zpět na novinky

EPAL pomáhá čistit trh od padělků

EPAL pomáhá čistit trh od padělků

Evropská paletová asociace (EPAL) dodržela slovo dané výrobcům a opravcům europalet ve věci čištění českého trhu od padělků. Jako první a základní krok provedla ve spolupráci s Generálním ředitelství celní správy ČR v dubnu školení pracovníků Celní správy ČR. Podobnou akci připravuje na Slovensku.

Programem semináře bylo zejména rozpoznávání padělků europalet EPAL, technické informace, praxe padělatelů na trhu, dovozy padělků apod. Od školení již došlo k několika zásahům Celní správy ČR, při nichž padělané palety byly zachyceny v režimu Tranzit před vyclením na vnitřním trhu. EPAL vysoce hodnotí tuto spolupráci. Celní správa podle Evropské paletové asociace funguje velmi aktivně a samostatně, zásahy jsou bleskové a efektivní.

Škody, které vznikají padělatelům, dovozcům padělků, ale bohužel i uživatelům  jsou  vysoké. Všichni přichází o palety a platí náklady na jejich likvidaci pod celním dohledem. „Dovolujeme si uživatele europalet opět upozornit, aby věnovali zvýšenou pozornost původu palet, které nakupují. Řídit se nejnižší nabízenou cenou se skutečně nemusí vyplatit,“ doporučuje Dana Babušíková, zástupce EPAL pro Českou Republiku.