zpět na novinky

HEINEKEN to s tříděním odpadů myslí vážně

HEINEKEN to s tříděním odpadů myslí vážně

Společnost HEINEKEN Česká republika dokazuje, že maximalizace třídění a recyklace obalových materiálů mají smysl. V roce 2014 recyklovala více než 99 % obalových materiálů. Společnost EKO-KOM udělila této společnosti  osvědčení o úspoře emisí za rok 2014. 

 Snižování emisí CO2 je pro HEINEKEN jednou z priorit, a také součástí firemní DNA. Priority v oblasti udržitelnosti pokrývají celý hodnotový řetězec společnosti, a to od surovin až po koncového zákazníka. 

Výzkumy o environmentálním přínosu celého systému třídění a recyklace obalů v ČR zpracovává a vyhodnocuje společnost EKO-KOM každým rokem. Díky systému tříděného odpadu, především obalových materiálů, přispěla společnost HEINEKEN ČR ve spolupráci se společností EKO-KOM ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Úspora, které bylo dosaženo, představuje 6 458 tun CO2 ekvivalentu s celkovou úsporou energie 145 632 GJ.

Díky příspěvku společnosti HEINEKEN ČR se podařilo zajistit zpětný odběr a recyklaci 2 097 tun obalových odpadů. Tímto množstvím lze naplnit 1 271 svozových automobilů. „Snažíme se, aby dopad výroby a distribuce na životní prostředí byl skutečně minimální. Proto využíváme nejmodernější technologie, které splňují ty nejpřísnější ekologické požadavky,“ komentuje Milan Schramm, ředitel výroby ve společnosti HEINEKEN ČR.

V roce 2014 se díky třídění a recyklaci odpadů z obalů v rámci systému EKO-KOM podařilo snížit zátěž životního prostředí o 958 174 tun CO2  ekvivalentu a uspořit tak 21 607 263 GJ energie. Takové množství energie spotřebuje za rok tolik domácností, které odpovídají přibližně velikosti Zlínského kraje.