zpět na novinky

Chraňte životní prostředí skutky, nejen slovy!

Chraňte životní prostředí skutky, nejen slovy!

V dnešní turbulentní době je nezbytné šetřit každou korunu. Naše společnost tuto situaci velmi silně vnímá a usiluje o vedení našich zákazníků k novému pohledu na vyřazené a nepotřebné palety, které nejsou odpadem, ale cenným zdrojem materiálu. Většina společností při nákupu palet přikládá velkou váhu korunovým položkám, nicméně přehlížejí mnohonásobně větší ztráty, které jim vznikají při manipulaci s paletami uvnitř jejich provozů.

Naše společnost přináší všem našim zákazníkům možnost komplexního řešení paletového hospodářství, které zaručuje významné úspory jak přímých, tak nepřímých nákladů při nakládání s paletami.

Společně se zákazníky také permanentně hledáme ekologická opatření, která skutečně chrání životní prostředí a zároveň jsou i ekonomicky výhodná (https://www.herus-palety.cz/recyklace-palet).

Pro většinu druhů „vyřazených“ palet dokážeme nalézt takové řešení, kdy v očích našich zákazníků již nebudou vnímány jako odpad, ale jako cenný materiál či dokonce zboží, které jim následně přináší finanční zisky.

Díky našemu úsilí při záchraně vyřazených palet jsme ve spolupráci s našimi zákazníky zachránili jen za uplynulý rok tisíce zdravých jehličnanů, které by jinak musely být pokáceny.

Pokud chcete přispět k ochraně životního prostředí a zároveň ušetřit nemalé finanční prostředky, neváhejte a obraťte se na naši společnost. Společně najdeme řešení, které bude prospěšné pro životní prostředí i vaše podnikání.