zpět na novinky

Iniciativa Replastuj odstartovala projekt VZKAZ (V) LAHVI

Iniciativa Replastuj odstartovala projekt VZKAZ (V) LAHVI

Se začátkem nového školního roku startuje v mateřských, základních a středních školách v České republice vzdělávací projekt Vzkaz (v) lahvi. Jeho cílem je osvěta žáků a studentů v oblasti využívání obalů, jejich třídění a recyklace. Zadavateli projektu jsou školní recyklační program Recyklohraní a vzdělávací iniciativa Replastuj.

V Robinsony a Robinsonky se promění žáci a studenti českých mateřských, základních a středních škol v rámci vzdělávacího projektu o plastech a jejich recyklaci. Jejich úkolem bude vytvořit vzkaz pro vrstevníky, rodiče, prarodiče a budoucí generace, jak se mohou chovat ohleduplněji k přírodě a naší planetě. Součástí práce na projektu budou i tematické workshopy a zařazení tématu do běžné výuky.

Vzkaz v lahvi se má stát symbolem osvěty pro správné využívání obalů, jejich třídění a recyklaci. Přinese zprávu o tom, jak s ohledem na životní prostředí máme správně zacházet s plastovými obaly – kdy se bez nich obejdeme, a kdy je naopak jejich využití logické a správné, jakým obalům dávat přednost a jaké jsou k tomu důvody, proč je důležité plastové obaly třídit a co z nich vzniká díky recyklaci.

Každý by měl díky vzkazu snadno pochopit, jak to s těmi plasty je, že jsou dobrým sluhou, ale zlým pánem a proč je důležité je dobře třídit a recyklovat. Samozřejmě platí, že čím méně odpadu z obalů, a to nejen plastových, vytvoříme, tím lépe. To je pravidlo, které je ze všech nejdůležitější. Přiznejme si ale, že jsou situace, kdy se bez nich neobejdeme,“ komentuje zadání úkolu ředitelka Recyklohraní Hana Ansorgová a dodává:  „Možná se ptáte, proč Robinson. Je to jednoduché – nechceme, aby se naše země stala opuštěným ostrovem plným nepotřebných odpadků. To by byla velká škoda. V případě plastových odpadů, ale nejen jich, je umíme velmi dobře zpracovat a materiál znovu použít. A právě v osvětě, mohou děti hodně pomoci.“

Studijní materiály účastníky seznámí s tím, jaké druhy obalů se používají na balení nápojů, čisticích prostředků nebo kosmetiky a měli by si uvědomit, že při posuzování vlivu obalů na životní prostředí je třeba věnovat pozornost jejich celému životnímu cyklu od získávání surovin, výroby, přepravy až po samotné užívání. Připomenou si význam opakovaného použití věcí a recyklace i to, že použité PET lahve jsou cenným materiálem, který poslouží k výrobě recyklovaných plastových lahví (rPET) a mnoha dalších produktů.

„Plasty jsou všude kolem nás a v řadě případů jsou pro náš život nezbytné. Často jsou dokonce nejekologičtějším materiálem vhodným pro konkrétní použití, jako je tomu například u plastových lahví z rPET, které mají ve srovnání s ostatními obaly výrazně menší uhlíkovou stopu. Aby nám plasty byly dobrým sluhou, a ne špatným pánem, musíme se naučit s nimi dobře zacházet,“ vysvětluje Lucie Pavlásková, mluvčí iniciativy Replastuj.

Projekt Vzkaz (v) lahvi je prvním z osvětových úkolů, které pro nový školní rok Recyklohraní připravuje. Osloveno bude 3 800 škol v České republice a v nich asi 916 tisíc žáků a studentů. Zpráva (v) lahvi by měla mít nejlépe podobu komiksu nebo v případě mladších dětí leporela. Možná je ale i psaná forma zpracování, video nebo prezentace.  

Z vyhotovení úkolu, které musí školy odevzdat do 31. října 2022, vybere odborná porota v každé věkové kategorii tři nejzdařilejší práce. Vyhodnocení soutěže a slavnostní předání cen se plánuje na začátek prosince 2022