konvenční versus digitální potisk obalů: další kolo

„Potyčka“ mezi konvenčními a digitálními tiskovými stroji pokračuje. Digitální stroje zvyšují svůj výkon, rozšiřují spektrum potiskovatelných materiálů a výrazně snižují cenu za výtisk i celkové náklady na vlastnictví (TCO). Konvenční stroje kontrují rychlejší změnou zakázky, snižováním makulatury, novými automatizačními a kontrolními funkcemi.

Více se dočtete v eMagazínu 11 – 12/2020.

Digitální tisk za časů covidu

Digitální tisk za časů covidu

Máme asi už všichni dost všech těch komplikací, které přinesl covid do našich životů a podnikání. Ale třeba právě tato situace přináší nějaké změny, které nezmizí společně s ním, ale zůstanou tady i v budoucnu. Jednou z dotčených oblastí je zcela určitě i tisk a celá polygrafie.

Více se dočtete v eMagazínu 11 – 12/2020.

Burts Snacks se rozhodli pro multi-line řešení

Burts Snacks se rozhodli pro multi-line řešení

Anglický výrobce prémiových chipsů, společnost Burts Snacks, nedávno dokončil jednu ze svých největších investic, a to instalaci kompletního end of line řešení manipulace a paletizace krabic od společnosti Scott (Alvey). Zařízení bylo montováno v závodě Scott Automation v Podivíně.

Více se dočtete v eMagazínu 11 – 12/2020.

I etiketa může být EKO

I etiketa může být EKO

Minimální dopady na životní prostředí. I tak lze shrnout trend prolínající se celým světem. V tiskařském byznysu tomu není jinak. Poptávka po ekologických materiálech stále roste a firmy musí na potřeby trhu nejen reagovat, ale také k této problematice proaktivně přistupovat. Ve spolupráci se svými partnery proto nabízejí celou řadu ekologických řešení. Dalším trendem je rostoucí poptávka po peel-off etiketách a samozřejmě digitální tisk.

Více se dočtete v eMagazínu 09 – 10/2020.

Důležitá byla možnost tisku na více druhů materiálů

Důležitá byla možnost tisku na více druhů materiálů

Rodinná tiskárna Etiflex sídlí v srdci jižní Moravy, v Břeclavi. A právě vinařská lokalita nasměrovala specializaci tiskárny na tisk etiket na víno. Ve svém strojovém parku má jak flexotiskové, tak digitální tiskové stroje. Velká část zakázek prochází také následným zušlechtěním. Nedávno investovala do nového modelu digitálního tiskového stroje od společnosti Konica Minolta.

Více se dočtete v eMagazínu 09 – 10/2020.

Společnost PNS spustila chytrou třídicí linku

Společnost PNS spustila chytrou třídicí linku

Největší český distributor tisku, První novinová společnost (PNS), uvedl během léta ve svém sídle v Praze – Horních Počernicích do pilotního provozu první část nové chytré třídicí linky. Její činnost kontroluje speciální software vytvořený na míru, který umožňuje řídit linku online a flexibilně upravovat její chod podle aktuální potřeby. Linka od společností Böwe Systec a aeqoom technologies je v tomto ohledu jediná svého druhu v České republice.

Více se dočtete v eMagazínu 09 – 10/2020.

Barvy: bezpečnost především

Barvy: bezpečnost především

Kam směřuje vývoj barev pro potisk obalů? Stručně řečeno k vyšší bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti a ekologičnosti zahrnující například nižší spotřebu energie. Zároveň ale i k potisku větší škály materiálů širším spektrem efektů a k barvám posilujícím funkci obalu, například ničením bakterií či virů nebo změnou odstínu při změně teploty.

Více se dočtete v eMagazínu 09 – 10/2020.

Patřičná správa barev obalů

Patřičná správa barev obalů

Color management čili správa barev prochází v posledních letech mnoha změnami – k lepšímu. Z mnoha řešení, která jsou v této oblasti k dispozici, vás dnes chceme seznámit s novinkami společností X-Rite/Pantone a BOBST – mimo jiné i proto, že jsou na nich dobře vidět i obecnější trendy v tomto oboru.

Více se dočtete v eMagazínu 09 – 10/2020.

KHS přichází s balením plechovek do papíru

KHS přichází s balením plechovek do papíru

Koncern KHS rozšiřuje své portfolio o další řešení šetrné k životnímu prostředí. Na stroji Innopack Kisters pro balení trayů lze nyní přebalovat nápoje a potraviny v plechovkách také papírem. Jde o alternativu balení do smrštitelných fólií a lepenkových krabic, přičemž je dosaženo při nižších nákladech stejné pevnosti. Minimálními úpravami je možné přestavět také dosavadní stroje.

Více se dočtete v eMagazínu 07 – 08/2020.

120 metrů etiket za minutu

120 metrů etiket za minutu

Mezi nejzajímavější novinky, které představili jednotliví výrobci tiskových strojů v uplynulých měsících, patří i digitální tiskový stroj HP Indigo V12. Přichází s nemalými ambicemi a měl by se stát plnohodnotnou digitální náhradou flexotiskových strojů.

Více se dočtete v eMagazínu 07 – 08/2020.

Technické novinky pro tisk obalů

Technické novinky pro tisk obalů

Po odložení letošního veletrhu drupa – konaného jinak ve čtyřletém cyklu – na příští duben se výrobci tiskových strojů ocitli před neočekávanou otázkou, jak přistoupit k odhalení novinek. Odklad o rok téměř v žádném případě nepřicházel v úvahu, proto je firmy oznámily hned: buď formou klasických tiskových zpráv a konferencí, nebo rafinovaněji prostřednictvím „virtuální drupy“, jak to učinila například společnost Koenig & Bauer.

Více se dočtete v eMagazínu 07 – 08/2020.

Robotizace proniká do potravinářského průmyslu

Robotizace proniká do potravinářského průmyslu

Světová populace neustále roste a tento trend bude pravděpodobně pokračovat i v budoucnu. Potravinářský průmysl proto stojí před výzvou neustálého zvyšování své produktivity. A jako v každém odvětví je i v potravinářství a nápojářství cestou k vyšší efektivitě automatizace provozu. Zpracování potravin bylo donedávn  jedním z posledních odvětví, kam robotizace pronikala jen velmi těžko, ale nové kolaborativní technologie přinesly zásadní změnu.

