zpět na novinky

Čtvrtina domácností kupuje výrobky s menším počtem obalů

Čtvrtina domácností kupuje výrobky s menším počtem obalů

Čeští i slovenští spotřebitelé se shodli na tom, že žít v harmonii s přírodou a chránit životní prostředí jsou pro ně důležité hodnoty. Podíl těch, kteří tvrdí, že ochrana životního prostředí je pro ně důležitější než ekonomický růst, dokonce během posledních čtyř let stoupá. 

Ochrana životního prostředí je důležitá hodnota pro 87 % slovenských a 85 % českých domácností. Dokonce většina dotázaných se shodla, že ochrana životního prostředí je pro ně důležitější než další ekonomický růst. Je proto vidět, že spojení s přírodou a žít v harmonii s přírodou, je dnes již důležitou hodnotou pro většinu spotřebitelů v České (73 %) i Slovenské republice (75 %).

Environmentální chování se týká i přístupu k obalům. Jedna čtvrtina domácností v Čechách i na Slovensku záměrně kupuje výrobky s menším počtem obalů, čímž také šetří životní prostředí.

Na druhé straně za šetrné obaly produktů je ochotna si připlatit pouze necelá třetina (29 %) slovenských domácností, v České republice je to dokonce jen čtvrtina domácností (26 %). Vratné zálohované obaly však považuje za dobrý nápad 2/3 spotřebitelů na Slovensku a více než polovina českých spotřebitelů.

Environmentálně se více chovají jednotlivci nebo páry nad 40 let. Spojuje je to, že jsou ochotni více zaplatit za produkty, které jsou vyrobeny v souladu s přírodou. A dokonce je pro ně ochrana životního prostředí důležitější než hospodářský růst země.

Údaje pocházejí z GfK Consumer Panel Services, který pravidelně sleduje nákupy v 2000 českých a v 1500 slovenských domácnostech.