Packaging Herald

zpět na novinky

THIMM má opět medaili EcoVadis

THIMM má opět medaili EcoVadis

V letošním hodnocení organizace EcoVadis v oblasti udržitelnosti zvýšila skupina THIMM své skóre a za dosažených 63 bodů ze 100 (loni 58/100) byla oceněna stříbrnou medailí. S tímto výsledkem se umístila mezi horními deseti procenty společností zabývajících se výrobou vlnitého papíru a vlnité lepenky a obalových prostředků z papíru či lepenky, které organizace EcoVadis posuzovala.

Hodnocené výkony v oblasti trvalé udržitelnosti firem jsou rozděleny do čtyř témat trvalé udržitelnosti, mezi něž patří životní prostředí, pracovní a lidská práva, etika a udržitelné nakupování. Ve všech čtyřech oblastech je skupina THIMM se svým bodovým hodnocením výrazně nad průměrem daného odvětví a zvýšila svou výkonnost zejména v oblasti životního prostředí a udržitelného nakupování. Výsledek řadí společnost THIMM mezi nejlepších 25 % ze 75 000 společností z celého světa, které organizace EcoVadis hodnotila.

„Výsledek podtrhuje důležitost společenské odpovědnosti v naší firmě. V naší vizi trvalé udržitelnosti předvídáme a řešíme ekonomické, ekologické a sociální výzvy,“ vysvětluje Michael Weber, vedoucí podnikové strategie a marketingu skupiny THIMM.

EcoVadis je uznávaná a nezávislá hodnoticí platforma, která zkoumá společenskou odpovědnost podniků podle mezinárodních standardů trvalé udržitelnosti, jako jsou úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) nebo standard Global Reporting Initiative (GRI). Jedním z cílů je zprůhlednit výkonnost firem v oblasti společenské odpovědnosti pro obchodní partnery. Společnost EcoVadis také zároveň pomáhá zúčastněným firmám zlepšit jejich výkony v oblasti udržitelného rozvoje.