zpět na novinky

Kolonial.cz využívá Kuku tašky

Kolonial.cz využívá Kuku tašky

Kolonial.cz v rámci svého konceptu nulového odpadu dává nákupy do rozložitelných „Kuku tašek“. Taška je vyrobena z kukuřičného škrobu a v kompostéru se sama rozloží.

„Na průměrný rodinný nákup u Kolonial.cz připadne zhruba desítka plastových tašek, což vyplývá z nutnosti dodržovat vyhlášku o hygienických požadavcích na prodej potravin,“ uvádí šéf Kolonial.cz Petr Vyhnálek. „Dlouhodobě hledáme cesty, jak respektovat zákon a zároveň snížit ekologickou zátěž spojenou s nákupem. Lépe párujeme potraviny, u kterých nehrozí vzájemná kontaminace, a využíváme stoprocentně ekologické a odbouratelné obaly. Propagací ‚Kuku tašek‘ z kukuřičného škrobu zároveň vzděláváme zákazníky.“

Změnila se také konstrukce krabic, ve kterých jsou nákupy dodávány. Nově je možné využívat krabice opakovaně, příručí je může po vyložení nákupu odvézt okamžitě anebo je vyzvedne při příští návštěvě. Asi čtvrtinu obalů se daří znovu použít, což znamená roční úsporu asi pětatřiceti vzrostlých smrků.

Do budoucna počítáme také s větším zastoupením potravin v zálohovaných nebo recyklovatelných obalech, neboť u nich pro spotřebitele odpadají nevýhody spojené s přílišnou váhou obalu,“ uvádí Vyhnálek. „Zároveň se zasazujeme o zavedení ekologických alternativ nejkupovanějších výrobků. Čeká nás však ještě dlouhá cesta, protože velká část výrobců není připravena na expanzi do nových distribučních sítí.“

Kolonial.cz v současné době zaváží pro více než 2 miliony obyvatel a takřka 1 milion domácností. Jeho závozová oblast pokrývá Prahu, střední Čechy, Plzeňsko, Královéhradecko a Pardubicko, a je tak druhou nejdostupnější službou na trhu.