zpět na novinky

Paletový pooling přináší flexibilitu a udržitelnost

Paletový pooling přináší flexibilitu a udržitelnost

Společnost ROSSMANN dlouhodobě využívá výhody paletového poolingu od společnosti CHEP. Pronájem sdílených modrých palet funguje například s dodavatelem Nutricia. Výsledkem je zefektivnění výrobního procesu, promptní reakce na výzvy v logistice, ale zejména měřitelně přispívání k udržitelnosti celého dodavatelského systému. O této efektivitě mimo jiné svědčí i obdržení certifikátu udržitelnosti.

Velmi bych ocenil spolupráci se společností CHEP, která nám zefektivňuje naše interní procesy. Především jde o třídění palet, zrychlení vykládky a nakládky, volný manipulační prostor a nemusíme vůbec řešit problém rozbitých či poškozených palet. Více než 60 % přijatých palet jsou palety společnosti CHEP a naší snahou do budoucna bude penetraci modrých palet ještě zvýšit,“ vysvětluje Tomáš Pimpara, vedoucí logistiky ROSSMANN Česká republika.

Za prosazování principů udržitelnosti ve výrobě a za ochranu životního prostředí obdržela společnost ROSSMANN na podzim 2021 od společnosti CHEP certifikát udržitelnosti. Ten mimo jiné potvrzuje, že se využíváním paletového poolingu podařilo síti drogerií ROSSMANN, společnostem Nutricia a CHEP ušetřit zdroje dřeva o 43 038 dm3, snížit emise CO2 o 45 247 kg a snížit produkci odpadu o 4 506 kg.

„Ve všech našich aktivitách klademe důraz na společenskou odpovědnost. Vnímáme ji jako společný projekt nás všech a vše, co děláme, děláme vždy s ohledem na společnost a prostředí, ve kterém žijeme. V rámci našich projektů na poli společenské odpovědnosti se dlouhodobě věnujeme ekologii a snažíme se šířit jak uvnitř firmy mezi zaměstnanci, tak i mezi zákazníky a všemi obchodními partnery principy odpovědného přístupu k sobě a okolí,” říká o spolupráci manažerka komunikace ROSSMANN Olga Stanley. Výrobky se dostávají na regál s minimálním dopadem na životní prostředí.

A jak to vše funguje v praxi?