zpět na novinky

Vloni se vyrobilo přes miliardu čtverečních metrů obalů z vlnité lepenky

Vloni se vyrobilo přes miliardu čtverečních metrů obalů z vlnité lepenky

Podle Svazu výrobců vlnitých lepenek (SVVL) se v roce 2018 v České republice vyrobilo přibližně 1,1 miliardy metrů čtverečních obalů z vlnité lepenky. Produkce tak byla přibližně na stejné úrovni jako v roce 2017. Poptávka po obalech z vlnité lepenky dlouhodobě roste. Zhruba 30 % české produkce jde na export.

„Obdobný objem produkce jako v roce 2017 je mírně za očekáváním českých výrobců sdružených ve Svazu výrobců vlnitých lepenek. Především v březnu až květnu 2018 a dále v září a prosinci 2018 se vyrobilo výrazně menší množství než v odpovídajících měsících předchozího roku,“ uvádí Adam Wisinger, předseda SVVL.

Výroba vlnitých lepenek odráží vývoj celého hospodářství, s nímž spotřeba obalů v podstatě koreluje. České hospodářství (HDP) rostlo v roce 2018 už jen o 2,9 % oproti vysokým 4,5 % v roce 2017. Odpovídajícím způsobem se v roce 2017 vyvíjel růst odbytu vlnitých lepenek, a to o vysokých 6,7 % oproti předešlému roku.

Ne tak pozitivně se v uplynulém roce vyvíjela situace v oblasti nákladů. Ceny papírů, které představují zhruba 60 %, ale někdy i 80 % nákladů na výrobu vlnitých lepenek, v posledním čtvrtletí sice mírně poklesly, cenová úroveň všech druhů však byla na konci roku stále ještě o téměř 20 % vyšší než v lednu 2017. Nadále masivně narůstaly také náklady na mzdy, energie a logistiku.

Obaly a jiné produkty z vlnité lepenky se navzdory krátkodobému kolísání dlouhodobě těší rostoucí poptávce. Ve srovnání s jinými obalovými materiály jsou cenově výhodné a mnohem méně zatěžují životní prostředí, protože se dají recyklovat. „Zejména snahy o omezování plastů a jiných špatně rozložitelných materiálů pomáhají vlnité lepence a dalším papírovým produktům k dalšímu vzestupu,“ podotýká Adam Wisinger.