Více se dočtete v eMagazínu 07 – 08/2020.

Ze světa kobotů

Ze světa kobotů

Kolaborativní roboty v rámci celkového trhu stále zůstávají vůči klasickým průmyslovým robotům v menšině, což se týká i obalového průmyslu. Jejich podíl ale stoupá a díky menším nárokům na prostor, vysoké bezpečnosti, a dokonce i lepšímu přijetí „lidskými kolegy“ se rozšiřuje i spektrum jejich aplikací.

Více se dočtete v eMagazínu 07 – 08/2020.

Persona(lizace) grata, i když ne gratis

Persona(lizace) grata, i když ne gratis

Podle průzkumu poradenské inovační společnosti ThePackHub realizovaného mezi 335 majiteli značek a obalovými profesionály patří mezi hlavní přínosy personalizace balení vyšší zapojení spotřebitelů (88 %) a lepší povědomí o značce (86 %). Podle 64 % respondentů personalizované balení zvyšuje objem prodeje a podle 53 % loajalitu spotřebitelů.

Více se dočtete v eMagazínu 05 – 06/2020.

Variabilní data na obalech — fikce, či budoucnost?

Variabilní data na obalech — fikce, či budoucnost?

Hned na úvod je potřeba si říct, že využití variabilních dat pro obaly je v České a Slovenské republice teprve na začátku a jedná se spíše o první vlaštovky než nějaký masivní rozvoj. Převážná většina aplikací, se kterými jste se setkali, k nám dorazila ze zahraničí. Je to škoda, protože technologie jsou k dispozici a variabilní obaly mají pro prodej a zákazníka poměrně velký význam.

Více se dočtete v eMagazínu 05 – 06/2020.

Zušlechtění přináší estetický zážitek

Zušlechtění přináší estetický zážitek

Jedním z přínosů zušlechťování nejen obalů je přinášet krásu. Každý si ji představíme jinak, je to ale vždy něco, co nás zaujme, upoutá naši pozornost, pozitivně nás naladí a vyvolá v nás pocit chtít vlastnit konkrétní produkt. V konečném důsledku vyvolá akci  – koupi. Ať chceme nebo ne, pořád platí často opakované, že obal prodává. Na druhou stranu je potěšitelné, že jak brandy, tak spotřebitelé se více věnují udržitelnosti, tedy i tomu, co se s jejich obalem stane, až doslouží.

Více se dočtete v eMagazínu 05 – 06/2020.

Digitální zušlechtění přiláká zákazníka

Digitální zušlechtění přiláká zákazníka

Základní role zušlechťování jsou dvě – přilákat zákazníka a zvýšit prodejní cenu. Staré známé, že obal prodává, platí a platit bude. A je úplně jedno, jestli se bude jednat o parfém nebo čokoládu. Obal musí zaujmout a zde pouze s tiskem nevystačíme (pokud pomineme variabilní data). Takže speciálně u dražších produktů se výrobci předhánějí v atraktivnosti obalů, aby zaujali spotřebitele oproti konkurenci. A je-li obal pěkný, luxusní, umožňuje výrobci prodat výrobek za vyšší cenu než v obyčejné krabičce, přestože se jedná o stejný produkt.

Více se dočtete v eMagazínu 05 – 06/2020.

Nová linka zoptimalizovala a zkvalitnila produkci

Nová linka zoptimalizovala a zkvalitnila produkci

Nová linka od společnosti Syntegon Technology (dříve Bosch Packaging Technology) zečtyřnásobila výrobci primárních obalů, společnosti Müller + Müller, produkci lékovek vyrobených z oblíbeného silikonovaného skla.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2020.

NOVÝ STROJ VYFOUKNE 200 MILIONŮ OBALŮ ZA ROK

NOVÝ STROJ VYFOUKNE 200 MILIONŮ OBALŮ ZA ROK

Japonská společnost Asahi Soft Drinks vyrábí PET lahve na nesycenou vodu Rokko No Mizu na vyfukovacím stroji od výrobce KHS. Celkem nové zařízení vyprodukuje přibližně 200 milionů obalů za rok.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2020.

Revoluce v balení vod pro Badoit

Revoluce v balení vod pro Badoit

Charakteristickými prvky produktů společnosti Badoit jsou prvotřídní kvalita přírodní minerální vody a exkluzivní design lahví. Tato prémiová značka klade na své výrobky maximální nároky – počínaje stáčenou vodou a konče obaly. Od roku 1986 je partnerem výrobce vod z koncernu Danone společnost KHS. Poslední instalací byl stroj pro skupinové balení do smrštitelné fólie, které je pevné, bez deformace fólie i potisku. Za hodinu lze zabalit do multipacků po šesti kusech až 37 000 lahví.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2020.

Výsekové nástroje se specializují

Výsekové nástroje se specializují

Klasický výsek u středně velkých a větších zakázek zatím nebyl digitálním výsekem příliš ohrožen a zřejmě ani nebude. Přesto i zde dochází k mnoha změnám v oblasti technologií a služeb. Nutí k tomu zejména vyšší požadavky zákazníků na rychlost dodávek související s menšími objemy produkce v jedné zakázce i větším počtem zakázek a tlakem na zkracování přípravných časů při přechodu z jedné zakázky na další.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2020.

Efektivní tisk etiket — zušlechtění a výsek

Efektivní tisk etiket — zušlechtění a výsek

V předchozích číslech magazínu jsme se věnovali digitálnímu malonákladovému tisku etiket. Dnes se zaměříme na zušlechtění a tvarový výsek. Dozvíte se například, že pokud je nutné použít vybranou operaci pro zušlechtění, je potřeba provést zušlechtění a výsek až po tisku.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2020.

THIMM pokračuje v digitalizaci

THIMM pokračuje v digitalizaci

Společnost THIMM pack’n’display ve Všetatech používá od ledna nový stroj pro digitální laserový výsek vlnité lepenky Highcon Beam 2C, který je v tomto provedení jediný v Evropě. Laser dokáže vyříznout konstrukce z vlnité lepenky, které byly doposud obtížně vyrobitelné nebo nerealizovatelné, a tím otevírá designérům další prostor jejich kreativitě. Celková investice včetně přestavby haly a přípravných prací činila kolem 1,8 mil. eur.

Více se dočtete v eMagazínu 01 – 02/2020.

