zpět na novinky

Obalové materiály snižující podíl vyhozených potravin

Obalové materiály snižující podíl vyhozených potravin

Na naší planetě se vyhodí ohromující množství potravin. Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) se každý rok vyhodí 1,3 miliardy tun potravin, nebo také více než 159 kilogramů potravin na každou osobu na planetě. Ve Spojeném království vládní program WRAP odhaduje, že jedna třetina veškerých prodaných potravin skončí v odpadu a to přestože je téměř 50 % těchto potravin stále vhodných ke konzumaci.

Na trhu se proto podle společnosti Crown Holdings začínají prosazovat technologie omezující plýtvání potravinami. Jedním z příkladů je šokové zmrazování, které využívá elektricky vodivou obalovou folii k urychlení ochlazení a zmenšení velikosti ledových krystalů, které se vytvářejí po zmrznutí. Tento postup, vyvinutý japonským konsorciem složeným ze společností Mutsumi Chemical Industries, SUN Electric a Enshu-Kasei, prodlužuje trvanlivost a zlepšuje kvalitu zmražených potravin, například ryb, které jsou citlivé na poškození tkání vlivem velkých ledových krystalů.

Také vakuové obaly FreshCase od společnosti Curwood představují další technologii, která se používá například v masném průmyslu. Dusičnan sodný se aplikuje na folie, které se dostávají do kontaktu s masem. Výsledkem použití tohoto aktivního obalu je zachování světle červené barvy masa, což zamezuje zbytečnému plýtvání. 

Příkladem další nové  technologie, tentokrát z kategorie inteligentních obalů,  je „časový štítek“ vyvinutý edinburskou společností UWI Technology zabývající se chytrým značením. Štítek umístěný na nádobu uvádí, jak dlouho byla potravina otevřena, a kdy už její konzumace nemusí být bezpečná.