zpět na novinky

Plasty třídíme, i když o nich moc nevíme

Plasty třídíme, i když o nich moc nevíme

Z aktuálního výzkumu společnosti Perfect Crowd zaměřeného na vnímání plastů, třídění a životní styl s plasty vyplývá, že Češi o nich nemají dostatek informací, přesto je ale zodpovědně třídí. Dotazování potvrdilo nedostatečnou informovanost veřejnosti o problematice plastů, která vede k častým mýtům a neudržitelnému chování.

Výzkum realizovaný na vzorku 1004 respondentů ve věku 15–55 let byl prezentován 23. listopadu na tiskové konferenci ČEŠI A PLASTY. Zde byla rovněž představena i nová edukativní iniciativa REPLASTUJ. Jejím iniciátorem je společnost ALPLA, světový výrobce plastových obalů, realizátorem je agentura Impact_.

„Výzkum potvrdil, že panuje mezi lidmi spousta mýtů o škodlivém vlivu plastů na naše životní prostředí,“ upozorňuje Marek Hes z agentury Impact_, která kampaň realizuje, a dodává: „Naším cílem je proto otevřít diskusi široké a odborné veřejnosti, zvýšit povědomí společnosti o plastech a jejich významu v současném světě, v kontextu recyklace a cirkulární ekonomiky. Apelujeme na veřejnost, aby se chovala zodpovědně, racionálně a pochopila přínos plastů pro naši společnost.“

S výsledky výzkumu vás seznámíme v prosincovém vydání magazínu Packaging Herald.