Copacking postupně ovládá automatizace

Copacking postupně ovládá automatizace

Služba copacking (contract packaging) v sobě zahrnuje přebalování výrobků, výrobu skupinových balení a mnohé další aktivity. K dosažení požadované kvality jsou potřeba speciální stroje, ale také šikovné ruce operátorů. Mezi tradiční poskytovatele podobného servisu s přidanou hodnotou patří například společnosti HOPI HOLDING a Marvinpac CZ.

Více se dočtete v eMagazínu 01 – 02/2020.

Velkoformátové digitální tiskárny pro obalový průmysl

Velkoformátové digitální tiskárny pro obalový průmysl

Dříve jsme je nazývali tiskové plotry a dodnes tak říkáme zejména těm z nich, které kombinují tisk s řezáním v jednom stroji. Seznamte se se současnými digitálními velkoformátovými technologiemi vhodnými pro obalový průmysl. Ano, technologiemi: evoluce digitálního tisku se totiž rozběhla do několika směrů.

Více se dočtete v eMagazínu 01 – 02/2020.

Řezací plotry a stoly se univerzalizují

Řezací plotry a stoly se univerzalizují

První rolové digitální řezací plotry byly využívány zejména k řezání písmen z nápisů, obrysů log a další jednoduché tvarové grafiky včetně samolepicích etiket. Posléze přibyly stolové plotry schopné řezat hladkou a pak i vlnitou lepenku. Dalším stadiem, kterým procházíme dodnes, je sjednocování možností rolových a stolových (deskových) plotrů s gravírkami a frézami. Samostatnou kapitolou jsou pak řezací plotry kombinované s tiskovými.

Více se dočtete v eMagazínu 01 – 02/2020.

Vlnitá lepenka ve spárech robotů

Vlnitá lepenka ve spárech robotů

Tři tucty robotů KUKA ve firmě Tricor Packaging & Logistics AG provádějí automatizované montáže a skládací procesy průmyslových obalů z vlnitých lepenek  – bezproblémové vykonávání těchto aplikací je možné také díky zákaznickému servisu KUKA.

Více se dočtete v eMagazínu 11 – 12/2019.

Užiteční kolaboranti mezi roboty

Užiteční kolaboranti mezi roboty

Podle letošního vydání ročenky World Robotics Report mezinárodní robotické federace IFR se v loňském roce na celém světě prodalo rekordních 384 000 robotů, o 1 % více než o rok dříve. Jen asi 4 % z prodaných robotů tvoří dnes koboty, tedy kolaborativní roboty. Jejich podíl ale roste. V současnosti je po celém světě v provozu přes 37 000 kobotů nasazených i v obalovém průmyslu (zejména při paletizaci). Koboty kromě dalších výhod potřebují oproti klasickým robotům méně prostoru, podlahového i kolem sebe.

Více se dočtete v eMagazínu 11 – 12/2019.

Jak se musí obaly přizpůsobit éře droidů?

Jak se musí obaly přizpůsobit éře droidů?

Podle známého podnikatele Roberta Lockyera musí firmy udělat více pro to, aby dokázaly využít rychlého technologického vývoje a nezůstaly pozadu za „robotickou revolucí“. Ta už začíná pronikat například do doručování přímo do domu. Také obalový průmysl si v robotické revoluci musí najít své místo a přizpůsobit se. Například pokud se drony stanou funkční distribuční službou, musí být obal lehčí, ale současně více chránit zboží pro případ pádu z výšky.

Více se dočtete v eMagazínu 11 – 12/2019.

Efektivní tisk etiket

Efektivní tisk etiket

Vývoj digitálních technologií za posledních 10 let udělal velké kroky a dnes již snad nikdo nemá problém s rozdílem mezi digitálním tiskem a tradičními analogovými technologiemi. Každá z technologií má však své limity, a proto budou stále existovat vedle sebe digitální i analogové.

Více se dočtete v eMagazínu 11 – 12/2019.

Personalizace sílí s generační obměnou

Personalizace sílí s generační obměnou

Očekávaná hodnota trhu personalizovaných dárků bude v roce 2021 o 55 % vyšší než PŘED PĚTI LETY a dosáhne 31 miliard USD. Podle studie společnosti Deloitte polovina tzv. mileniálů a příslušníků takzvané generace Z touží po personalizovaných výrobcích a 70 % nakupujících je ochotno SI ZA NĚ PŘIPLATIT VÍCE NEŽ DESETINU CENY.

Více se dočtete v eMagazínu 09 – 10/2019.

Kobot si poradil s paletizací ve stísněném prostoru

Kobot si poradil s paletizací ve stísněném prostoru

Norský producent masa, společnost Nortura, potřeboval optimalizovat proces paletizace, ale potýkal se s omezeným prostorem u výrobní linky a napjatým rozpočtem. Rozhodl se proto investovat do pořízení nového kolaborativního robota.

Více se dočtete v eMagazínu 09 – 10/2019.

Color management obalů jde s dobou

Color management obalů jde s dobou

K čemu má vlastně vést color management v oblasti balení? Ke třem základním vlastnostem při tisku obalů: konzistentnosti, předvídatelnosti a opakovatelnosti barev. Podle studie Satyendry Singha Dopad barev v marketingu se spotřebitelé rozhodují o koupi výrobku do 90 sekund a až 90 % jejich hodnocení je ovlivněno právě barvami.

Více se dočtete v eMagazínu 09 – 10/2019.

Dobře zabalené zboží je už napůl prodané

Dobře zabalené zboží je už napůl prodané

V obalovém průmyslu je úroveň automatizace obvykle velmi vysoká. Se zaváděním Průmyslu 4.0 ještě dále vzrůstají požadavky na všechny součásti balicí linky. Měly by vydržet vysoká zrychlení a koncové rychlosti při velkém dynamickém namáhání. Pro dosažení optimálních časů výroby je navíc nezbytná přesná koordinace jednotlivých kroků zpracování. Z hlediska manipulace s výrobky jsou doporučovány například přísavky.

Více se dočtete v eMagazínu 07 – 08/2019.

Dárkové předměty: efektivní forma podpory prodeje

Dárkové předměty: efektivní forma podpory prodeje

Pod reklamními předměty si můžeme představit leccos, od klíčenek po reklamní textil, jako jsou trička nebo čepice. Mnoho z těchto předmětů bývá také opatřeno obaly personalizovanými častěji, než je zvykem u zbytku trhu. O jaké předměty jde, jakými technologiemi jsou zušlechťovány a kým a jakou roli v této oblasti hraje sdružení POPAI CE?

