zpět na novinky

ÚKZÚZ zachytil padělané značky IPPC!

ÚKZÚZ zachytil padělané značky IPPC!

Inspektoři ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) při svých kontrolách dřevěných obalů v oběhu zachytili palety, které byly označeny padělanou IPPC značkou. Jedná se o označení na paletách CP3. Značka IPPC neodpovídá vzoru a je používána k označování palet zatím neznámým subjektem.

Tato činnost je v rozporu s ustanovením § 68 a § 69 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. ÚKZÚZ upozorňuje, že pokud budou tyto palety nalezeny v oběhu, budou na ně ze strany Celní správy nebo ÚKZÚZ uvalena opatření (zabavení, likvidace na náklady majitele).

Upozornění je zejména pro uživatele palet CP3 (výkupce, vývozce, obchodníky), kterým při použití padělaných palet hrozí opatření ze strany Celní správy nebo ÚKZÚZ.

webweb2