zpět na novinky

V České republice se v minulém roce recyklovalo více obalů!

V České republice se v minulém roce recyklovalo více obalů!

Celková míra recyklace a využití odpadů z obalů dosáhla 86 %

Pro jednotlivé materiály bylo celkové využití následující: papír 104 %, sklo 78 %, plasty 89 %, kovy 67 % a dřevo 42 %. Celkem bylo vytříděno a předáno k využití a recyklaci 1 084 556 tun odpadů z obalů.

Díky spolupráci 21 301 průmyslových podniků a 6 185 obcí a měst je třídění odpadů pohodlně dostupné 99 % obyvatel České republiky. Kvalita této služby odpovídá nejvyšším standardům v EU, obyvatelé mají k dispozici přes 920 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad.

Třídění odpadů v ČR

920 007 barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad mají lidé k dispozici v celé ČR

75,6 kg papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů vytřídil v průměru za minulý rok každý obyvatel ČR

75 % obyvatel ČR pravidelně třídí odpad