Více se dočtete v eMagazínu 07 – 08/2019.

Digitální dvojčata v obalovém průmyslu

Digitální dvojčata v obalovém průmyslu

Slyšeli jste už o digitálních dvojčatech? Ne, nejde o digitální tiskový stroj v hybridním workflow, na který se pošle obalová zakázka při požadavku na nižší náklad. Přesto by obaláře tento pojem zajímat měl, zejména pokud jde například o návrhy nových balicích či plnicích linek.

Více se dočtete v eMagazínu 07 – 08/2019.

Balicí linka přinesla úspory a vyšší kvalitu balení

Balicí linka přinesla úspory a vyšší kvalitu balení

Firma Pittsburgh Corning CR z Klášterce nad Ohří je součástí společnosti Owens Corning. K jejím hlavním aktivitám patří vývoj, výroba a prodej tepelné izolace FOAMGLAS z pěnového skla. V roce 2018 se výrobce rozhodl investovat do nové balicí technologie využívající stretch hood fólie.

Více se dočtete v eMagazínu 07 – 08/2019.

Kvalitní pivo si zaslouží moderní technologie

Kvalitní pivo si zaslouží moderní technologie

Výstav Pivovaru Litovel činí každoročně více než 200 000 hl. Pivo je stáčeno přibližně z 50 % do sudů, 40 % do lahví a 10 % do plechovek. Před pár měsíci rozjel pivovar novou lahvárenskou linku od společnosti Krones.

Více se dočtete v eMagazínu 07 – 08/2019.

Zvlhčovač vzduchu chrání zaměstnance i výrobky

Zvlhčovač vzduchu chrání zaměstnance i výrobky

V mnoha průmyslových provozech hraje pro zaměstnance i technologické procesy významnou roli vlhkost vzduchu. Ideální relativní vlhkost pro pracovní prostředí se pohybuje od 40 do 60 %. Nižší hodnoty, zvlášť v kombinaci se znečištěným vzduchem, mohou vést ke zdravotním problémům. Dalším rizikem je také například vznik elektrostatického náboje a jeho nepříznivých výbojů nebo vyšší míra zmetkovitosti ve výrobě.

Více se dočtete v eMagazínu 07 – 08/2019.

Výsekové nástroje stále nezbytné

Výsekové nástroje stále nezbytné

Přestože v posledních letech často slyšíme o laserovém výseku, který se bez výsekových forem obejde, naprostá většina produkce dnes vyžaduje výsek klasický (konvenční) s použitím výsekových nástrojů: ať již jsou určeny pro výsekové automaty, příklopové a válcové lisy, knihtiskové stroje či další zařízení.

Více se dočtete v eMagazínu 05 – 06/2019.

V prodejnách amerického řetězce kontrolují regály roboti

V prodejnách amerického řetězce kontrolují regály roboti

Po více než rok trvajícím pilotním projektu plánuje americký řetězec potravinářských supermarketů Schnuck Markets nasadit ve svých dalších prodejnách ke skenování regálů roboty.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2019.

Problémy výrobců tiskových barev

Problémy výrobců tiskových barev

Prakticky celosvětová snaha o zvyšování udržitelnosti a zlepšování životního prostředí neustále zesiluje a projevuje se téměř ve všech oblastech lidské činnosti. To se samozřejmě týká také výroby obalů, tiskového průmyslu a všech oborů, které s tím přímo souvisejí.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2019.

Novinky v digitálním zušlechťování

Novinky v digitálním zušlechťování

Digitální tiskové stroje již vyrostly ze svých dětských střevíčků. V posledních letech se snaží ukrojit si z trhu tisku obalů další sousto: pouštějí se do zušlechťovacích efektů s ambicí nahradit zejména lakování, embossing a horkou ražbu fólií. Podle nedávného průzkumu společnosti InfoTrends je 89 % zadavatelů tisku a 43 % dodavatelů profesionálních grafických řešení ochotno zaplatit za texturovaný nebo reliéfní tisk více než za obyčejný, a tomu se přizpůsobují i výrobci.

Více se dočtete v eMagazínu 03 – 04/2019.

Proč bych měl mít řezací stůl?

Proč bych měl mít řezací stůl?

Mezi nejdůležitější dokončovací činnosti při výrobě obalů patří zpracování ve výsekovém stroji. Teprve operace jako bigování, rylování a výsek dají obalu jeho budoucí tvar. Existuje několik technologií, kterými je možno tyto operace provést. Každá z nich má nějaká pozitiva, ale na druhou stranu i určité nevýhody či zápory.

Více se dočtete v eMagazínu 01- 02/2019.

Poptávka po UV barvách je obtížně naplnitelná

Poptávka po UV barvách je obtížně naplnitelná

Několik posledních let dělá výrobcům tiskových barev starosti zajištění nepřetržitého zásobování surovinami. Poslední případ se týká široce používaných fotoiniciátorů (vyráběných především v Číně), které byly vloni nově překlasifikovány jako „toxické pro reprodukci“, což znamená, že mohou poškodit plod v těle matky. Výrobci tiskových barev proto intenzivně hledají méně nebezpečné alternativní látky.

Více se dočtete v eMagazínu 01- 02/2019.

Plotry už nejsou pouze o výrobě funkčních vzorků obalů

Plotry už nejsou pouze o výrobě funkčních vzorků obalů

Plotry už dávno nejsou využívány pouze v tisku, ale také k vzorkování, kde není kladen důraz na vysokou produktivitu, a v neposlední řadě k výrobě obalů. Řezací plotry se čím dál více uplatňují při produkci menších či středních sérií obalů. Trendem je vyšší míra automatizace. Tzv. produkční plotry mohou být vybaveny automatickými nakladači, vykladači, ale také roboty. Dalším trendem je začlenění plotrů do komplexního digitálního workflow, kde společně s digitálním tiskem realizují celou výrobu menších či středních zakázek.

Více se dočtete v eMagazínu 01- 02/2019.

Digitální technologie konkurují konvenčnímu tisku a doplňují ho

Digitální technologie konkurují konvenčnímu tisku a doplňují ho

Se vstupem digitálního tisku se hodně mluvilo o rozdělení „sféry vlivu“ a následné koexistenci se světem konvenčních tiskových technologií. Některé vize se naplnily, některé naopak ne. Jako mýtus se ukázalo tvrzení, že digitální tisk je vhodný jen pro kratší série menších až středních firem. Nyní je součástí prakticky všech velkých producentů obalů. A neroste jen nabídka nových obchodních příležitostí, ale i další vývoj technologií.

