zpět na novinky

Měření udržitelnosti v praxi

Měření udržitelnosti v praxi

Centrum pro inovativní materiály matériO Prague ve spolupráci s mezinárodní konzultační agenturou hyloh připravují na podzim 2022 webináře se zaměřením na environmentální dopad produktů a nástroje pro jejich posuzování. Webináře se budou týkat udržitelných principů v následujících šesti odvětvích, textil a móda, nábytek a design, obalový průmysl, retail a stavebnictví, elektronika a transport. Webinář zaměřený na obalový průmysl proběhne 8. listopadu! Účast je bezplatná.

Webináře se zaměří na obecnou problematiku udržitelnosti v průmyslovém odvětví a představí nástroje, se kterými lze udržitelnost měřit. Konkrétně se jedná o metodu LCA, pomocí níž se posuzuje životní cyklus. Tato metoda vyhodnocuje environmentální dopady během celého životního cyklu produktu, od jeho počátku až po jeho konec, napříč různými kategoriemi dopadu. Zohlednění celého životního cyklu produktů přináší ucelenější pohled na environmentální dopady produktů a je důležité pro firmy, které se chtějí chovat zodpovědněji a vyhnout se tzv. greenwashingu.

Centrum pro inovativní materiály matériO Prague se zabývá inovativními a zajímavými materiály, o kterých pořádá školení, semináře a rešerše. Poslední dobou se  zabývá také environmentálními dopady produkce a používání materiálů. “V otázkách udržitelnosti se nemusí vyplatit spoléhat se na selský rozum, ale důležité je opírat se o data,” vysvětluje Huy Pham, konzultant matériO Prague. Myšlenku doplňuje konzultant Adam Havel o příklad z praxe: “Na oblečení má vliv kromě zvoleného materiálu i například elektrická energie nutná na praní, sušení a žehlení. Když košili z biobavlny budeme prát a žehlit po každém nošení, brzy se stane její používání velice neudržitelným.” 

Na webinářích spolupracují konzultanti matériO Huy Pham a Adam Havel s Elodie Ternaux a Emilie Grossi z mezinárodní konzultační agentury hyloh, která nabídne pohled z praxe a případové studie z každého zkoumaného odvětví.

Účast na webinářích je bezplatná, pro předběžnou registraci stačí vyplnit krátký dotazník a emailovou adresu. Projekt je spolufinancován za podpory EU.

Termíny:

Towards sustainability #1 – Textil a móda – 1. listopadu

Towards sustainability #2 – Nábytek a design – 3. listopadu

Towards sustainability #3 – Obalový průmysl – 8. listopadu 

Towards sustainability #4 – Retail a stavebnictví – 10. listopadu

Towards sustainability #5 – Elektronika – 15. listopadu

Towards sustainability #6 – Doprava – 22. listopadu

Mediálním partnerem akce je i magazín Packaging Herald.