zpět na novinky

25 let systému třídění a využití odpadů z obalů

25 let systému třídění a využití odpadů z obalů

V České republice máme k dispozici bezmála 680 000 nádob na třídění odpadů

Díky spolupráci 21 292 průmyslových podniků a 6 169 obcí a měst má možnost třídit odpad 10, 7 milionů obyvatel.

Češi v posledních letech dokazovali zbytku Evropy, že třídit umí a že je třídění baví. Během pandemie ale skutečně překvapili – třídění se nevzdali a dokonce třídili s větší intenzitou. Díky tomu vytřídí každý obyvatel ČR 72 kilogramů odpadu.

Třídění odpadů v ČR

73 % obyvatel ČR pravidelně třídí odpad
680 000 nádob na třídění odpadu je v celé ČR
89 metrů je průměrná vzdálenost k barevným kontejnerům
72 kg plastů, papíru, skla, nápojových kartonů a kovů, vytřídil v průměru každý obyvatel ČR za rok