zpět na novinky

KURZ v partnerství s INGEDE

KURZ v partnerství s INGEDE

Udržitelnost je v módě. Na rozdíl od jiných má KURZ za sebou několik desetiletí práce v oblasti prosazování ochrany životního prostředí. Důkazem toho, že nepřijímáme poloviční řešení, je naše partnerství s INGEDE. V sídle naší firmy ve Fürthu (Německo) jsme přivítali ředitele pro styk s veřejností sdružení INGEDE, pana Alexa Fischera. Spojujeme se s cílem vylepšit recyklaci papírových a lepenkových výrobků.

Naše transferové produkty pro horkou i studenou ražbu dláždí cestu udržitelnosti v grafickém průmyslu: v procesu odbarvování se snadno vyplavují a nemají vliv na recyklaci papíru. Jedná se o extrémně tenký dekorativní nános, který neobsahuje nebezpečné látky.

V úvahu však bereme celý životní cyklus produktu – od jeho výroby, přes zpracování až po likvidaci konečného produktu, který je zušlechtěný ražbou.

Výrobní proces nevyžaduje vodu a je optimalizován s nejnižšími možnými vlivy na zanechání uhlíkové stopy.

Horká ražba je suchý aplikační proces, nepoužívá mokré barvy ani laky – je bez emisí a s minimálními spotřebou energie.

Při aplikaci a po ní nevzniká nebezpečný odpad. Transferové vrstvy jsou přeneseny z PET nosiče na materiál a samotný PET zůstává v cyklu kontrolovaného průmyslového odpadu, tedy v recyklačním řetězci.

A konečný produkt, na kterém je ražba – třeba krabička? Pokud je vyrobena z materiálu vhodného k recyklaci, tak ji zušlechtění ražbou neovlivní.

Zde zjistíte více o konceptech udržitelnosti KURZ.

A jak jsme proces odbarvování testovali a vyhodnocovali? Zeptejte se nás.