Více se dočtete v eMagazínu 11- 12/2018.

Slovenský nápojový lídr opět investoval do nových technologií

Slovenský nápojový lídr opět investoval do nových technologií

Výrobce nápojů Slovenské pramene a žriedla modernizuje svou výrobu vyfukovací a stáčecí jednotkou a dalším technologickým vybavením značky KHS. Nasazením stroje InnoPET BloFill se výrazně zvýšil výkon linky. V rámci této investice proběhl také přechod na jiné uzávěry.

Více se dočtete v eMagazínu 11- 12/2018.

Třídicí linky v akci

Třídicí linky v akci

Dopravníkové systémy pro balíkové služby jsou navrhovány podle požadované třídicí a přepravní kapacity, podle typů a rozměrů přepravovaného zboží, počtu vstupních i výstupních bran, ale také podle plochy hal, kde jsou implementovány. Třídicí kapacita se v automatizovaných provozech pohybuje kolem 15–16 tisíc balíků za hodinu.

Více se dočtete v eMagazínu 09- 10/2018.

Robot osvobodil zaměstnance od zvedání těžkých břemen

Robot osvobodil zaměstnance od zvedání těžkých břemen

Výrobce motorových pil, společnost STIHL, rozšířil řadu robotů FANUC, kterých využívá stovky, o nového spolupracujícího robota CR-35iA. Robot snižuje zatížení zaměstnanců na lince určené k balení tzv. zkracovacích pil.

Více se dočtete v eMagazínu 09- 10/2018.

Na kvalitu mytí jsou v automotive sektoru zvlášť přísní

Na kvalitu mytí jsou v automotive sektoru zvlášť přísní

Jak jsme již načrtli v srpnovém vydání magazínu Packaging Herald, jedním z hráčů na poli mytí vratných obalů je společnost BB SYSTÉM. Ta se zaměřuje na výrobu mycích strojů na zakázku a navazující dopravní techniky. Mezí její klienty patří například společnost VAS Solutions.

Více se dočtete v eMagazínu 09- 10/2018.

Trendy v digitální výrobě etiket – inhouse

Trendy v digitální výrobě etiket – inhouse

Výroba etiket díky vyššímu tlaku na kvalitu obalů a balení získává na větší důležitosti. Zároveň je trendem snižující se množství a větší variabilita etiket na produktu. Jen pár výjimek akceptuje etiketu vytištěnou na termotransferové tiskárně, kde není možné garantovat čitelnost menších znaků či čárového kódu. Jednoduché černobílé etikety jsou nahrazovány plnobarevnými grafickými.

Více se dočtete v eMagazínu 09- 10/2018.

Digitální plotry a velkoformátové tiskárny na scéně

Digitální plotry a velkoformátové tiskárny na scéně

Na přelomu měsíců května a června se konal v Praze již 25. ročník veletrhu Reklama & Polygraf společně s 2. ročníkem veletrhu Obaly. Prakticky ve stejném termínu se konal i jeden z nejvýznamnějších veletrhů na italském trhu, IPACK-IMA – více na str. 71 až 73. I ten byl propojen s dalšími akcemi, včetně Print4All. Pražské i italské výstavy byly hodně zaměřeny na digitální tisk a nechybělo ani velké množství vystavovatelů s digitálními tiskovými plotry či velkoformátovými tiskárnami.

Více se dočtete v eMagazínu 07- 08/2018.

 

Řezací plotry a vyšší míra automatizace

Řezací plotry a vyšší míra automatizace

Řezací plotry patří již řadu let ke standardnímu vybavení téměř každé kartonážní výroby. Poslední dobou se dokonce jejich původní využití, které bylo směřováno především do oblasti vzorkování, často posouvá do oblasti regulérní produkce menších sérií. V důsledku tohoto posunu kladou výrobci i dodavatelé plotrů stále častěji akcent na větší míru produkční automatizace.

Více se dočtete v eMagazínu 07- 08/2018.

Novinky ze světa výseku

Novinky ze světa výseku

Kvalita výseku ovlivňuje vzhled i celkovou kvalitu obalu. Zatímco menší série zhotovují současní výrobci často na produkčních řezacích plotrech, větší série jsou realizovány na výsekových automatech. Typy těchto technologií ovlivňují rovněž kvalitu i produkci výrobních sérií. Ovšem snad nejdůležitějším kvalitativním aspektem stále zůstává kvalitní výsekový nástroj, tedy planžetová deska.

Více se dočtete v eMagazínu 07- 08/2018.

Obaly lze mýt ručně, strojově i automatizovaně

Obaly lze mýt ručně, strojově i automatizovaně

K opakovaně použitelným obalům a paletám neodmyslitelně patří jejich mytí. Tuto službu využívají především společnosti z oblastí potravinářství, strojírenství, elektrotechnického průmyslu a automotive. V následujících řádcích vám představíme dvě firmy, které jsou v této branži aktivní.

Více se dočtete v eMagazínu 07- 08/2018.

V roce 2022 by mohl mít digitální tisk 20% podíl

V roce 2022 by mohl mít digitální tisk 20% podíl

Po roce se v Praze opět setkala komunita DSCOOP (Digital Solutions Cooperative), ve které jsou zastoupeny převážně společnosti využívající digitální stroje HP Indigo nebo zájemci o tuto technologii. Více než 70 účastníků se 24. dubna sešlo ve vinohradské Royal Theatre.

Více se dočtete v eMagazínu 05- 06/2018.

Vitana vsadila na digitální tisk

Vitana vsadila na digitální tisk

V současné době se snaží řada tiskáren kromě nabídky konvenčního tisku, především flexotisku a sítotisku, proniknout i do oblasti digitálních tiskových technologií. Jednou z novinek realizovanou digitálním tiskem je projekt společnosti Vitana s tiskárnou Colognia press. Výsledkem spolupráce je 18 000 kusů nových etiket se čtyřmi motivy.

Více se dočtete v eMagazínu 05- 06/2018.

