zpět na novinky

EAN využíváme už 30 let!

EAN využíváme už 30 let!

Sdružení GS1 Czech Republic a Národní technické muzeum připomínají 30. výročí prvního načtení standardního čárového kódu EAN (European Article Numbering) v československém maloobchodě na výstavě, která bude k vidění v 1. patře muzea od 27. listopadu 2015 do 26. února 2016. Na její přípravě se podíleli pamětníci, experti ze současné praxe i vizionáři.

Výstava O původu kódů: 30 let automatické identifikace u nás nastíní historii, současnost i budoucnost automatické identifikace a sdílení dat v dodavatelském řetězci pro maloobchod, zdravotnictví, ale také např. humanitární sektor. Kromě dvaceti čtyř informačních panelů a trojrozměrných exponátů bude pro návštěvníky připravena audiovizuální část a jako hlavní lákadlo – interaktivní sekce s kvízy a hrami. Návštěvníci se pak budou moci zúčastnit vědomostní soutěže o hodnotné ceny.

GS1 web