zpět na novinky

Tetra Pak a Stora Enso ztrojnásobí recyklační kapacitu v Polsku

Tetra Pak a Stora Enso ztrojnásobí recyklační kapacitu v Polsku

Partnerství společností Tetra Pak a Stora Enso, které vzniklo po provedení komplexní studie realizovatelnosti, předpokládá zavedení rozsáhlé linky na rozvlákňování nápojových kartonů v závodě Stora Enso v Ostrołęce v Polsku.

Linka ztrojnásobí roční recyklační kapacitu použitých nápojových kartonů v Polsku z 25 000 na 75 000 tun. Investice umožní recyklaci celého objemu prodaných kartonů v Polsku, stejně jako těch pocházejících ze sousedních zemí včetně České republiky, Maďarska a Slovenska.

Celková investice do projektu činí 29,1 milionu eur. Společnost Stora Enso investuje 17 milionů eur do nové rozvlákňovací linky, která bude recyklovat papírová vlákna z nápojových kartonů. Tetra Pak s firmou Plastigram investují celkem 12,1 milionu eur do výstavby další linky, která bude oddělovat a zvlášť recyklovat použité polymery a hliník pomocí patentované separační technologie. Obě linky budou v provozu do začátku roku 2023.

Oddělené materiály budou využity jako suroviny pro různá další uplatnění. Recyklovaná papírová vlákna budou použita ve výrobě nových papírenských produktů v papírně Stora Enso. Zbylé polymery a hliník se odseparují a dostanou nový život v podobě různých druhů produktů, jako jsou přepravky a fólie.

Cílem investice je přispět k rozvoji oběhového hospodářství na úrovni jednotlivých zemí. Projekt bude také plně v souladu se Zelenou dohodou (Green deal) pro Evropu. Se sebranými nápojovými kartony bude nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí a materiály, které budou výsledkem procesu recyklace, budou moci být znovu plně využity.