zpět na novinky

ŠKODA JS ukončila vývoj unikátního nezničitelného „obalu“ pro vyhořelé jaderné palivo

ŠKODA JS ukončila vývoj unikátního nezničitelného „obalu“ pro vyhořelé jaderné palivo

Výrobou modelu speciálního ukládacího obalového souboru (kontejneru), určeného pro skladování vyhořelého paliva z jaderných elektráren Dukovany a Temelín v plánovaném hlubinném úložišti, ukončila projekt pro Správu úložišť radioaktivních odpadů.

Navrženo bylo optimální konstrukční řešení obalového souboru a na základě korozních testů v simulovaném prostředí budoucího úložiště byly také vytipovány materiály s vysokou korozní odolností, které zaručí skladování vyhořelého paliva po dobu v řádech stovek tisíc let bez porušení hermetičnosti obalového souboru.

Tím je zaručeno to nejdůležitější, tj. že nedojde k úniku radionuklidů do vnějšího prostředí. Korozní testy materiálu byly prováděny ve spolupráci s odborníky z řad subdodavatelů v rámci projektu, ÚJV Řež, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a společnosti ENERGOVÝZKUM v Brně.

Navržený ukládací obalový soubor je tvořen vnějším obalem, vyrobeným ze silnostěnné trubky z uhlíkové oceli o průměru 914 mm. V něm jsou s pomocí vestavby umístěna vnitřní pouzdra, vyrobená ze silnostěnné trubky z nerezové oceli. Každé pouzdro je určeno pro jeden palivový soubor. V případě paliva z elektrárny typu VVER 440 (Dukovany) obsahuje obalový soubor 7 vnitřních pouzder, v případě elektrárny typu VVER 1000 (Temelín) obsahuje obalový soubor pouze 3 pouzdra, protože palivové soubory z Temelína jsou rozměrnější. Pouzdra i vnější obal jsou z obou stran hermeticky uzavřena přivařením vík. Závěrné svary vík budou prováděny pomocí svařovacích robotů v tzv. horkých komorách přímo v lokalitě hlubinného úložiště. Skutečnost, že každý palivový soubor je hermeticky uzavřen v samostatném pouzdru, zvyšuje bezpečnost při manipulacích s vyhořelým palivem během jeho překládání do ukládacích obalových souborů.

Délka obalových souborů je dána typem skladovaného paliva. Pro palivo z Dukovan má navržený obalový soubor délku téměř 4 metry a hmotnost 14 tun, pro palivo z Temelína je jeho délka téměř 5 metrů a hmotnost 18 tun. Průměr obou typů ukládacích obalových souborů je záměrně zvolen shodný (914 mm) s ohledem na unifikaci hlubinného úložiště, ať už jde o manipulační a svařovací roboty, transportní prostředky nebo samotné vrty do horniny určené pro uložení obalových souborů.