Ze světa HW a SW barevných novinek

Ze světa HW a SW barevných novinek

Metoda spektrofotometrie je využívána v řadě velmi rozdílných odvětví. Bez spektrofotometrů si nelze představit ani oblast věrnosti barev v tiskových technikách. Přístroje na měření barvy prodělávají neustálý vývoj, novinky ve světě spektrofotometrů rozhodně nechybějí. A velice obdobně je tomu i u řady SW aplikací, které slouží k optimální správě barev.

Více se dočtete v eMagazínu 05- 06/2018.

Protiskluzové proložky zvyšují stabilitu palet

Protiskluzové proložky zvyšují stabilitu palet

Pro fixaci zboží na paletách se kromě klasických prostředků používají proložky se speciálním protiskluzovým povrchem. Mezi jejich hlavní benefity patří kromě požadované stabilizace paletové jednotky například opětovné použití, možnost rozebrat a znovu složit zboží na paletě a 100% recyklovatelnost.

Více se dočtete v eMagazínu 03- 04/2018.

Tiskové barvy jsou věda

Tiskové barvy jsou věda

Vedle vývoje technologií dochází i k neustálému vývoji tiskových barev. Druhá dekáda 21. století ukazuje především na růst segmentu barev pro obalový tisk, segment UV tiskových barev a tiskových barev a tonerů pro digitální tisk. Zajímavé možnosti nabízí i vývoj vodivých barev a past, které lze využít v oblasti tištěné elektroniky včetně některých aplikací na inteligentní obaly. Z hlediska potravinářských obalů je u barev věnována velká pozornost eliminaci migrace případných nežádoucích látek.

Více se dočtete v eMagazínu 03- 04/2018.

Roboti v akci venku i uvnitř

Roboti v akci venku i uvnitř

Dennodenně slýcháme, jak se česká ekonomika potýká s nedostatkem pracovních sil, což nahrává vyšší míře uplatnění automatizace a robotizace. Stranou nezůstává vinařství, kde také bojují s nedostatkem pracovníků. Návod na řešení absence lidských zdrojů nabízí používání vyšší míry automatizace a robotů. Na druhou stranu ve vinařství vždy zůstane prostor pro ruční práci. Vyšší míra automatizace je v pivovarnictví.

Více se dočtete v eMagazínu 11-12/2017.

Dorty putují z automatizovaného skladu do 44 států

Dorty putují z automatizovaného skladu do 44 států

Frýdeckomístecký výrobce medových dortů Marlenka rozšířil stávající areál o výškový chlazený sklad hotových výrobků a obalů. Investice do plně automatizovaného skladu navýší objem výroby a přinese nové pracovní příležitosti pro desítky lidí.

Více se dočtete v eMagazínu 11-12/2017.

Packaging Days tentokrát ve znamení digitalizace a automatizace

Packaging Days tentokrát ve znamení digitalizace a automatizace

Společnost Heidelberger Druckmaschinen AG v první polovině listopadu pořádala další ze svých podnětných Packaging Days. Letošního programu se zúčastnilo 380 hostů z 28 zemí světa. Velkým benefitem byla prezentace novinek i řady technologií nikoli jen v betaverzi ve výrobních halách tohoto giganta, ale již jako plně funkční výrobní technologie u zákazníků, tedy výrobců obalů.

Více se dočtete v eMagazínu 11-12/2017.

Jak konvenční tisk a digitál (ne)soupeří

Jak konvenční tisk a digitál (ne)soupeří

Již řadu let se uživatelé i různí teoretičtí odborníci snaží proti sobě stavět konvenční a digitální tisk. Na jednu stranu tyto analýzy a rozbory pomáhají zvyšovat odbornou gramotnost a informovanost ohledně nových tiskových technologií, na straně druhé však přejímání mnohých axiomů způsobilo řadu klišé, která se udržují v povědomí, i když díky bouřlivému technologickému vývoji již patří spíše do světa mýtů.

Více se dočtete v eMagazínu 11-12/2017.

Reklamní předměty a potisk patří k sobě

Reklamní předměty a potisk patří k sobě

Reklamní předměty patří k oblíbené nonverbální marketingové komunikaci. Jejich úkolem je zpropagovat firmu či objekt podnikání a za tímto účelem se velmi často dekorují logem, textem, grafikou nebo jejich kombinací. Vhodně zvolený reklamní předmět může dokonce často minimalizovat celkové náklady na propagaci a naopak pomoci maximalizovat celkový reklamní dopad. I když lze reklamní předměty dekorovat různým způsobem, k nejčastěji využívaným patří tiskové technologie.

Více se dočtete v eMagazínu 11-12/2017.

Pro energetické nápoje je digitální tisk ideální

Pro energetické nápoje je digitální tisk ideální

Pro energetické nápoje je digitální tisk ideální
Společnost MaxDrinks vsadila v kategorii energetických nápojů při potisku sleeve etiket na digitální tisk, který nabízí inovativní možnost změny grafiky u každé jednotlivé etikety. Výsledkem je 20 000 originálních plechovek se střídajícími se MEME obrázky.

Více se dočtete v eMagazínu 09-10/2017.

Doba digitálního tisku nepřichází… Je tady!

Doba digitálního tisku nepřichází… Je tady!

O digitálních technologiích v produkčním tisku se už dávno jen nehovoří – tvoří neodmyslitelnou součást mnohých polygrafických i obalových výrob. Digitální technologie pronikají čím dál tím více i do masivní produkce velkých hráčů na trhu. Rozšiřující se požadavky na typ materiálu, formáty i další kvalitu tisku vedou v současnosti k vývoji řady nových digitálních strojů.

Více se dočtete v eMagazínu 09-10/2017.

Nová linka umí naplnit plechovky v osmi variantách

Nová linka umí naplnit plechovky v osmi variantách

Plzeňský Prazdroj uvedl v červenci do provozu zcela novou linku na stáčení piva Pilsner Urquell do plechovek za více než 300 milionů Kč. K tradičním třetinkám a půllitrům přibydou nyní plechovky o objemu od 200 mililitrů až po jeden litr. Nová technologie tak umožní naplnit plechovky v osmi různých variantách. Velká balení budou spíše určena pro ležáky, u těch menších se pivovar zaměří na nealkoholická piva, ochucené birelly a cidery.

Více se dočtete v eMagazínu 09-10/2017.

