zpět na novinky

Zákon o obalech vloni porušilo 23 prodejců

Zákon o obalech vloni porušilo 23 prodejců

Česká obchodní inspekce se v roce 2017 zaměřila na dodržování zákona o obalech, který ukládá obchodníkům povinnost chránit životní prostředí a předcházet vzniku odpadů z obalů. Z 1120 provedených kontrol (od 13. března do 31. prosince) shledala porušení tohoto zákona ve 23 případech, což je o 15 případů méně než v roce 2016.

Nejčastěji byl porušen paragraf zákona, podle kterého prodávající (u něhož je prodejní plocha 200 m2 a více) uvádějící do oběhu nápoje v obalech, které nejsou vratnými zálohovanými obaly, je povinen nabízet stejné nápoje rovněž ve vratných zálohovaných obalech.

Často bylo také porušeno například ustanovení, kdy osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech, je povinna vykupovat tyto vratné zálohované obaly bez omezení množství a bez vázání tohoto výkupu na nákup.