zpět na novinky

Seminář o dřevěných obalech rozpoutal živou diskuzi

Seminář o dřevěných obalech rozpoutal živou diskuzi

Odborný seminář o dřevěném obalovém materiálu v mezinárodním obchodu, který uspořádal 24. února 2016  v Brně Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), byl doprovázen neobvykle živou diskuzí. Někteří zástupci výrobců dřevěných obalů důrazně vyjádřili nespokojenost s podporou a informovaností ze strany ÚKZÚZ.

Cílem bylo seznámit více než 120 zástupců z řad vývozců, dovozců a subjektů, kteří vyrábí a používají dřevěné obaly, se současným stavem na úseku registrace technických zařízení k hubení škodlivých organismů, ale také s problémy s vývozem a dovozem zboží přepravovaného pomocí těchto obalů.

Program semináře upozornil na řadu nejasností. Otazníky visí například nad způsobem ošetřování a označování dřevěného obalového materiálu. Nejpřísnější pravidla platí pro export do Spojených států amerických. Tuzemští exportéři mohou přijít v případě použití, a to i na první pohled těžko rozpoznatelného, dřevěného obalu napadeného škodlivým organismem o stovky tisíc korun.

Z účasti a prvních ohlasů je podle organizátora akce zřejmé, že seminář byl přínosem. Seznámil účastníky se systémem certifikace v České republice, představil problematiku dovozu a vývozu, včetně úskalí při vývozu do některých států. Zároveň si je ÚKZÚZ vědomo, že mnohé otázky nejsou v této oblasti zcela vyřešeny. ÚKZÚZ proto bude nadále nápomocen při řešení všech požadavků, aby se zvýšila prestiž českých dřevěných obalů v zahraničí.

IMG_1823 small

Nejčastější příznaky poškození a vad dřeva – zbytky kůry

IMG_1831 web3

Poškození způsobené dřevokazem čárkovaným.

 

Více o dřevěném obalovém materiálu v dubnovém vydání magazínu Packaging Herald.

Nahlédněte, jak akce probíhala: