zpět na novinky

Použité palety: Ekonomický zisk prostřednictvím efektivní správy palet

Použité palety: Ekonomický zisk prostřednictvím efektivní správy palet

V posledních letech se rostoucí tlak na efektivitu projevuje inovacemi i ve způsobu, jakým společnosti vnímají použité palety. Cílem naší edukace zákazníků je zvýšení vzdělanosti a povědomí o paletách a zacházení s nimi. Součástí této snahy je efektivní systém, v jehož rámci jsou zákazníkům dodávány profesionálně roztříděné a opravené palety přesně podle jejich požadavků. Tento proces by u nás nemohl hladce fungovat bez zakladačů, jejichž pět kusů nové generace před několika týdny zefektivnilo fungování celé linky. Výsledkem je stav, kdy se každý den na naší třídicí a opravárenské lince ve Zlíně zpracuje a roztřídí více než 3000 palet. V každém okamžiku třídíme zpracovávané palety do 12 kategorií najednou, a to nejen podle stavu palety, ale také podle typu a rozměru.

Závěrem lze říci, že efektivní správa palet představuje klíčový faktor pro dosažení ekonomického zisku a udržitelného rozvoje. Díky inovacím a technologiím můžeme nejen zlepšit naše služby, ale také přispět k ochraně životního prostředí.

+ ekonomický zisk

+ udržitelný rozvoj

+ zvýšení efektivity