zpět na novinky

V ČR třídí odpady už 75 % obyvatel!

V ČR třídí odpady už 75 % obyvatel!

V České republice máme k dispozici bezmála 840 000 nádob na třídění odpadů.

Díky spolupráci 21 200 průmyslových podniků a 6 176 obcí a měst má možnost třídit odpad 99 % obyvatel.

Řady lidí, kteří v ČR pravidelně třídí odpad, se stále rozrůstají. Už tři čtvrtiny z nás považuje cestu se separovaným odpadem za samozřejmost. Vyšší účast se projevila i na množství vytříděných odpadů. Celková výtěžnost tříděných odpadů přepočtená na obyvatele ČR se zvýšila na 78 kilogramů!

Třídění odpadů v ČR

  • 75 % obyvatel ČR pravidelně třídí odpad
  • 840 000 nádob na třídění odpadu je v celé ČR
  • 87 metrů je průměrná vzdálenost k barevným kontejnerům
  • 78 kg plastů, papíru, skla, kovů a nápojových kartonů vytřídil v průměru každý obyvatel ČR za rok