zpět na novinky

USA stále vrací nedostatečně ošetřené dřevěné obaly

USA stále vrací nedostatečně ošetřené dřevěné obaly

Opět se množí případy, kdy jsou z USA vráceny zásilky zboží, které jsou přepravovány prostřednictvím dřevěných obalů, z důvodu nesplnění dovozních fytosanitárních požadavků.

Především se jedná o výskyt škodlivých organismů (pilořitky, kůrovci, tesaříci) a z důvodu nedostatečného nebo chybného značení. USA nadále provádí přísné kontroly těchto obalů (se zaměřením na zboží určené pro automobilový průmysl).

ÚKZÚZ proto doporučuje pro vývoz do USA vyrábět dřevěné obaly z nenapadeného řeziva – bez příznaků napadení a bez kůry. Obaly by měly být dále označené IPPC. Před samotným naložením zboží se doporučuje obal zkontrolovat proškoleným personálem.

Následné rozporování důvodů vrácení zásilky, dokazování a spory o náhradu vynaložených nákladů nebo i jiných ztrát je nadměrně složité, zdlouhavé a často bez záruky kladného vyřešení.

ÚKZÚZ dále oznámilo, že inspektoři při namátkových kontrolách dřevěných obalů zachytili další palety, které byly označeny padělanou IPPC značkou. Jedná se o označení na paletách EUR, kdy značka IPPC neodpovídá vzoru a je používána k označování palet zatím neznámým subjektem.

new small

Tyto palety jsou značeny na boční (krátké straně) značkou IPPC s ukrajinskými symboly. Na přední (dlouhé straně) jsou pak vypáleny znaky CZ – 951. Jedná se pravděpodobně o palety, které se do EU dostávají ve stále větším množství z Ukrajiny a dalších východoevropských států. ÚKZÚZ znovu upozorňuje vývozce a uživatele takových palet, že tato činnost je v rozporu s ustanovením zákona 326/2004 Sb., v platném znění a rovněž zákona 355/2014 Sb. Upozorňujeme uživatele takových palet, že se vystavují riziku zabavení takto označených palet.

Více jsme se tématu věnovali zde