zpět na novinky

Nákupní chování v korona krizi

Nákupní chování v korona krizi

Dopad korona krize se promítl i do chování spotřebitelů a změnil jejich nákupní zvyklosti více než kdykoliv předtím. Nákupy se zúžily na rychloobrátkové zboží dostupné v otevřených kamenných prodejnách a na online nákupy. Lidé se stravují více doma a předzásobili se na horší časy.

Nejkritičtější byl druhý březnový týden, kdy tržby v maloobchodě narostly o téměř 40 % ve srovnání s předchozím rokem, avšak týden před i týden po tomto panickém nakupování byly obratově výrazně nižší. Z pohledu celého nákupního koše utratili Češi v období čtyř týdnů od vypuknutí krize (tj. od 24. 2. do 22. 3.) o 16 % více než před rokem. Ale ne všechny skupiny zboží byly dotčeny nákupní horečkou stejně.
Některé druhy zboží vzrostly výrazně více, například produkty zdravotní péče o 35 %, trvanlivé potraviny o téměř třetinu (+ 32 %), mražené potraviny o necelou čtvrtinu (+ 23 %), čerstvé a chlazené potraviny o 18 % a drogistické zboží do domácnosti o 19 %.

Mezi skupiny, které navýšily obrat méně, než byl průměr za celý nákupní koš, patřily například nealkoholické nápoje s růstem o 10 %, krmivo pro domácí mazlíčky o 7 %, cukrovinky a slané snacky o 4 % či tabákové produkty o 5 %. Ostatní zboží dostupné v obchodech s potravinami a smíšeným zbožím*, mimo potraviny a drogistické produkty, zaznamenalo výrazný pokles o 10 %.

Celý segment alkoholických nápojů zaznamenal v období krizových 4 týdnů vyšší tržby o 14 % ve srovnání s minulým rokem. Alkoholické nápoje, podobně jako segment potravin a drogerie, byly nejvíce vyhledávány během druhého březnového týdne, kdy jejich tržby vzrostly o téměř 30 %.

Třetí březnový týden, kdy výrazně opadla panika nakupování potravin i drogerie, si alkohol stále držel vyšší tempo růstu a podařilo se mu navýšit obrat o 11 %. Zajímavostí je, že naši slovenští sousedé utratili za alkohol ve stejném období pouze o 4 % více než před rokem.

Mezi jednotlivými segmenty alkoholu jsou výraznější rozdíly. Čeští spotřebitelé zůstali věrní nejoblíbenějším typům alkoholu i během krizového období a nejvýraznější nárůst tak zaznamenaly dvě obratově nejsilnější alkoholové skupiny: pivo a tvrdý alkohol. Tržby za pivo se v období čtyř týdnů (tj. od 24. 2. do 22. 3.) zvýšily o 14 %, za tvrdý alkohol o 16 % a za víno a vinné nápoje o 9 %.

Data vyplývají z maloobchodního auditu společnosti Nielsen.

*Pozn. TRH: Albert, Billa, dm drogerie, Globus, Kaufland, Penny Market, Rossmann, Tesco, Teta drogerie, TOP drogerie (alkoholické nápoje na trhu obchodů s potravinami a smíšeným zbožím, bez drogérií).