zpět na archiv rubrik

Vzdělávání

Hlavní slovo má balič — odesílatel

Hlavní slovo má balič — odesílatel

V minulém vydání magazínu Packaging Herald jsme se zaměřili na legislativu související s balením nebezpečného zboží. Zvláštní pozornost jsme věnovali na konci roku aktuálnímu tématu — zábavné pyrotechnice a jejím obalům. Nyní si posvítíme například na fixační prostředky.

Více se dočtete v eMagazínu 01 – 02/2020.

Balení nebezpečného zboží se řídí tzv. Orange book

Balení nebezpečného zboží se řídí tzv. Orange book

Nebezpečné zboží je podle definice takové, které při přepravě může být nebezpečné účastníkům přepravního řetězce a životnímu prostředí. Mezinárodní předpisy platí v zásadě i v rámci České republiky a podle druhu dopravy se jedná o ADR (silniční), RID (železniční), ADN (po řekách), IATA DGR (letecká) a IMDG Code (námořní).

Více se dočtete v eMagazínu 11 – 12/2019.

Papír může být i z plastu

Papír může být i z plastu

V rámci projektu Terminologické čtvrtky pořádaného Obalovým institutem Syba se diskuse v poslední lednový čtvrtek točila kolem obalů na bázi papíru, zaznělo například, že papír může být z plastu.

Více se dočtete v eMagazínu 01-02/2016.

Formální a neformální obalové vzdělávání

Formální a neformální obalové vzdělávání

Každou vteřinu se v Evropě zabalí 25 000 produktů. A samozřejmě každou vteřinu je zhruba stejný počet zabalených produktů rozbalen. Oblast balení je nesmírně široká – od jednoduchých úkonů prodavačů u pultů, kteří si ani neuvědomují, že jsou součástí balicího procesu, až po velmi sofistikované balicí procesy na úrovni balení léčiv či článků jaderného paliva.

 

Více se dočtete v eMagazínu 10-11/2015.