Robustní automatizaci nahradili uživatelsky přívětiví roboti

Robustní automatizaci nahradili uživatelsky přívětiví roboti

Robustní automatizaci nahradili uživatelsky přívětiví roboti
Společnost Atria Scandinavia patří mezi přední severoevropské výrobce vegetariánských a gurmánských výrobků pro obchody se smíšeným zbožím a maloobchodní řetězce. S cílem zefektivnit procesy balení a paletizace se rozhodla nahradit tradiční technologii automatizace uživatelsky přívětivými roboty.

Více se dočtete v eMagazínu 07-08/2017.

 

Stretch hood balí pevně, rychle a levně

Stretch hood balí pevně, rychle a levně

Požadavkem společnosti Mora Moravia bylo dodání kompletní technologie na balení a transport sporáků. Balicí stroj dokáže zabalit 240 sporáků za hodinu, což je v porovnání s původním řešením dvojnásobné navýšení. Kromě vyšší kapacity přinesla nová technologie úsporu energie a snížení nákladů.

Více se dočtete v eMagazínu 07-08/2017.

 

 

Copacking má stále širší záběr

Copacking má stále širší záběr

Copackingové aktivity se řadí do kategorie VAS – value added services neboli služby s přidanou hodnotou. V praxi může jít o ruční či strojové balení a kompletaci výrobků a zboží. Využíván je při oblíbených promočních aktivitách typu 2+1, 50 % gratis atp. Největší zastoupení zde mají drogerie a potraviny. Contract packaging má však mnohem širší záběr.

Více se dočtete v eMagazínu 05-06/2017.

 

Výsekové nástroje ve znamení superkvality

Výsekové nástroje ve znamení superkvality

Výsledný vzhled obalu a jeho úspěšnost na trhu jsou ovlivněny nejenom designovým pojetím, výběrem materiálu či vhodnou prezentací, ale i bezchybnou realizací. Na tu má vliv především kvalita tisku, výseku a lepení. Pokud se lepenkový obal vyrábí produkčním způsobem, nejčastější možností výseku je planžeta.

Více se dočtete v eMagazínu 03-04/2017.

Tiskové plotry mohou být válcové nebo stolní

Tiskové plotry mohou být válcové nebo stolní

Tiskové plotry jsou formou digitálního tisku. Konstrukčně, podobně jako plotry řezací, jsou na principu válcových (rolových) či stolních konstrukcí. Jejich využití je velmi široké – zatímco válcové plotry jsou určeny spíše pro potisk papíru, fólie či textilu o nižší plošné hmotnosti v roli, stolní plotry mohou být i na větší formáty a variabilnější typy materiálu různých tlouštěk.

Více se dočtete v eMagazínu 03-04/2017.

Řezací plotry se posouvají směrem k produkci

Řezací plotry se posouvají směrem k produkci

Plotry patří mezi nejvíce využívaná zařízení v kartonážním a reklamním průmyslu. Jednotlivé typy zařízení se v závislosti na svém účelu liší konstrukcí, velikostí, zaměřením i cenou. V současnosti prodělávají velký vývoj řezací plotry, které se stále více ze vzorkovací pozice posouvají směrem k produkci. S tím zároveň často souvisí i problematika digitalizace výrobního workflow.

Více se dočtete v eMagazínu 03-04/2017.

 

Obaly tištěné digitálně jsou sociální

Obaly tištěné digitálně jsou sociální

Před pár lety si asi málokdo dokázal představit, že obaly by se mohly tisknout digitálně. Výrobky se vyráběly ve velkých objemech, míra jejich personalizace byla takřka nulová a na trhu nebyly ani vhodné technologie. Během posledních osmi až deseti let ale došlo k ohromnému vývoji tiskových technologií, a především se změnil trh obalů jako takový. Jak je to tedy s digitálním tiskem obalů dnes?

Více se dočtete v eMagazínu 01-02/2017.

Stroje zvládají potisk různých materiálů

Stroje zvládají potisk různých materiálů

Oblast tiskového průmyslu prochází už řadu let vývojem vyvolávajícím celou řadu změn, které celé toto odvětví poměrně výrazným způsobem ovlivňují. Dalo by se říci, že tento vývoj odstartovala ekonomická a hospodářská krize na konci první dekády nového tisíciletí, která výrazně ovlivnila prakticky všechna průmyslová odvětví, tiskový průmysl nevyjímaje. 

Více se dočtete v eMagazínu 01-02/2017.

Jak popsat barvu?

Jak popsat barvu?

Jedním ze základních ukazatelů kvality tisku je barevná stálost. Asi každý z nás se někdy setkal při domácí či hobby tvorbě s faktem, že barvy na monitoru neodpovídají později vytištěným odstínům z tiskárny. Řešením problému sjednocení reprodukce barev na všech typech zařízení se zabývá color management. V řešení je důležitý exaktní popis barev, k němuž polygrafie využívá řadu přístrojů i vzorníků.

Více se dočtete v eMagazínu 01-02/2017.

Stroj na výrobu etiket splňuje individuální nároky

Stroj na výrobu etiket splňuje individuální nároky

Společnost Gallus, výrobce rotačních tiskových strojů s úzkou dráhou potiskovaného substrátu pro výrobu etiket a flexibilních obalů, představila v září na Gallus Innovation Days 2016 ve švýcarském St. Gallenu zcela nový tiskový stroj Gallus Labelmaster. Stroj je určen především pro výrobu etiket a jeho vlastnosti splňují současné individuální požadavky zákazníků.

Více se dočtete v eMagazínu 11-12/2016.

Tiskneme reklamní předměty

Tiskneme reklamní předměty

Reklamní předměty patří mezi běžné jevy obchodní komunikace jak na úrovni B2B, tak i B2C či C2C. Jedná se o poměrně široký záběr 3D předmětů od užitných přes dekorativní až po předměty přinášející třeba jen radost či zábavu. Výrobky mohou být ve spojení s potravinou, nápojem či jen opravdu ve formě dárku v podobě hrnečku, propisky či visačky na klíče. I když existují i reklamní předměty bez potisku, ve spojení s reklamou je častější varianta s potiskem.

Více se dočtete v eMagazínu 11-12/2016.

Automatizace zkrátila čas manipulace na čtvrtinu

Automatizace zkrátila čas manipulace na čtvrtinu

V roce 2015 se společnost Agro Kmínek rozhodla vybudovat v obci Miřejovice nový závod na čištění a balení zemědělských produktů. Jedná se především o obiloviny a produkty jako mák, hořčice apod. K pořízení paletizačního manipulátoru a ovinovacího stroje ji vedla snaha o snížení podílu manuální práce a zvýšení kvality produkce.

