zpět na novinky

Stora Enso a Tetra Pak sondují možnost stavby recyklační linky

Stora Enso a Tetra Pak sondují možnost stavby recyklační linky

Společnosti Stora Enso a Tetra Pak spojí své síly, aby ověřily možnost vybudování nové recyklační linky, která by významně navýšila kapacitu recyklace použitých nápojových kartonů ve střední a východní Evropě.

Partneři společně iniciují studii proveditelnosti s cílem posoudit realizovatelnost výstavby rozsáhlé recyklační linky na použité nápojové kartony (UBC – Used Beverage Cartons) v polském zpracovatelském závodě Stora Enso v Ostrołęce.

Firma Stora Enso by drtila a oddělovala vlákna použitých nápojových kartonů ve svém závodě Ostroleka a recyklovaná vlákna by dále využívala jako surovinu. Zatímco Tetra Pak by zajišťoval recyklaci a opětovné použití polymerů a hliníku, které by byly zpracovány specializovaným partnerem.

Pokud bude projekt realizován, roční kapacita nové recyklační linky by byla 50 000 tun UBC. Objem recyklace evropských nápojových kartonů by se tím zvýšil nad současných 51 %. V první fázi by materiál recyklovaný ze spotřebních nápojových kartonů pocházel ze zemí střední a východní Evropy.

„Nová linka by byla dalším krokem pro podporu oběhu obalových materiálů, který by pomohl značkám našich zákazníků k udržitelnému rozvoji v rámci cirkulární ekonomiky. Nápojové kartony jsou dnes v Evropě běžně recyklovány a my chceme využít naše znalosti ohledně vláken a lepenky k rozšíření a urychlení recyklace a sběru materiálů z nápojových kartonů. Náš proces v závodě Ostrołęka Mill již recyklované materiály (OCC) využívá. Máme zájem rozvinout již nyní dobře fungující systém recyklace a používat vysoce kvalitní vlákna UBC,“ vysvětluje Markku Luoto, viceprezident LPB Aseptic a CUK, Stora Enso.

„Pokud se jedná o řízení sběru a recyklaci použitých nápojových kartonů, je spolupráce s partnery v rámci hodnotového řetězce naší prioritou číslo jedna. Jsme přesvědčeni, že toto partnerství nám umožní zlepšit evropskou recyklační infrastrukturu a dále zvýšit míru recyklace UBC v regionu. Díky spolupráci jako je tato, budeme moci vést transformaci udržitelnosti a dosáhnout nízkouhlíkového oběhového hospodářství,“ říká Guillaume Latourrette, generální ředitel Tetra Pak East Europe.

Očekává se, že studie proveditelnosti bude dokončena během šesti měsíců. Poté budou potvrzena možná rozhodnutí o projektu a jeho harmonogramu.