zpět na novinky

Prodej VL vzrostl, situace se surovinami zůstává napjatá

Prodej VL vzrostl, situace se surovinami zůstává napjatá

Prodej vlnité lepenky (VL) se v České republice v roce 2021 zvýšil o 7,8 %. Poptávka po obalech z uvedeného materiálu byla podle Svazu výrobců vlnitých lepenek (SVVL) ohromná a to zejména kvůli jeho skvělým funkčním a ekologickým parametrům.

Více obalů z vlnité lepenky požadovali například subdodavatelé strojů a automobilů, výrobci elektronických součástek, hygieny a papírenských výrobků. Došlo také k dalšímu nárůstu online maloobchodu, který k přepravě svých výrobků používá zejména lepenkové obaly. Podle dat Heureky utržily e-shopy velkých kamenných hráčů za rok 2021 oproti předchozímu roku více o 23 %, ve srovnání s rokem 2019 dokonce o 149 procent více.

Výrobní kapacity průmyslu byly prakticky naplněné a dodací lhůty se výrazně prodloužily. Současně se výrobci, stejně jako v mnoha jiných odvětvích, potýkali s drastickým nárůstem cen a nedostatkem surovin, v tomto případě papíru, který je základní surovinou. Požadavky na množství papíru pro výrobu vlnité lepenky byly na hraně, protože poptávka roste v celé Evropě a výrobní kapacity papíru nelze v krátké době navýšit. Stejně tak byl průmysl ovlivněn dramatickým růstem cen energií a nedostatkem zaměstnanců.

Vysoká míra vytížení výrobních kapacit představovala obzvlášť velkou výzvu ve druhém roce pandemie Covid. Obalový průmysl si podle SVVL vedl skvěle v ochraně svých zaměstnanců před infekcemi a ukázal, že je pro ně skvělým partnerem. I přes covidová omezení prokázal velkou flexibilitu, díky které dokázal uspojit vysokou poptávku. „Výrobci vlnité lepenky vždy splnili svou roli v tom, že dodavatelské řetězce zůstaly nedotčeny, což dokazuje, že spolehlivost je ve vztahu k jejich zákazníkům nejvyšší prioritou,“ uvádí Walo Hinterberger, předseda SVVL.

Nárůst poptávky po vlnité lepence je rovněž ukazatelem, že lepenkové obaly jsou z ekologického hlediska stále preferovaným obalovým materiálem. Výrobci, kteří se zajímají o udržitelnost svých produktů, používají tento obalový materiál, protože je sám o sobě cyklický. Je vyroben z obnovitelných zdrojů, po použití je plně recyklován a je biologicky odbouratelný.

„Papír, a zejména obaly z vlnité lepenky, jsou nejvíce recyklovaným materiálem s mírou recyklace 87 %. Obaly z VL jsou vyrobeny z 89 % z recyklovaných použitých obalů a papírů,“ zmiňuje Walo Hinterberger a dodává: „Vzhledem k velkému objemu zakázek je potěšující, že počet zaměstnanců zůstává na vysoké úrovni i přes pokračující racionalizaci a automatizaci. Členové SVVL společně zaměstnávají celkem 3 100 zaměstnanců; celý průmysl s dalšími výrobci lepenkových obalů více než 4 500 lidí. Obalový průmysl je relativně nezávislý na ekonomických výkyvech a je tak stabilním zaměstnavatelem s atraktivními pracovními příležitostmi v oblasti designu/konstrukce, výroby a zákaznického servisu.“

Důležitost obalového průmyslu se projevuje hlavně jeho podílem na objemu celého maloobchodního prodeje v ČR kromě motorových vozidel, který je z více než čtvrtiny závislý na obalech z vlnitých a jiných lepenek. Bez lepenkových obalů se většina potravin, léků nebo hygienických potřeb nedostane ani do maloobchodů ani ke spotřebiteli.