Více se dočtete v eMagazínu 09-10/2016.

Paletizační roboty rozpoznají desítky velikostí krabic

Paletizační roboty rozpoznají desítky velikostí krabic

Robotika a automatizace již nějakou dobu neodmyslitelně patří k procesům balení. Automatizovaná řešení se objevují například při paletizaci, balení, dávkování, vkládání a podobně. Paletizační roboty u automatizovaných výrobních linek dokážou produkt vzít, přemístit a položit na přesně určené mís-to. Na trhu jsou i roboty vyrobené speciálně pro paletizaci hluboce zmrazeného zboží. Robotizace pomáhá vyšší produktivitě například i v nizozemské sýrárně.

Více se dočtete v eMagazínu 07-08/2016.

Kooperativní robot osvobodil zaměstnance od namáhavých úkonů

Kooperativní robot osvobodil zaměstnance od namáhavých úkonů

Společnost Cascina Italia zpracovává vysoké objemy vajec denně. Nasazení robota UR5 v procesu přípravy krabic na výrobní lince balicího závodu zvýšilo nejen provozní efektivitu linky, ale osvobo-dilo zaměstnance od namáhavé práce.

Více se dočtete v eMagazínu 07-08/2016.

Copacking: ručně i poloautomaticky

Copacking: ručně i poloautomaticky

Copacking, pod nímž se skrývá služba přebalování výrobků, produkce skupinových baleni a další aktivity, patří již léta mezi oblíbené a nepostradatelné způsoby maloobchodníků, jak co nejlépe obstát na vysoce konkurenčním trhu. Hlavním důvodem je česky zákazník, který je stále značně orientován na cenu. Ke copackingu jsou potřeba nejen speciální stroje, ale také šikovné ruce.

Více se dočtete v eMagazínu 05-06/2016.

Proč využívat moderní typy aktivního balení

Proč využívat moderní typy aktivního balení

Aktivní a inteligentní obaly jsou diskutovaným obalovým tématem již řadu let. V praxi se zatím tento typ obalů uplatňuje především v průmyslových aplikacích přepravního baleni a v potravinářském sektoru. Na jednu stranu jsou sice tyto obaly o něco dražší, v konečnem důsledku však přinášejí spotřebitelům řadu benefitů a často i významné ekonomické úspory.

Více se dočtete v eMagazínu 05-06/2016.

Vonné laky – netradiční varianta zušlechtění

Vonné laky – netradiční varianta zušlechtění

Lakovaní patří obecně k oblíbeným a široce využívaným způsobům zušlechťováni tiskovin, ať již jde o krabičky či etikety. Povrchová úprava materiálů lakováním se na tiscích provádí hned z několika důvodů. Lak tiskovinu především chrání a zároveň ji také kvalitativně povyšuje. Nejvyrazněji se lakem zlepšuji optické a mechanické vlastnosti tiskoviny.

Více se dočtete v eMagazínu 05-06/2016.

Na trhu se lze setkat s plotry různých značek i kvality

Na trhu se lze setkat s plotry různých značek i kvality

Zatímco první plotry byly ve formě zařízení, která sloužila zejména pro vykreslení CAD dat, současná situace na trhu již dávno není tak jednoznačná. Plotry využíváme nejen v tisku, ale i ve vzorkování či při výrobě obalů. Setkat se s nimi lze i v oblasti signmakingu. A k proměně došlo i v oblasti jejich původního účelu, neboť v současné době jsou schopny tisknout nejen vektorová, ale i bitmapová data.

Více se dočtete v eMagazínu 03-04/2016.

Kvalitně lze tisknout i na vlnitou lepenku

Kvalitně lze tisknout i na vlnitou lepenku

Ve společnosti Solpap byl v červnu 2015 uveden do provozu první digitální tiskový stroj HP Scitex 15500 a velkoformátový řezací produkční plotr Zünd. Z pohledu firmy se jedná o milník v dostupnosti nové technologie plnobarevného tisku. Redukce přípravných časů přímo na digitálním tiskovém stroji má hlavní přínos pro produktivitu menších zakázek. Obaly vyrobené novou technologií začala využívat jako jedna z prvních společnost 2EL.

Více se dočtete v eMagazínu 01-02/2016.

 

Obaly by měly být stejné, ale mohou být různé

Obaly by měly být stejné, ale mohou být různé

Při tisku obalů je jedním ze základních požadavků zákazníků, aby obaly odpovídaly požadované barevnosti, a byly tedy totožné bez ohledu na to, kde a v jakém nákladu se budou tisknout. Dá se to v praxi zajistit? A je opravdu nutné, aby obaly byly vždycky stejné? Je logické, že barva obalu je pro zákazníka jedním ze základních orientačních bodů. Určité značky používají kromě svého loga na obalech i dlouhodobě stejné barvy, a pro zákazníka je tedy jednoduché najít jejich výrobky v regálech mezi ostatním zbožím. 

Více se dočtete v eMagazínu 10-11/2015.

Pro maziva v potravinářství platí přísná

Pro maziva v potravinářství platí přísná

Pro ekonomický úspěch a dobrou pověst výrobce potravin je nezbytně nutné dodržovat bezpečnostní normy, a to i v případě používání maziv. Všechna maziva používaná při výrobě, zpracování a balení jídel či nápojů podléhají nejpřísnějším pravidlům. Potravinářská maziva musí splňovat velmi přísné podmínky řízení kvality tak, aby se předešlo kontaminaci potravin, a to v souladu s HACCP – analýzou rizik a kritických kontrolních bodů ve výrobním procesu. Maziva by měla být ověřena a schválena výrobci potravinářských strojů a zařízení, ať již jde o oleje do hydraulických systémů, převodovek či kompresorů nebo o maziva na ložiska, řetězy a další aplikace.

Více se dočtete v eMagazínu 10-11/2015.

Roboty se tlačí i do primárních zón

Roboty se tlačí i do primárních zón

Roboty se s úspěchem uplatňují v každé části výrobní linky od sbírání přes balení po paletizaci. Dodavatelé zaznamenávají v posledních letech zvýšený zájem právě o aplikace v potravinářství. Důvodů je více. Jedním je snaha uvést nové produkty na trh co nejdříve. Jinou příčinou je poptávka po různorodém balení.

Více se dočtete v eMagazínu 07-08/2015.